logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOSEF JAKOB FASTNER

Takto o sobě napsal do časopisu Waldheimat

Takto o sobě napsal do časopisu Waldheimat

Repro Waldheimat, 1933, č. 6, s. 96

Záznam matriky farní obce Nový Svět (Neugebäu) o jeho narození v Kaltenbachu čp. 62

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam kunžvartské oddací matriky o jeho zdejší svatbě

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam hornovltavické oddací matriky o jeho druhé svatbě s Leopoldinou Marií Krausovou

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro dům čp. 28 v Lenoře s rodinou řídícího učitele Fastnera (Lenora je tu česky označena jako osada obce Horní Vltava!), tento dům, ve kterém sídlila německá škola, dnes již nestojí

Repro Sčítání lidu 1921, Lenora, SOkA Prachatice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Úvod jeho zápisu v lenorské školní kronice

Úvod jeho zápisu v lenorské školní kronice

Repro Školní kronika Lenora 1880-1945, SOkA Prachatice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Vazba kroniky lenorské německé školy

Vazba kroniky lenorské německé školy

Repro Školní kronika Lenora 1880-1945, SOkA Prachatice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Pohlednice firmy Wolf z Lenory

Pohlednice firmy Wolf z Lenory

Repro M. Leiš, Konec staré Šumavy (2020), s. 84

Dvě staré pohlednice z Kunžvartu, kde měl v roce 1903 svatbuDvě staré pohlednice z Kunžvartu, kde měl v roce 1903 svatbu

Dvě staré pohlednice z Kunžvartu, kde měl v roce 1903 svatbu

Repro M. Leiš, Konec staré Šumavy (2020), s. 85

Někdejší škola v Cudrovicích (na snímku vlevo), ...

Někdejší škola v Cudrovicích (na snímku vlevo), ...

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

... v Silnici...

... v Silnici...

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírek Böhmerwaldmuseum, Wien)

... a v Samotách - tři z jeho šumavských učitelských působišť

... a v Samotách - tři z jeho šumavských učitelských působišť

Repro H. Gräf, Adlerhütte : ein Dorf im Böhmerwald (2008), s. 27

Zpráva o jeho úmrtí v českobudějovickém německém listě (Prachatice byly už tehdy součástí tzv. Bavorské východní marky)

Zpráva o jeho úmrtí v českobudějovickém německém listě (Prachatice byly už tehdy součástí tzv. Bavorské východní marky)

Repro Budweiser Zeitung, 1942, č. 37, s. 7

Dům čp. 174 v prachatické Horní ulici, kde žil a zemřel

Dům čp. 174 v prachatické Horní ulici, kde žil a zemřel

Foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist