logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ANDREAS DOBUSCH

Podle "rodového registru" farní obce Horní Dvořiště narodil se tu v červenci roku 1919 jako prvorozený syn Julia Dobusche (i jeho otec Julius byl zdejší, matka Ewa, roz. Hauzenbergerová, pocházela ze Svatomírova /Zwarmetschlag/, dnes zcela zaniklého) a jeho ženy Lucie, dceři Johanna Haidlera, z Horního Dvořiště a Theresie, roz. Lackingerové, ze zcela dnes rovněž zaniklého Lipoltova (Rudetschlag)

Podle "rodového registru" farní obce Horní Dvořiště narodil se tu v červenci roku 1919 jako prvorozený syn Julia Dobusche (i jeho otec Julius byl zdejší, matka Ewa, roz. Hauzenbergerová, pocházela ze Svatomírova /Zwarmetschlag/, dnes zcela zaniklého) a jeho ženy Lucie, dceři Johanna Haidlera, z Horního Dvořiště a Theresie, roz. Lackingerové, ze zcela dnes rovněž zaniklého Lipoltova (Rudetschlag)

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Repro Glaube und Heimat, 1989, č. 5, s. 63

Jeho paní, rodačka z Dolní Drkolné,
zemřela v lednu 1984

Jeho paní, rodačka z Dolní Drkolné,
zemřela v lednu 1984

Repro Glaube und Heimat, 1984, č. 3, s. 51

"Národní kulturní památka", farní kostel sv. Michala archanděla v Horním Dvořišti

"Národní kulturní památka", farní kostel sv. Michala archanděla v Horním Dvořišti

Repro Novohradské hory a Novohradské podhůří : příroda, historie, život (2006), s. 566, foto Karel Kuča

Půdorys hornodvořišťského farního kostela, při jehož levém bočním oltáři stával o Vánocích betlém

Půdorys hornodvořišťského farního kostela, při jehož levém bočním oltáři stával o Vánocích betlém

Repro A. Cechner, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Kaplickém (1921), s. 65

Vnitřek farního kostela ještě s malbami nad vítězným obloukem a levým bočním oltářem sv. Anny samotřetí a se sochou sv. Jana Nepomuckého při něm

Vnitřek farního kostela ještě s malbami nad vítězným obloukem a levým bočním oltářem sv. Anny samotřetí a se sochou sv. Jana Nepomuckého při něm

Repro A. Cechner, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Kaplickém (1921), s. 69

Dvě staré pohlednice z Horního Dvořiště

Dvě staré pohlednice z Horního Dvořiště

Dvě staré pohlednice z Horního Dvořiště

Celkový pohled na rodné Horní Dvořiště

Celkový pohled na rodné Horní Dvořiště

Repro Hoam!, 1951, č. 11, s. 27

Tři snímky z roku 2007 zachycují rozebraný a značně poškozený kamenný pilíř se sochou sv. Jana Nepomuckého z roku 1724, obklopený původně kamennou balustrádou a stojící na náměstí v Horním Dvořišti, v kusech později odložený na hřbitově při přesbytáři zdejšího kostela (viz i Julius Kroner)...

Tři snímky z roku 2007 zachycují rozebraný a značně poškozený kamenný pilíř se sochou sv. Jana Nepomuckého z roku 1724, obklopený původně kamennou balustrádou a stojící na náměstí v Horním Dvořišti, v kusech později odložený na hřbitově při přesbytáři zdejšího kostela (viz i Julius Kroner)...

Repro I. Maxová, Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Jihočeském kraji (2009), s. 107, 108

... na barevných snímcích o 11 let později

... na barevných snímcích o 11 let později

... na barevných snímcích o 11 let později

Foto Pavel Polák

Hrnek s motivy z Horního Dvořiště

Hrnek s motivy z Horního Dvořiště

Repro Glaube und Heimat, 2022, č. 5, s. 35

Znak německého města Marbach am Neckar, kde zemřel a je i pochován

Znak německého města Marbach am Neckar, kde zemřel a je i pochován

Repro Wikipedia

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist