logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ANTON FEYRER

Stojí tu s arciděkanem Leopoldem Klimou na snímku, doprovázejícím text o 50. jubileu jeho kněžství

Stojí tu s arciděkanem Leopoldem Klimou na snímku, doprovázejícím text o 50. jubileu jeho kněžství

Repro Glaube und Heimat, 1951, č. 9, s. 17

Vzpomínka na šedesáté jubileum kněžství

Vzpomínka na šedesáté jubileum kněžství

Repro www stránky eBay.de

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro stavení čp. 4 v Dolanech, kde hospodařil jeho bratr Adalbert, syn Adalberta Feyrera (i jeho otec Adalbert tu kdysi na čp. 4 hospodařil se svou ženou Agnes, roz. Bürgerovou ze zaniklého Podvoří /Podwurst/ čp. 13) a Theresie, dcery chalupníka v rovněž dnes zaniklých Krásných Polích (Schönfelden) čp. 6 Matthause Radische a Johanny, roz. Bergerové z Krásných Polí čp. 3, se ženou, dcerou, 3 služebnými silami a dvěma pasáčky (německy se jim říkalo "Hirtenbub")

Repro Sčítání lidu 1921, Želnava, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Na pohlednici Josefa Seidela jsou Dolany zachyceny vlevo, vpravo kostel v Boleticích

Na pohlednici Josefa Seidela jsou Dolany zachyceny vlevo, vpravo kostel v Boleticích

Repro www stránky Zaniklé obce

Úmrtní lístek

Úmrtní lístek

Repro www stránky Booklooker.de

Parte

Parte

Repro Glaube und Heimat, 1963, č. 10, s. 439

Boletický kostel sv. Mikuláše, kde byl pokřtěnBoletický kostel sv. Mikuláše, kde byl pokřtěn

Boletický kostel sv. Mikuláše, kde byl pokřtěn

Foto Ivo Kareš

Farní kostel sv. Barbory a sv. Vavřince v Bodenwöhr, kde jeho životní pouť skončilaFarní kostel sv. Barbory a sv. Vavřince v Bodenwöhr, kde jeho životní pouť skončila

Farní kostel sv. Barbory a sv. Vavřince v Bodenwöhr, kde jeho životní pouť skončila

Repro Wikipedia, foto DALIBRI

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist