logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

BERTA EDEROVÁ

Čte ze své knihy "Heimatsuchen"

Čte ze své knihy "Heimatsuchen"

Repro Sudetenpost, 2005, č. 19, s. 7

Při rodáckém setkání farnosti Žumberk v roce 1991 ji vidíme sedící první zprava

Při rodáckém setkání farnosti Žumberk v roce 1991 ji vidíme sedící první zprava

Repro Glaube und Heimat, 1991, č. 7, s. 53

Snímek z října roku 2013 ji zachycuje se žumberskými krajany a farářem Siegfriedem Weberem, předsedou sdružení Glaube und Heimat

Snímek z října roku 2013 ji zachycuje se žumberskými krajany a farářem Siegfriedem Weberem, předsedou sdružení Glaube und Heimat

Repro Glaube und Heimat, 2014, č. 1, s. 55

Na svátek Nanebevzetí Panny Marie v Maria Schnee am Hiltschnerberg (rakouská replika Svatého Kamene) se svým manželem Johannem Ederem pod farní korouhví žumberských krajanů

Na svátek Nanebevzetí Panny Marie v Maria Schnee am Hiltschnerberg (rakouská replika Svatého Kamene) se svým manželem Johannem Ederem pod farní korouhví žumberských krajanů

Repro Glaube und Heimat, 2014, č. 10, s. 57

Na Mandelsteinu se stejnou korouhví roku 2023

Na Mandelsteinu se stejnou korouhví roku 2023

Repro Glaube und Heimat, 2023, č. 10, s. 44

S manželem při oslavě sedmdesátin

S manželem při oslavě sedmdesátin

Repro Glaube und Heimat, 2023, č. 8, s. 44

Do krajanského měsíčníku poslala tuto odněkud převzatou ilustrovanou
průpovídku s textem, který by česky zněl asi takto:
Na Nový rok o kohoutí krok,
na Tři krále o jelení skok,
na Hromnice o hodinu více

Do krajanského měsíčníku poslala tuto odněkud převzatou ilustrovanou
průpovídku s textem, který by česky zněl asi takto:
Na Nový rok o kohoutí krok,
na Tři krále o jelení skok,
na Hromnice o hodinu více

Repro Glaube und Heimat, 2012, č. 1, s. 47

Žáci školy v Žumberku s panem řídícím Josefem Ladem

Žáci školy v Žumberku s panem řídícím Josefem Ladem

Repro Glaube und Heimat, 1989, č. 1, s. 46

Žáci žumberské školy na snímku z roku 1938

Žáci žumberské školy na snímku z roku 1938

Repro A. Sassmann, Kořeny 4 (2013), s. 17

Manželka žumberského učitele Grubera s dětmi (vpředu syn Walter, kterého drží za ruku neteř paní Gruberové Marie) na procházce v Nových Hradech

Manželka žumberského učitele Grubera s dětmi (vpředu syn Walter, kterého drží za ruku neteř paní Gruberové Marie) na procházce v Nových Hradech

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2015, č. 6, s. 79

Škola v Žumberku

Škola v Žumberku

Repro www stránky Rozhledy 2010 : IV.Šedesátá léta v pohraničním zemědělství byla zlomová: Žumberk

Záznam žumberské matriky z března 1921 o úmrtí Kathariny Wohlschlägerové, nejspíš babičky maminčiny (ta se narodila až čtyři roky nato), na stavení čp. 4 v Žumberku, kde hospodařil a obchodničil manžel zesnulé (příčinou jejího skonu ve 43 letech věku byla chronická bronchitida) Franz Wohlschläger

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Rodina Schweighoferova z Božejova čp. 7 na snímku pořízeném kolem roku 1940 - v zadní řadě kromě obou dcer Marie a Rosi výminkářka Marie Schweighoferová, vlevo od ní její syn Hans, napravo manžel Johann Schweighofer, vpředu odleva výminkářčin otec Johann Prinz a výminkář Johann Schweighofer starší

Rodina Schweighoferova z Božejova čp. 7 na snímku pořízeném kolem roku 1940 - v zadní řadě kromě obou dcer Marie a Rosi výminkářka Marie Schweighoferová, vlevo od ní její syn Hans, napravo manžel Johann Schweighofer, vpředu odleva výminkářčin otec Johann Prinz a výminkář Johann Schweighofer starší

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2014, č. 6, s. 49

Její maminka Berta Schweighoferová, roz. Wohlschlägerová, se dvěma nejbližšími kamarádkami, dvojčaty Marií a Kathi Prinzovými

Její maminka Berta Schweighoferová, roz. Wohlschlägerová, se dvěma nejbližšími kamarádkami, dvojčaty Marií a Kathi Prinzovými

Glaube und Heimat, 2019, č. 5, s. 48

Maminka v pozdním věku

Maminka v pozdním věku

Repro Expositur Bach, 2006, č. 2, s. 5

Berta Ederová je autorkou nekrologu své matky na stránkách krajanského měsíčníku

Berta Ederová je autorkou nekrologu své matky na stránkách krajanského měsíčníku

Repro Hoam!, 2016, č. 2, s. 73

Kaple ve Střeziměřicích (Tritschmersch), jejíž snímek zveřejnila v krajanském měsíčníku

Kaple ve Střeziměřicích (Tritschmersch), jejíž snímek zveřejnila v krajanském měsíčníku

Repro Glaube und Heimat, 2001, č. 11, s. 67

Kříž na kopci zvaném Kreuzbühel nedaleko Žumberka pořídil její dědeček, po chalupě řečený Steffl - na snímku, který uveřejnila v krajanském měsíčníku, je vedle kříže zachycen podle ní malý Franz Sommer v náručí své tety a z kříže prý zůstal zachován jen podstavec

Kříž na kopci zvaném Kreuzbühel nedaleko Žumberka pořídil její dědeček, po chalupě řečený Steffl - na snímku, který uveřejnila v krajanském měsíčníku, je vedle kříže zachycen podle ní malý Franz Sommer v náručí své tety a z kříže prý zůstal zachován jen podstavec

Repro Glaube und Heimat, 2001, č. 1, s. 65

Dnešní podoba kříže cestou ze Žumberka do Klažar - hlavní horní jeho díl s pietou, vytesanou v kameni, zachránil v devadesátých letech minulého století tehdejší žumberský kastelán Jaroslav Svoboda a je ve zdejší tvrzi uchován i k vidění návštěvníkům

Dnešní podoba kříže cestou ze Žumberka do Klažar - hlavní horní jeho díl s pietou, vytesanou v kameni, zachránil v devadesátých letech minulého století tehdejší žumberský kastelán Jaroslav Svoboda a je ve zdejší tvrzi uchován i k vidění návštěvníkům

Foto Roman Josefík

Někdejší pomník padlým z první světové války na žumberské návsi, jehož zbytky bez desek se jmény vojáků se doposud nacházejí v blízkosti místního kravína

Někdejší pomník padlým z první světové války na žumberské návsi, jehož zbytky bez desek se jmény vojáků se doposud nacházejí v blízkosti místního kravína

Repro z daru Romana Josefíka

Kostel Stětí sv. Jana Křtitele v Žumberku

Kostel Stětí sv. Jana Křtitele v Žumberku

Foto Leona Töröková

Novogotická kazatelna žumberského kostela s portréty čtyř evangelistů má netypický vyvýšený vstup ve zdi u bočního oltáře

Novogotická kazatelna žumberského kostela s portréty čtyř evangelistů má netypický vyvýšený vstup ve zdi u bočního oltáře

Foto Leona Töröková

Hlavní oltář ...

Hlavní oltář ...

Repro Glaube und Heimat, 2000, č. 8, obálka

... a křtitelnice
(viz i Franz Lenz)

... a křtitelnice
(viz i Franz Lenz)

Repro Glaube und Heimat, 2000, č. 8, zadní strana obálky

O výjimečném novém objevu v žumberském kostele: malba Klanění Tří králů pochází ze 14. století

Repro Českobudějovický dení, 8. 11. 2010, s. 2

Malba Klanění Tří králů krátce po odkrytí

Malba Klanění Tří králů krátce po odkrytí

Foto Leona Töröková

Detail malby na snímku z roku 2017

Detail malby na snímku z roku 2017

Foto Leona Töröková

Žumberský mlýn a mlynářův dům s barokní fasádou

Žumberský mlýn a mlynářův dům s barokní fasádou

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2015, č. 6, s. 78

Boží muka na návsi v Žumberku, stav v roce 2009

Boží muka na návsi v Žumberku, stav v roce 2009

Repro Z. Paloušová, Kamenná boží muka v jižních Čechách
a přilehlé Moravě (2009), s. 45, foto Zdenka Paloušová

Boží muka v Klažarech (Glasern) blízko Žumberka

Boží muka v Klažarech (Glasern) blízko Žumberka

Repro Z. Paloušová, Kamenná boží muka v jižních Čechách
a přilehlé Moravě (2009), s. 208, foto Zdenka Paloušová

O konci německé školy v Žumberku podává cenný obraz česká školní kronika, založená v roce 1945

O konci německé školy v Žumberku podává cenný obraz česká školní kronika, založená v roce 1945

Repro Pamětní kniha obecné školy v Žumberku, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Žumberk na leteckém snímku z roku 2010 se zakreslením domu čp. 15

Žumberk na leteckém snímku z roku 2010 se zakreslením domu čp. 15

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Úvod maminčiných vzpomínek na rodné stavení je identifikuje jako "staroctihodný selský dům čp. 15" na žumberské návsi a v jeho popisu pamatuje i na nejdrobnější detaily

Úvod maminčiných vzpomínek na rodné stavení je identifikuje jako "staroctihodný selský dům čp. 15" na žumberské návsi a v jeho popisu pamatuje i na nejdrobnější detaily

Repro Hoam!, 2013. č. 1, s. 19-20

Dnes je ve stavení čp. 15 minipivovar s vyhlášeným pivem

Dnes je ve stavení čp. 15 minipivovar s vyhlášeným pivem

Foto Ivo Kareš

Českobudějovický biskup v letech 1883-1885 Franz de Paula Schönborn, zmiňovaný v jejím textu "Řeč to prozradí"

Českobudějovický biskup v letech 1883-1885 Franz de Paula Schönborn, zmiňovaný v jejím textu "Řeč to prozradí"

Repro M. Novotný [et. al.], Die Diözese Budweis in den Jahren 1851-1907 (2021), s. 291

Pivovar v Koutu na Šumavě, který patříval Schönbornům

Pivovar v Koutu na Šumavě, který patříval Schönbornům

Foto Leona Töröková

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist