logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

MARIA ERNESTINE ZU EGGENBERG

Portrét její a jejího manžela Johanna Christiana (1641-1710), svého muže přežila o 9 letPortrét její a jejího manžela Johanna Christiana (1641-1710), svého muže přežila o 9 let

Portrét její a jejího manžela Johanna Christiana (1641-1710), svého muže přežila o 9 let

Repro J. Havlice ... [et al.], 750 let Kájova (2013), s. 258 a 259, foto Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích, Státní hrad a zámek Český Krumlov, Stanislava Slavková

Jiný portrét kněžnin

Jiný portrét kněžnin

Repro Sammeln, Lesen, Übersetzen als höfische Praxis der Frühen Neuzeit : die böhmische Bibliothek der Fürsten Eggenberg im Kontext der Fürsten- und Fürstinnenbibliotheken der Zeit (2010), s. 378

Erby Marie Ernestiny, roz. zu Schwarzenberg a Johanna Christiana zu Eggenberg...

Erby Marie Ernestiny, roz. zu Schwarzenberg a Johanna Christiana zu Eggenberg...

Repro Tajemství české minulosti, č. 15 (2012), s. 33

... a ještě jednou - na budově bývalého minoritského kláštera v Českém Krumlově

... a ještě jednou - na budově bývalého minoritského kláštera v Českém Krumlově

Foto Pavel Polák

Eggenberský znak na interiérové textilii z římského paláce Ceri, uchovávané na zámku v Hluboké nad Vltavou

Eggenberský znak na interiérové textilii z římského paláce Ceri, uchovávané na zámku v Hluboké nad Vltavou

Repro Ve znamení Merkura : šlechta českých zemí v evropské diplomacii (2020), s. 286 (Státní zámek Hluboká, inv.č. 5494, foto Zdeněk Troup)

Kopie pečeti Johanna Christiana zu Eggenberg ze sbírek SOA Třeboň

Kopie pečeti Johanna Christiana zu Eggenberg ze sbírek SOA Třeboň

Foto Pavel Polák

Stránka obecní kroniky kájovské oslavuje v roce 1693 šťastnou a věčně žádoucí vládu jejího knížecího manžela, vévody na Krumlově

Stránka obecní kroniky kájovské oslavuje v roce 1693 šťastnou a věčně žádoucí vládu jejího knížecího manžela, vévody na Krumlově

Repro Pamětní kniha Kájov, SOkA Český Krumlov
(SOA v Třeboni - digitální archív)

Titulní strana jejího překladu vybraných listů Senecových

Titulní strana jejího překladu vybraných listů Senecových

Repro Tajemství české minulosti, č. 15 (2012), s. 32

Rukopis jejích překladů ze Senecy

Rukopis jejích překladů ze Senecy

Repro Sammeln, Lesen, Übersetzen als höfische Praxis der Frühen Neuzeit : die böhmische Bibliothek der Fürsten Eggenberg im Kontext der Fürsten- und Fürstinnenbibliotheken der Zeit (2010), s. 379

Senecova bysta z antických sbírek v Berlíně...

Senecova bysta z antických sbírek v Berlíně...

Repro Wikipedia

... a Rubensova kresba podle ní vytvořená

... a Rubensova kresba podle ní vytvořená

Repro www stránky UCL - London's Global University

Exlibris s rodovým znakem...

Exlibris s rodovým znakem...

Repro J. Radimská a kol., Ve znamení havranů : knižní sbírka rodiny Eggenbergů na zámku v Českém Krumlově (2011), obr. příl.

... a záběr z knihovny na zámku v Českém Krumlově

... a záběr z knihovny na zámku v Českém Krumlově

Repro J. Radimská a kol., Ve znamení havranů : knižní sbírka rodiny Eggenbergů na zámku v Českém Krumlově (2011), obr. příl., foto Jitka Radimská

Supralibros Marie Ernestiny a jeden z regálů ze zámecké knihovny v Českém Krumlově s jejími knihamiSupralibros Marie Ernestiny a jeden z regálů ze zámecké knihovny v Českém Krumlově s jejími knihami

Supralibros Marie Ernestiny a jeden z regálů ze zámecké knihovny v Českém Krumlově s jejími knihami

Foto Ivo Kareš

Polepšený českokrumlovský městský znak s ústředním "srdečním štítkem", na němž tři korunovaní havrani nesou ve vzduchu se vznášející pětilistou růži, propůjčil jejímu choti Johannu Christianovi zu Eggenberg císař Leopold I. roku 1671

Polepšený českokrumlovský městský znak s ústředním "srdečním štítkem", na němž tři korunovaní havrani nesou ve vzduchu se vznášející pětilistou růži, propůjčil jejímu choti Johannu Christianovi zu Eggenberg císař Leopold I. roku 1671

Repro Alte Spuren / Neue Wege : Landesausstellung Oberösterreich & Südböhmen. Band 1, Beiträge (2013), s. 321

Hraniční kámen, oddělující českokrumlovské a rožmberské panství z roklu 1688 se znakem Eggenbergů, dnes umístěný u zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou

Hraniční kámen, oddělující českokrumlovské a rožmberské panství z roklu 1688 se znakem Eggenbergů, dnes umístěný u zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou

Foto Pavel Polák

Obálky dvou knih věnovaných knižním sbírkám Eggenbergů (Jihočeská univerzita 2007 a 2011)Obálky dvou knih věnovaných knižním sbírkám Eggenbergů (Jihočeská univerzita 2007 a 2011)

Obálky dvou knih věnovaných knižním sbírkám Eggenbergů (Jihočeská univerzita 2007 a 2011)

Obálka (2010) knihy se studií o ní vydané Harrassowitz Verlag ve Wiesbadenu

Obálka (2010) knihy se studií o ní vydané Harrassowitz Verlag ve Wiesbadenu

Obálka knižního titulu o její italské knihovně (2020, Editio Universitatis Bohemiae Meridionalis, České Budějovice a Nová tiskárna Pelhřimov)

Obálka knižního titulu o její italské knihovně (2020, Editio Universitatis Bohemiae Meridionalis, České Budějovice a Nová tiskárna Pelhřimov)

Upoutávka na francouzské vydání monografie Jitky Radimské o osobní knihovně Marie Ernestiny z Eggenbergu v nakladatelství Honoré Champion

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist