logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

WILHELM ERTL

S učiteli a žáky kašperskohorské měšťanky na počátku čtyřicátých let 20. století (mezi učiteli druhý zleva ve světlém obleku)

S učiteli a žáky kašperskohorské měšťanky na počátku čtyřicátých let 20. století (mezi učiteli druhý zleva ve světlém obleku)

Repro M. Franková, Schulen im mittleren Böhmerwald (1997), s. 79

Záznam o jeho narození v kašperskohorské křestní matrice

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Rodný dům čp. 16 v kašperskohorské ulici Bohdana Týbla

Rodný dům čp. 16 v kašperskohorské ulici Bohdana Týbla

Foto Ivo Kareš

Tamní kostel sv. Markéty, kde byl pokřtěn

Tamní kostel sv. Markéty, kde byl pokřtěn

Foto Ivo Kareš

Podle této zprávy působil i v Dlouhé Vsi

Podle této zprávy působil i v Dlouhé Vsi

Repro Budweiser Zeitung, 1905, č. 118, s. 4

Zprávu o jeho přemístění do Hartmanic v roce 1910 provází v plzeňském německém listu i referát o tom, že baron Max von Spaun zahrál na zábavném večeru v kašperskohorském hostinci "U Klášterského Mlýna" na housle

Repro Pilsner Tagblatt, 1910, č. 67, s. 6 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)

Recenze německého průvodce po Kašperských Horách a okolí se zmínkou o účasti Wilhelma Ertla na jeho vzniku

Repro Budweiser Zeitung, 1929, č. 38, s. 13

V roce 1931 věnoval kašperskohorskému muzeu první zdejší šicí stroj, který se do jeho rodiny dostal v polovině 19. století

V roce 1931 věnoval kašperskohorskému muzeu první zdejší šicí stroj, který se do jeho rodiny dostal v polovině 19. století

Repro Budweiser Zeitung, 1931, č. 25, s. 8

Zpráva o jeho rezignaci na vedení živnostenské pokračovací školy v roce 1933

Zpráva o jeho rezignaci na vedení živnostenské pokračovací školy v roce 1933

Repro Budweiser Zeitung, 1933, č. 49, s. 13

Text Valerie Maiové o konci německého učitelského ústavu v Českých Budějovicích, jehož byl Ertl absolventem v roce 1902, tentokrát už ve zmatcích druhé světové války

Text Valerie Maiové o konci německého učitelského ústavu v Českých Budějovicích, jehož byl Ertl absolventem v roce 1902, tentokrát už ve zmatcích druhé světové války

Repro Glaube und heimat, 2018, č. 4, s. 18

Jeho podpis jako posledního ředitele německé měšťanské školy v Kašperských Horách ze srpna roku 1941

Repro Kronika měšťanské školy Kašperské Hory 1898-1922 (1941) (SOA v Plzni - Porta fontium)

Měšťanská škola v Kašperských Horách na pohlednici Josefa Wolfa

Měšťanská škola v Kašperských Horách na pohlednici Josefa Wolfa

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Dnes je v budově dětský domov

Dnes je v budově dětský domov

Foto Ivo Kareš

Už pouhý výčet učitelstva na kašperskohorských německých obecných a měšťanských školách "mezi válkami" svědčí o významu města, kde tehdy žilo ani ne 200 českých obyvatel

Repro Standesausweis der Lehrerschaft an den deutschen Volks- und Bürgerschulen Böhmens (1928), s. 433-434

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist