logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

PETRUS DOLZER

Narodil se podle záznamu matriky farní obce Frymburk jako Alois Dolzer v rodině rolníka v Hrušticích čp. 2 Franze Dolzera (jeho otec Wenzl Dolzer hospodařil na téže usedlosti se svou ženou Elisabeth, roz. Böhmovou) a jeho manželky Anny, dcery Franze Hossingera z Květušína čp. 11, jehož žena a Annina matka Victoria byla rozená Zachová z Další Lhoty (Hinterstift)

Narodil se podle záznamu matriky farní obce Frymburk jako Alois Dolzer v rodině rolníka v Hrušticích čp. 2 Franze Dolzera (jeho otec Wenzl Dolzer hospodařil na téže usedlosti se svou ženou Elisabeth, roz. Böhmovou) a jeho manželky Anny, dcery Franze Hossingera z Květušína čp. 11, jehož žena a Annina matka Victoria byla rozená Zachová z Další Lhoty (Hinterstift)

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Jeho podpis v kronice obecné školy ve Svatém Tomáši

Jeho podpis v kronice obecné školy ve Svatém Tomáši

Repro Kronika německé obecné školy Svatý Tomáš, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Dvě stránky z jeho cestovního pasu

Dvě stránky z jeho cestovního pasu

Repro z daru Jana Račáka

Roku 1938 je tu zachycen mezi dětmi mateřské školky ve Frymburku

Roku 1938 je tu zachycen mezi dětmi mateřské školky ve Frymburku

Repro R. Köplinger, Ein Friedberger erinnert sich : Erlebtes und Erlauschtes aus dem Böhmerwald und dem Bayerischen Wald (1992), s. 

Repro Glaube und Heimat, 1971, č. 20, s. 855,
viz i Hans Hölzl

Obálka (1935) vlastním nákladem vydané knihy

Obálka (1935) vlastním nákladem vydané knihy

Titulní list rukopisu jeho hry "Im Banne des Hochwalds", tj. "V zakletí hvozdu"

Titulní list rukopisu jeho hry "Im Banne des Hochwalds", tj. "V zakletí hvozdu"

Repro z daru Jana Račáka

Titulní list rukopisu jeho hry "Das stumme Kind", tj. "Němé dítě"

Titulní list rukopisu jeho hry "Das stumme Kind", tj. "Němé dítě"

Repro z daru Jana Račáka

Obálka (2015) českého vydání třetího dílu jeho frymburské farní kroniky

Obálka (2015) českého vydání třetího dílu jeho frymburské farní kroniky

Repro z daru Jana Račáka

Osvědčení místní správní komise ve Frymburku z července roku 1945

Osvědčení místní správní komise ve Frymburku z července roku 1945

Repro z daru Jana Račáka

Povolení k cestě do Rakouska, vystavené ONV v Kaplici 21. listopadu roku 1946

Povolení k cestě do Rakouska, vystavené ONV v Kaplici 21. listopadu roku 1946

Repro z daru Jana Račáka

Rodné Hruštice (viz i Matthias Hofbauer a Bernhard Rudolf Pachner) na leteckých snímcích z let 1949 a 2008Rodné Hruštice (viz i Matthias Hofbauer a Bernhard Rudolf Pachner) na leteckých snímcích z let 1949 a 2008

Rodné Hruštice (viz i Matthias Hofbauer a Bernhard Rudolf Pachner) na leteckých snímcích z let 1949 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Co zůstalo z Hruštic (2016)

Co zůstalo z Hruštic (2016)

Foto Martin Uhlíř

Boží muka původně stojící u cesty z Frymburka do rodných Hruštic a dále do Boletic a do vnitrozemí, byla před zatopením původního jejich stanoviště přemístěna k bývalému frymburskému Friedlovu statku, dnes rovněž zaniklému - stav v roce 1959 a 2009

Boží muka původně stojící u cesty z Frymburka do rodných Hruštic a dále do Boletic a do vnitrozemí, byla před zatopením původního jejich stanoviště přemístěna k bývalému frymburskému Friedlovu statku, dnes rovněž zaniklému - stav v roce 1959 a 2009

Repro Z. Paloušová, Kamenná boží muka v jižních Čechách a přilehlé Moravě (2009), s. 75, kresba Bohuslav Coufal, foto Zdenka Paloušová

Fara ve Frymburku

Fara ve Frymburku

Foto Ivo Kareš

Dva záběry jeho hrobu "u Panny Marie na paloučku" ("Maria-Anger") při klášteře Schlägl

Dva záběry jeho hrobu "u Panny Marie na paloučku" ("Maria-Anger") při klášteře Schlägl

Foto Jan Mareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist