logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

WENZEL DRAXLER

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1960, č. 2, s. 36

Repro Gedenkbuch der Stadt Wallern 1871--1943, SOkA Prachatice
(SOA v Třeboni - digitální archív)

Záznam o jeho narození a křtu v matrice farní obce Zbytiny

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Učitelský sbor volarské obecné a měšťanské školy na snímku pořízeném roku 1925 u příležitosti rozloučení s ředitelem Josefem Pexiderem, vedle něhož pátý zprava sedí Wenzel Draxler

Učitelský sbor volarské obecné a měšťanské školy na snímku pořízeném roku 1925 u příležitosti rozloučení s ředitelem Josefem Pexiderem, vedle něhož pátý zprava sedí Wenzel Draxler

Repro F. K. Walter - G. Kindermann, Die Stadt Wallern im Böhmerwald (2004), s. 157

Takto ho připomíná pamětní deska na volarském nádraží

Takto ho připomíná pamětní deska na volarském nádraží

Foto Ivo Kareš

Budova měšťanské školy ve Volarech na staré pohlednici Josefa Seidela...

Budova měšťanské školy ve Volarech na staré pohlednici Josefa Seidela...

Repro F. K. Walter - G. Kindermann, Die Stadt Wallern im Böhmerwald (2004), s. 162

... a na snímku z roku 2015

... a na snímku z roku 2015

Foto Ivo Kareš

Volarský obecní úřad, na jehož výzvu Draxler svou historii sepsal, v ulici zvané kdysi Männergasse čp. 132, jak zpustlý vyhlížel po válce, než budovu zcela strhli

Volarský obecní úřad, na jehož výzvu Draxler svou historii sepsal, v ulici zvané kdysi Männergasse čp. 132, jak zpustlý vyhlížel po válce, než budovu zcela strhli

Repro F. K. Walter - G. Kindermann, Die Stadt Wallern im Böhmerwald (2004), s. 306

Dva snímky z minulosti volarského zemědělství doprovázejí jeho text v rodácké knize

Dva snímky z minulosti volarského zemědělství doprovázejí jeho text v rodácké knize

Dva snímky z minulosti volarského zemědělství doprovázejí jeho text v rodácké knize

Repro F. K. Walter - G. Kindermann, Die Stadt Wallern im Böhmerwald (2004), s. 124

Volarský pivovar, o němž také psal, na snímcích z roku 2015 (viz i Alois Wellek)

Volarský pivovar, o němž také psal, na snímcích z roku 2015 (viz i Alois Wellek)

Volarský pivovar, o němž také psal, na snímcích z roku 2015 (viz i Alois Wellek)

Foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist