logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOHANN DOLEŽAL

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírek Regionálního muzea v Českém Krumlově)

Johann Doležal a Friedrich Franz figurují tu na seznamu abiturientů německého gymnázia v Českém Krumlově vedle sebe a na téže straně najdeme i Oskara Kreiskyho z Kolodějí nad Lužnicí, strýce proslulého rakouského kancléře Bruna Kreiskyho

Johann Doležal a Friedrich Franz figurují tu na seznamu abiturientů německého gymnázia v Českém Krumlově vedle sebe a na téže straně najdeme i Oskara Kreiskyho z Kolodějí nad Lužnicí, strýce proslulého rakouského kancléře Bruna Kreiskyho

Repro Jahres-Bericht des k.k. Staats-Obergymnasiums in Krumau, 1905-1906 (1906), Schulnachrichten s. XIX

Záznam hodňovské křestní matriky o narození Johanna Doležala v Dlouhém Mostě čp. 3 s přípisem o jeho vídeňské svatbě s Annou Faschingbauerovou v roce 1916

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam křestní matriky zaniklé dnes farní obce Jablonec (Ogfolderhaid) o narození jeho matky Marie Theresie, roz. Mauritzové, dne 3. září roku 1853 v zaniklé dnes Bozdově Lhotě čp. 2 - dívčin otec Franz Mauritz byl synem Bernharda Mauritze, podruha v Bozdově Lhotě čp. 5a a Kathariny, roz. Schindlerové z Bozdovy Lhoty čp. 2, matka dítěte Franziska byla pak dcerou chalupníka v zaniklém dnes Ondřejově čp. 23 Ignaze Toße a Agnes, roz. Schleglové z rovněž dnes zcela zaniklé Nové Vísky (Neudörfl či Neudörfel) čp. 10

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

I Bozdova Lhota měla "svou" pohlednici - zde jako jedna z výsečí "složené" pohlednice zaniklého Jablonce

I Bozdova Lhota měla "svou" pohlednici - zde jako jedna z výsečí "složené" pohlednice zaniklého Jablonce

Repro M. Leiš, Konec staré Šumavy (2020), s. 100

Tady stávala Bozdova Lhota

Tady stávala Bozdova Lhota

Foto Jiří Novotný

Záznam hodňovské oddací matriky o zdejší svatbě jeho rodičů, které dne 30. října roku 1882 oddával ve zdejším farním kostele Nejsvětější Trojice farář Johann Steinko - devětadvacetiletý ženich Franz Doležal, narozený 12. ledna 1853 v zaniklé dnes vsi Vitěšovičtí Uhlíři (Kriebaumkollern) čp. 20, někdejší pohůnek (v originále "gewesener Dienstknecht", jinak česky i pacholek) v Olšině (Langenbruck) čp. 2, nyní nádeník v Olšině čp. 4, nemanželský syn Anny Doležalové, manželské dcery Thomase Doležala, podruha ve ve Vitěšovických Uhlířích čp. 20 a Ludmilly, roz. Blätterbauerové ze zaniklé dnes vsi Chlumany (Chumau) čp. 12, bere si tu za ženu devětadvacetiletou nevěstu Marii Theresii Mauritzovou, narozenou 3. září 1853 v zaniklé dnes Bozdově Lhotě (Hundshaberstift) čp. 2 jako dcera podruha z téhož stavení Franze Mauritze a Franzisky, roz. Toßové z Ondřejova čp. 23

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Dne 16. srpna 1932 oslavili jeho rodiče Franz a Theresia zlatou svatbu - prof. Doležal stojí nad maminkou, kněz sedící vlevo je jeho přítel ze studií, duchovní rada Raimund Jungbauer z Vídně, druhý zleva stojí starosta Hodňova Josef Jungbauer, pán stojící zcela vlevo (snad Josef Müller) byl svědkem svatby oslavenců o 50 let dříve

Dne 16. srpna 1932 oslavili jeho rodiče Franz a Theresia zlatou svatbu - prof. Doležal stojí nad maminkou, kněz sedící vlevo je jeho přítel ze studií, duchovní rada Raimund Jungbauer z Vídně, druhý zleva stojí starosta Hodňova Josef Jungbauer, pán stojící zcela vlevo (snad Josef Müller) byl svědkem svatby oslavenců o 50 let dříve

Repro P. Hudičák - Z. Mrázková - J. Špinar, Boleticko : krajina zapomenuté Šumavy (2021), s. 129 (Farní kronika Hodňova, SOkA Český Krumlov)

Záznam o jeho vídeňské svatbě v tamní oddací matrice farnosti Rudolfsheim

Repro Matricula Online

Několik záznamů z bibliografické lístkovnice Ing. Antonína Nikendeye o jiných článcích profesora Doležala se šumavskou tématikou

Několik záznamů z bibliografické lístkovnice Ing. Antonína Nikendeye o jiných článcích profesora Doležala se šumavskou tématikou

Repro archív Kohoutího kříže

Hrob na vídeňském hřbitově Baumgartner Friedhof s vysvětlením chronogramu na vrcholu náhrobku

Hrob na vídeňském hřbitově Baumgartner Friedhof s vysvětlením chronogramu na vrcholu náhrobku

Repro www stránky Waymarking.com

Rodná Olšina (Dlouhý Most) vlevo dole na leteckých snímcích z let 1947 (1949) a 2011

Rodná Olšina (Dlouhý Most) vlevo dole na leteckých snímcích z let 1947 (1949) a 2011

Rodná Olšina (Dlouhý Most) vlevo dole na leteckých snímcích z let 1947 (1949) a 2011

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Olšina na snímcích z roku 2013Olšina na snímcích z roku 2013

Olšina na snímcích z roku 2013

Foto Ivo Kareš

Inzerát, lákající do rekreačních zařízení Vojenských lesů a statků v Olšině, pochází z roku 2012,
jak je patrno ze snímku nové tehdy rozhledny na Knížecím stolci (viz i Vinzenz Zappe)

Inzerát, lákající do rekreačních zařízení Vojenských lesů a statků v Olšině, pochází z roku 2012,
jak je patrno ze snímku nové tehdy rozhledny na Knížecím stolci (viz i Vinzenz Zappe)

Repro 365 dní : volný čas a kultura : kalendář 2013

Výlov Olšiny na dvou starých snímcích ze stránek krajanského časopisuVýlov Olšiny na dvou starých snímcích ze stránek krajanského časopisu

Výlov Olšiny na dvou starých snímcích ze stránek krajanského časopisu

Repro Glaube und Heimat, 1952, č. 102, s. 8

Velká voda na Olšině v červnu 2013Velká voda na Olšině v červnu 2013

Velká voda na Olšině v červnu 2013

Foto Pavel Polák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist