logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

WILHELM ERTL

S učiteli a žáky kašperskohorské měšťanky na počátku čtyřicátých let 20. století (mezi učiteli druhý zleva ve světlém obleku)

S učiteli a žáky kašperskohorské měšťanky na počátku čtyřicátých let 20. století (mezi učiteli druhý zleva ve světlém obleku)

Repro M. Franková, Schulen im mittleren Böhmerwald (1997), s. 79

Záznam o jeho narození v kašperskohorské křestní matrice

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Rodný dům čp. 16 v kašperskohorské ulici Bohdana Týbla

Rodný dům čp. 16 v kašperskohorské ulici Bohdana Týbla

Repro Mapy.cz

Věž kostela sv. Markéty, kde byl pokřtěn, vítá přijíždějící do Kašperských Hor

Věž kostela sv. Markéty, kde byl pokřtěn, vítá přijíždějící do Kašperských Hor

Foto Pavel Polák

Podle této zprávy působil i v Dlouhé Vsi

Podle této zprávy působil i v Dlouhé Vsi

Repro Budweiser Zeitung, 1905, č. 118, s. 4

Zprávu o jeho přemístění do Hartmanic v roce 1910 provází v plzeňském německém listu i referát o tom, že baron Max von Spaun zahrál na zábavném večeru v kašperskohorském hostinci "U Klášterského Mlýna" na housle

Repro Pilsner Tagblatt, 1910, č. 67, s. 6 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)

Recenze německého průvodce po Kašperských Horách a okolí se zmínkou o účasti Wilhelma Ertla na jeho vzniku

Repro Budweiser Zeitung, 1929, č. 38, s. 13

V roce 1931 věnoval kašperskohorskému muzeu první zdejší šicí stroj, který se do jeho rodiny dostal v polovině 19. století

V roce 1931 věnoval kašperskohorskému muzeu první zdejší šicí stroj, který se do jeho rodiny dostal v polovině 19. století

Repro Budweiser Zeitung, 1931, č. 25, s. 8

Zpráva o jeho rezignaci na vedení živnostenské pokračovací školy v roce 1933

Zpráva o jeho rezignaci na vedení živnostenské pokračovací školy v roce 1933

Repro Budweiser Zeitung, 1933, č. 49, s. 13

Text Valerie Maiové o konci německého učitelského ústavu v Českých Budějovicích, jehož byl Ertl absolventem v roce 1902, tentokrát už ve zmatcích druhé světové války

Text Valerie Maiové o konci německého učitelského ústavu v Českých Budějovicích, jehož byl Ertl absolventem v roce 1902, tentokrát už ve zmatcích druhé světové války

Repro Glaube und heimat, 2018, č. 4, s. 18

Jeho podpis jako posledního ředitele německé měšťanské školy v Kašperských Horách ze srpna roku 1941

Repro Kronika měšťanské školy Kašperské Hory 1898–1922 (1941) (SOA v Plzni - Porta fontium)

Měšťanská škola v Kašperských Horách na pohlednici Josefa Wolfa

Měšťanská škola v Kašperských Horách na pohlednici Josefa Wolfa

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Už pouhý výčet učitelstva na kašperskohorských německých obecných a měšťanských školách "mezi válkami" svědčí o významu města, kde tehdy žilo ani ne 200 českých obyvatel

Repro Standesausweis der Lehrerschaft an den deutschen Volks- und Bürgerschulen Böhmens (1928), s. 433-434

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist