logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOSEF FIKOTA

Ze šitbořské farní kroniky

Dne 16. září 1930 předal veledůstojný pan vikář a děkan v Ronšperku Dominik Šanda zdejšímu faráři Josefu Fikotovi obnos 500 Kč, který jedna dívka jménem Herodes (v originále "mit Namen Herodes" - pozn. překl.) rodem z Ronšperka, tč. bydlištěm v americkém Chicagu, zaslala ke zkrášlení kostela v Šitboři (v originále "zur Verschönerung der Kirche in Schüttwa" - pozn. překl.).
Budiž tímto šlechetné dárkyni vysloven srdečný dík za úctyhodný dar (v originále "für die nahmhafte Spende" - pozn. překl.). "Vergelt's Gott". (tj. "Zaplať Bůh!" - pozn. překl.)
Dne 14. prosince 1930 o třetí neděli adventní byl nový hřbitov v Šitboři vysvěcen farářem Josefem Fikotou. Navzdory špatnému počasí se dostavilo k vysvěcení mnoho farníků a také cizích lidí. Kázání se uskutečnilo v kostele, poněvadž kvůli špatnému počasí to na hřbitově nebylo možné.
V roce 1932 byl kostel vymalován malířským mistrem Johannem Schmidem. Malíř obdržel za své práce 8.600 Kč, tesař Josef Landkammer z Ronšperka za postavení lešení 900 Kč, Wenzel Hilpert za zapůjčení prken 198 Kč, Rudolf Lederer, obchodník v Ronšperku, za různé věci 37 Kč 70 h, Andreas Willard, obchodník v Šitboři, za hřebíky 17 Kč 50 h. Tak vycházejí celkové výdaje na 9.753 Kč 20h. Rolníci v Šitboři nepožadují za zapůjčení prken a trámů žádnou finanční náhradu, za což jim byl vysloven dík. Výlohy byly zapraveny peněžními sbírkami v jednotlivých přifařených obcích. Jednotlivé obce přispěly k pokrytí výloh následujícími částkami:

Šitboř
Nový Kramolín (v originále "Neugramatin" - pozn. překl.)
Mnichov (v originále "Münchdorf" - pozn. překl.)
Valtířov (v originále "Waldersgrün" - pozn. překl.)


3029 Kč
2715 Kč
1058 Kč
416 Kč
______________
celkem 7218 Kč

Kronika farnosti Šitboř 1876-1938

Na následující straně "Memorabilien Buch der Pfarrei Schüttwa", tj. pamětní knihy farnosti Šitboř nacházíme zprávu, že 6. října roku 1933 zemřel zde, tj. v Šitboři, veledůstojný pan farář Josef Fikota ve věku necelých 55 let. Narodil se v Hosíně u Českých Budějovic (v kronice "in Hosín bei Budweis") 16. listopadu 1878, na kněze byl vysvěcen v Českých Budějovicích 20. července 1902. Poté byl od 20. září 1902 kaplanem v Mutěníně (Muttersdorf), administrátorem interc. v Rybníku (Waier) od 17. prosince 1909, administrátorem interc. v Šitboři od 1. října 1914, farářem tamtéž od 1. března 1915, biskupským notářem jmenován 20. října 1923. V hosínské křestní matrice se dočítám, že se narodil v tamním stavení čp. 13 (dodnes je tam najdeme), na kterém hospodařil jeho otec Jakub Fikota, syn Matěje Fikoty z téže usedlosti a Marie, roz. Zevlové z Hosína čp. 1 (rovněž dochováno), se svou manželkou a chlapcovou matkou Annou, dcerou Jakuba Markeše, rolníka z Kočína (dnes část obce Temelín) čp. 17 (dodnes stojí) a Kateřiny, roz. Pivové z Nové Vsi čp. 2. Já však mám před očima ten rozpadlý kostel v Šitboři, jeden z nejstarších po širém okolí, který nechal rok před svou smrtí kněz Fikota vymalovat. Když v Šitboři umřel, jako kdyby věděli, co bude, převezli jeho ostatky do rodného Hosína, který vidím z okna na vršíčku kus od Hluboké. Kníže pán Schwarzenberg asi věděl, že kostelní věž má být výš než šlechtické sídlo.

- - - - -
* Hosín / České Budějovice / Mutěnín / Rybník / † Šitboř / † † Hosín

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Záznam o jeho narození v hosínské matrice s přípisem o jeho vysvěcení, úmrtí v Šitboři a pohřbu v Hosíně
Rodný dům čp. 13 v Hosíně na snímcích z roku 2019Rodný dům čp. 13 v Hosíně na snímcích z roku 2019
Rodný dům jeho matky čp. 1 v Hosíně - hostinec "U Fikotů"

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist