logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

KLARA DIERLOVÁ

V Dolní Vltavici jako mladá učitelka ve školním roce 1924/1925 s kočkou v náručí

V Dolní Vltavici jako mladá učitelka ve školním roce 1924/1925 s kočkou v náručí

Repro Glaube und Heimat, 1977, č. 20, s. 721

Před slavkovskou školou v roce 1927 v první řadě uprostřed, vpravo vedle ní farář Siegmund Auer

Před slavkovskou školou v roce 1927 v první řadě uprostřed, vpravo vedle ní farář Siegmund Auer

Repro Glaube und Heimat, 1990, č. 2, s. 64

Spolu s děkanem Ottomarem Rauschem se žáky školy v Chvalšinách při prvním svatém přijímání žákovských ročníků 1928 a 1929

Spolu s děkanem Ottomarem Rauschem se žáky školy v Chvalšinách při prvním svatém přijímání žákovských ročníků 1928 a 1929

Repro Glaube und Heimat, 1981, č. 7, s. 35

Záznam českokrumlovské křestní matriky o narození její matky, druhé otcovy ženy Klary, roz. Micko, dne 28. června roku 1871 (ještě téhož dne ji v kostele sv. Víta pokřtil kaplan Karel Blažek) na adrese Parkán (Parkgraben) čp. 151 v rodině barvířského mistra Karla Micko (syna zbrojíře na téže českokrumlovské adrese Karla Micko a Marie, roz. Schinko také z Českého Krumlova) a jeho ženy Theresie, dcery valcháře Franze Zückerta, bytem Český Krumlov, Horní brána čp. 3, a Kateřiny, roz. Růžičkové ze Soběslavi, kteří byli oba zároveň kmotry své novorozené vnučky

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam o jejím maturitním vysvědčení z českobudějovického učitelského ústavu v roce 1924 ve školní dokumentaci

Repro SOkA České Budějovice

Kopie rodného a křestního listu jejího syna z roku 1935, jemuž byl kmotrem její bratr Hans Foschum, s podpisem faráře ve Světlíku Siegmunda Auera

Kopie rodného a křestního listu jejího syna z roku 1935, jemuž byl kmotrem její bratr Hans Foschum, s podpisem faráře ve Světlíku Siegmunda Auera

Repro archív Kohoutího kříže

Tady ještě figurují v záznamu chvalšinské školní kroniky "kamarádi" (za nacizmu se prý tak kromě ostatních povolání oslovovali i vězňové koncentračních táborů) Friedrich a Klara Dierlovi spolu, než on jako voják wehrmachtu zmizel za války kdesi ve Východním Prusku beze stopy

Tady ještě figurují v záznamu chvalšinské školní kroniky "kamarádi" (za nacizmu se prý tak kromě ostatních povolání oslovovali i vězňové koncentračních táborů) Friedrich a Klara Dierlovi spolu, než on jako voják wehrmachtu zmizel za války kdesi ve Východním Prusku beze stopy

Repro Kronika obecné a měšťanské školy Chvalšiny, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív

Zpráva o válečném osudu jejího muže a o ní na stránkách krajanského časopisu (jen to místní jméno na konci má znít Schramberg)

Zpráva o válečném osudu jejího muže a o ní na stránkách krajanského časopisu (jen to místní jméno na konci má znít Schramberg)

Repro Glaube und Heimat, 1953, č. 2, s. 56

Matčino parte na stránkách krajanského časopisu

Matčino parte na stránkách krajanského časopisu

Repro Glaube und Heimat, 1953, č. 6, s. 192

Její výzva k setkání absolventů německého učitelského ústavu ve vánočním čísle krajanského měsíčníku z roku 1953

Její výzva k setkání absolventů německého učitelského ústavu ve vánočním čísle krajanského měsíčníku z roku 1953

Repro Hoam!, 1953, č. 12, s. 28

Při setkání maturantů z německého učitelského ústavu v Českých Budějovicích po 60 letech roku 1984 v bavorském Freyungu stojí první zprava

Při setkání maturantů z německého učitelského ústavu v Českých Budějovicích po 60 letech roku 1984 v bavorském Freyungu stojí první zprava

Repro Glaube und Heimat, 1984, č. 12, s. 37

Tady je o svých 86. narozeninách zachycena s dětmi a vnuky

Tady je o svých 86. narozeninách zachycena s dětmi a vnuky

Repro Glaube und Heimat, 1991, č. 9/10, s. 75

Takto svěže vyhlížela ještě při oslavě svých devadesátin

Takto svěže vyhlížela ještě při oslavě svých devadesátin

Repro Glaube und Heimat, 1995, č. 11, s. 87

Kopie úmrtního lístku s citátem ze sv. Augustina

Kopie úmrtního lístku s citátem ze sv. Augustina

Repro archív Kohoutího kříže

Dolní Vltavice se svým farním kostelem, dokud ještě stál

Dolní Vltavice se svým farním kostelem, dokud ještě stál

Repro Glaube und Heimat, 1959, č. 13, s. 549

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist