logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FRITZ DUNZENDORFER

Novoroční psaní*

Moji milí domovští příslušníci z Horního Dvořiště (Oberhaid) a okolních vsí i s Vašimi potomky! (v originále "Meine lieben Markt- und Dorfangehörigen und deren Nachkommen!" - pozn. překl.)
Na druhý svátek vánoční, tj. "na Štěpána" (v originále "am 2. Weihnachtsfeiertag /Stefanie/" - pozn. překl.), bývalo nám dětem v Horním Dvořišti opravdu veselo! (i jedno české přísloví praví: "Na svatého Štěpána každý se má za pána!" - pozn. překl.) Říkalo se tomu "das Stefeln" (česky asi něco jako "štěpánování" - pozn. překl.) - to si chlapci nacpali kapsy ovesným zrním a vydali se ke kostelu, aby hlavně děvčatům dali co proto! (v originále "hatten überwiegend die Mädchen zu leiden!" - pozn. překl.) Až pod kruchtu vedla od stupňů při vchodových dveří do kostela (v originále "bis zur Empore der Kirche /Stiegen-Aufgang/" - pozn. překl.), dá se říci, cesta ovsem vystlaná! (v originále "eine Haferstraße!" - pozn. překl.)
Silvestr a Nový rok se slavil v Horním Dvořišti u Osterbergerů resp. Preinfalků (Schopper) rovnou na sále! Hudba přispívala významně k povznesené náladě! V lednu byla vždycky zima zvlášť krutá, v roce 1920 až minus 40 stupňů pod nulou! Hrálo se divadlo, hrálo se v karty, dralo se peří, na ledě se soupeřilo v metané (v originále "Eisstockschießen" - pozn. překl.) a v neděli nebylo často na rybníce Teichschuster-Deich nijakou vzácností i pět nebo šest "partií"! Hospodyně měly v zimě více času na domácnost a na výchovu dětí. Předení lnu (v originále "das Spinnen des Flachses /Hoar/" - pozn. překl.) slavilo vysokou konjunkturu. Družnou pospolitost podporovaly právě tak řečené "Rokaroas (Rockenreisen)", tj. přástky. Zejména ve vsích byly velice aktuální.
Doufáme, že jste všichni obdrželi vánoční oběžník s jeho překvapeními! Pokud ho někdo z jakéhokoli důvodu nedostal, ať se obrátí na mou adresu v Büchlbergu. V Novém roce Vám přejeme hodně kuráže, zejména těm, kdo jsou trápeni nějakou nemocí, aby se brzy dokázali postavit zase na nohy!


Glaube und Heimat, 1999, č. 1, s. 55

Nejvíc mě snad upoutává to množství vykřičníků, zakončujících snad každou větu dopisu spolurodákům. Asi ty vzpomínkové zprávy měly nabýt nějaké obzvláštní důležitosti, než pamětníci odejdou na věčnost. V případě Fritze (Friedricha) Dunzendorfera se tak stalo 18. října roku 2010, kdy třiaosmdesátiletý skonal v Pasově (Passau) po dlouhé těžké nemoci. Nekrolog napsala pro krajanský měsíčník sama jeho milovaná pozůstalá paní Bärbel. Připomněla v něm, že se její muž narodil v Horním Dvořišti, ulice Lázeňská (Badgasse) dne 5. července roku 1927. V rodovém katastru farní matriky zabírají Dunzendorferové plných šest stran s 15 podrobnými rozrody! "Náš" Friedrich spatřil podle jednoho ze záznamů světlo světa v rodině Franze Dunzendorfera na čp. 9 (i děd Franz Dunzendorfer /1850-1936/ se svou ženou Marií, roz. Schimplovou za zaniklé Dolní Drkolné a praděd Mathias (1812-1853) se svou ženou Katharinou, roz. Pilsovou z Bludau-Reith /zřejmě zaniklá samota Reitbauer poblíž rovněž zaniklého Bludova/ tu bydlili) a jeho manželky Kathariny, dcery Franze Draxlera z Přízeře (Priesern) čp. 29, kterým se rok nato narodil ještě syn Ludwig a tři roky po něm dcera Maria. Friedrichův otec sloužil "u dráhy" a ve volném čase působil v Horním Dvořišti jako kostelník při zdejší domě Páně Michaela Archanděla. Rodiče vedli i malé hospodářství. Jejich synek navštěvoval po raném dětství ve svém rodišti i školu ve Vyšším Brodě (Hohenfurth) a v hornorakouském Freistadtě se pak vyučil obchodníkem. Vyhnání jej zastihlo sotva dvacetiletého a ocitl se po něm v okolí bavorského Würzburgu. V roce 1958 se oženil aprovozoval samostatnou obchodnickou živnost. Na penzi odešel třiašedesátiletý roku 1990. Pro "diecézní" krajanský časopis Glaube und Heimat konal po 31 let funkci rodáckého zpravodaje. Urna s jeho popelem byla za zvuků šumavské hymny uložena na hřbitově v dolnobavorské obci Büchlberg, kde žil, blízko Pasova. Ve stejnou dobu prý zazněly zvony hornodvořišťského sv. Michaela Archanděla. Nejen archandělé totiž mají vedle nohou i křídla.

- - - - -
* Horní Dvořiště / Vyšší Brod / † Pasov (BY) / † † Büchlberg (BY)

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Pod mariánským oltářem, kde stojí jeho svíce od svatého přijímání v roce 1934, kdy mu bylo 7 let
Na Tři krále 1997 stojí na zahradě v Denkhofu s malými koledníky
Hornodvořišťský "ročník 1927" při setkání v Reichenthalu 16. srpna roku 1997: on je tu stojící první zprava, druhý zleva stojí Felix Denkmayr

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist