logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ROSEL FANDRICHOVÁ

Mezi žákyněmi hospodyňské školy v Českých Budějovicích roku 1938 je ona ta v první řadě stojících druhá zleva

Mezi žákyněmi hospodyňské školy v Českých Budějovicích roku 1938 je ona ta v první řadě stojících druhá zleva

Repro Hoam!, 2003, č. 5, s. 19

Do krajanského časopisu napsala nekrolog své mladší sestry,
    Anni Barkowski, roz. Hirschové

Do krajanského časopisu napsala nekrolog své mladší sestry,
Anni Barkowski, roz. Hirschové

Repro Hoam!, 2004, č. 8, s. 82

Snímek ze "selského" bálu v Českých Budějovicích roku 1928 zachycuje "Planer Gruppe", tj. skupinu z Plané

Snímek ze "selského" bálu v Českých Budějovicích roku 1928 zachycuje "Planer Gruppe", tj. skupinu z Plané

Repro Hoam!, 1958, č. 1, s. 26

Na snímku, který zaslala do krajanského měsíčníku, je zachycena slavnost svěcení zvonů v Hodějovicích někdy kolem roku 1930 - na koni vpředu se zdobeným kloboukem sedí její otec

Na snímku, který zaslala do krajanského měsíčníku, je zachycena slavnost svěcení zvonů v Hodějovicích někdy kolem roku 1930 - na koni vpředu se zdobeným kloboukem sedí její otec

Repro Hoam!, 2001, č. 8, s. 82

O dožínkové slavnosti roku 1943 v Českých Budějovicích před vjezdem k Německému domu při tehdy nově zbudovaném zadním traktu divadla stanul ozdobený žebřiňák s krojovanou skupinou ze Starých Hodějovic

O dožínkové slavnosti roku 1943 v Českých Budějovicích před vjezdem k Německému domu při tehdy nově zbudovaném zadním traktu divadla stanul ozdobený žebřiňák s krojovanou skupinou ze Starých Hodějovic

Repro Budweiser Zeitung, 1943, č. 78, s. 8

Děvčata z Hodějovic v selských krojích před Německým domem v Českých Budějovicích

Děvčata z Hodějovic v selských krojích před Německým domem v Českých Budějovicích

Repro Hoam!, 2000, č. 8, s. 82

Tato zajímavá stavba na konci dnešní ulice K Šemberku nad Starými Hodějovicemi se zdmi z pískovcových kvádrů a s vysokou střechou (okna a veranda jsou ovšem nepůvodní) měla od roku 1942 sloužit organizaci Hitlerjugend a prostíral se prý kolem ní podle svědectví dnešního majitele tzv. "třešňový sad Adolfa Hitlera"

Tato zajímavá stavba na konci dnešní ulice K Šemberku nad Starými Hodějovicemi se zdmi z pískovcových kvádrů a s vysokou střechou (okna a veranda jsou ovšem nepůvodní) měla od roku 1942 sloužit organizaci Hitlerjugend a prostíral se prý kolem ní podle svědectví dnešního majitele tzv. "třešňový sad Adolfa Hitlera"

Foto Jan Mareš

Náves ve Starých Hodějovicích

Náves ve Starých Hodějovicích

Náves ve Starých Hodějovicích

Foto Pavel Polák a Ivo Kareš

Náves ve Starých Hodějovicích na leteckém snímku

Náves ve Starých Hodějovicích na leteckém snímku

Repro D. Kovář, Fundatio civitatis : zrození královského města Českých Budějovic (2015), s. 61, foto Kaniel Kovář

Jedněmi z posledních německých svateb, zapsaných v dochovaném svazku oddací matriky Starých Hodějovic, byla v únoru roku 1920 ta Jakoba Hirsche s Marií Čurnaovou a týden nato jeho

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist