logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FRANZ FESTL

Narodil se 10. 6. 1821 (byl téhož dne i pokřtěn jménem Franz Xaver) chalupníkovi a krejčovskému mistru Johannu Festlovi, poddanému kláštera Schläglu, bydlištěm v Kyselově čp. 1, a jeho ženě Marianně, manželské dceři měšťana v Dolní Vltavici čp. 9 Franze Schatzla a Marie, roz. Lamblin (tj. Lamblové), z Radslavi čp. 9

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam o jeho úmrtí v aigenské knize zemřelých

Repro Matricula Online

Jeho životopis, převzatý z listu "Katholischen Blätter", ročník 1904

Repro Glaube und Heimat, 1960, č. 7, s. 260-261

Doplněk článku o něm v krajanském časopisu doprovází snímek oltáře kostela v Dolní Vltavici, v němž se pak podle textu sloužila poslední mše svatá 1. listopadu roku 1957

Doplněk článku o něm v krajanském časopisu doprovází snímek oltáře kostela v Dolní Vltavici, v němž se pak podle textu sloužila poslední mše svatá 1. listopadu roku 1957

Repro Glaube und Heimat, 1960, č. 11, s. 444

O jeho rodině a sourozencích v druhé části pokračování článku o něm

Repro Glaube und Heimat, 1960, č. 12, s. 491-493

Genealogie Festlových, kterou sepsal, zde s úvodem faráře Adriana Raaba

Repro Glaube und Heimat, 1966, č. 20, s. 829-831

Dolnovltavický dřevěný hřbitovní kříž z roku 1899 je tu zachycen na snímku vpravo, za ním hřbitovní zeď, louky zvané "Hofwiesen" s lesem řečeným "Hoid"

Dolnovltavický dřevěný hřbitovní kříž z roku 1899 je tu zachycen na snímku vpravo, za ním hřbitovní zeď, louky zvané "Hofwiesen" s lesem řečeným "Hoid"

Repro Glaube und Heimat, 1999, č. 7, s. 29

Pohled od severu z pole nazývaného "Joglquirchtn" na západní stranu "nového" hřbitova v Dolní Vltavici s domkem na nářadí hrobníkovo, hřbitovní kaplí a márnicí

Pohled od severu z pole nazývaného "Joglquirchtn" na západní stranu "nového" hřbitova v Dolní Vltavici s domkem na nářadí hrobníkovo, hřbitovní kaplí a márnicí

Repro Glaube und Heimat, 1999, č. 7, s. 29

3D vizualizace zachycuje Dolní Vltavici před zaplavením - v čase 2:55-3:15 vidíme záběry na hřbitov a hřbitovní kapli

"Dolní Vltavice žije": Pracovní materiál k projektu - 3D vizualizace

Výřez z katastrálního plánu 1:1000 s pozemkem hřbitova v Dolní Vltavici, doplněný údaji Johanna Studenera, který se narodil ve statku zvaném "Hannesgreger" čp. 23 (úplně vpravo), u něhož jsou vyčárkovány části dodnes zachovalé

Výřez z katastrálního plánu 1:1000 s pozemkem hřbitova v Dolní Vltavici, doplněný údaji Johanna Studenera, který se narodil ve statku zvaném "Hannesgreger" čp. 23 (úplně vpravo), u něhož jsou vyčárkovány části dodnes zachovalé

Repro Glaube und Heimat, 1999, č. 7, s. 30

Zbylá zástavba někdejší Dolní Vltavice s černou čarou na ploše hladiny přehradního jezera (snímek
je pořízen z lodi), vyznačující průběhem zatopené obvodové zdi polohu někdejšího hřbitova

Zbylá zástavba někdejší Dolní Vltavice s černou čarou na ploše hladiny přehradního jezera (snímek
je pořízen z lodi), vyznačující průběhem zatopené obvodové zdi polohu někdejšího hřbitova

Repro Glaube und Heimat, 1999, č. 7, s. 31

Boží muka a pamětní kámen z Dolní Vltavice, vyzvednuté ze dna Lipenského jezeraBoží muka a pamětní kámen z Dolní Vltavice, vyzvednuté ze dna Lipenského jezera

Boží muka a pamětní kámen z Dolní Vltavice, vyzvednuté ze dna Lipenského jezera

Foto Pavel Polák

Zaniklý rodný Kyselov

Zaniklý rodný Kyselov

Repro Hoam!, 2004, č. 5, s. 17

Cesta k někdejšímu KyselovuCesta k někdejšímu Kyselovu

Cesta k někdejšímu Kyselovu

Foto Ivo Kareš

Kyselov na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Kyselov na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Kyselov na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Někdejší celnice v Kyselově, později rota Pohraniční stráže, na starých snímcích (dolní snímek z roku 1978)...

Někdejší celnice v Kyselově, později rota Pohraniční stráže, na starých snímcích (dolní snímek z roku 1978)...

Někdejší celnice v Kyselově, později rota Pohraniční stráže, na starých snímcích (dolní snímek z roku 1978)...

Repro E. Zemanová, Dolní Vltavice : vzpomínky na mládí, aneb, Zatopené domovy (2014), s. 80 a 81

... budova české celnice v roce 2014

... budova české celnice v roce 2014

Foto Ivo Kareš

Bývalá rakouská celnice o pár set metrů dál s dodnes čitelnými ruskými nápisy z konce 2. světové válkyBývalá rakouská celnice o pár set metrů dál s dodnes čitelnými ruskými nápisy z konce 2. světové války

Bývalá rakouská celnice o pár set metrů dál s dodnes čitelnými ruskými nápisy z konce 2. světové války

Foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist