logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FRANZ FISCHER

Repro R. Essl, Oberplan : der Geburstort Adalbert Stifters (1993), s. 409 a Kronika obecné a měšťanské školy Horní Planá (SOA v Třeboni - digitální archív)

Výlet zpěváckého spolku na tzv. "Sängerhöhe" v roce 1898 - Franz Fischer s nezaměnitelným knírem sedící uprostřed (viz i Johann Märten)

Výlet zpěváckého spolku na tzv. "Sängerhöhe" v roce 1898 - Franz Fischer s nezaměnitelným knírem sedící uprostřed (viz i Johann Märten)

Repro R. Essl, Oberplan : der Geburstort Adalbert Stifters (1993), s. 173

Záznam o jeho narození v matrice farní obce Dolní Branná

Repro SOA v Zámrsku - Sbírka matrik Východočeského kraje 1587-1949

Záznam o jeho svatbě v hornoplánské knize oddaných

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Hornoplánský dům čp. 73, kde s rodinou žil

Hornoplánský dům čp. 73, kde s rodinou žil

Repro M. Špinarová - J. Špinar, Horní Planá : výzkumný záměr č. 305 - odborné poznávání, vědecké hodnocení, katalogizace a prostorová identifikace památkově hodnotných území historických sídel a krajiny. 1. část (2008)

Školní kronika hornoplánské obecné a měšťanské školy, kde zanechal mnohý doklad své neúnavné práce

Školní kronika hornoplánské obecné a měšťanské školy, kde zanechal mnohý doklad své neúnavné práce

Repro Kronika obecné a měšťanské školy Horní Planá, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Podrobný popis jeho učitelské kariéry před příchodem do Horní Plané na stránkách této školní kroniky

Podrobný popis jeho učitelské kariéry před příchodem do Horní Plané na stránkách této školní kroniky

Repro Kronika obecné a měšťanské školy Horní Planá, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Budova měšťanské školy v Horní Plané

Budova měšťanské školy v Horní Plané

Foto Ivo Kareš

Zápis o jeho skonu 29. ledna 1937 ve školní kronice

Repro Kronika obecné a měšťanské školy Horní Planá, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Zpráva o jeho úmrtí a pohřbu v Horní Plané i za účasti školního inspektora Wilhelma Ebena z Českého Krumlova a za neúčasti jednoho ze synů, který se stal podnikatelem v daleké východní Africe

Zpráva o jeho úmrtí a pohřbu v Horní Plané i za účasti školního inspektora Wilhelma Ebena z Českého Krumlova a za neúčasti jednoho ze synů, který se stal podnikatelem v daleké východní Africe

Repro Budweiser Zeitung, 1937, č. 11, s. 10

Jeho žena Anna zemřela podle zprávy v krajanském měsíčníku roku 1950 někde na Chebsku, syn Franz, povoláním lékař, nabyl československého státního občanství a vedlo se mu "velice dobře", druhý syn zemřel v listopadu 1945 na následky malárie v Africe, kde se stal britským občanem a vzal si Angličanku za ženu

Jeho žena Anna zemřela podle zprávy v krajanském měsíčníku roku 1950 někde na Chebsku, syn Franz, povoláním lékař, nabyl československého státního občanství a vedlo se mu "velice dobře", druhý syn zemřel v listopadu 1945 na následky malárie v Africe, kde se stal britským občanem a vzal si Angličanku za ženu

Repro Hoam!, 1950, č. 12, s. 24

Drobná zpráva o tom, že jeho žena byla "předběžně" pohřbena v Plesné (Fleißen) na Chebsku, poněvadž hřbitovní řád v Horní Plané "se nepodařilo najít"

Drobná zpráva o tom, že jeho žena byla "předběžně" pohřbena v Plesné (Fleißen) na Chebsku, poněvadž hřbitovní řád v Horní Plané "se nepodařilo najít"

Repro Hoam!, 1951, č. 1, č. 2, s. 24

Kostelík na Dobrovodském vrchu na kresbě Adalberta Stiftera, který o něm píše právě i v povídce Popsaná jedlička

Kostelík na Dobrovodském vrchu na kresbě Adalberta Stiftera, který o něm píše právě i v povídce Popsaná jedlička

Repro A. Großschopf, Adalbert Stifter : Leben - Werk - Landschaft (1967), obr. příl.

Původní památník Stifterovy Popsané jedličky v dnes nepřístupných lesích při Knížecím stolci, který bohužel počátkem 21. století někdo ukradl

Původní památník Stifterovy Popsané jedličky v dnes nepřístupných lesích při Knížecím stolci, který bohužel počátkem 21. století někdo ukradl

Foto Jan Mareš

Ještě jednou na nádherném záběru fotografa Vladislava Hoška...

Ještě jednou na nádherném záběru fotografa Vladislava Hoška...

Repro V. Hošek, Šumava malá velká (2001)

... a už nahrazený kopií na snímku z roku 2020

... a už nahrazený kopií na snímku z roku 2020

Foto Jiří Novotný

Repro Šumavský kalendář 2002, s. 6-7

Repro Šumavský kalendář 2002, s. 6-7

Ernst Kutzer (1880-1965) takto zachytil hlavní motiv Stifterovy povídky Popsaná jedlička

Ernst Kutzer (1880-1965) takto zachytil hlavní motiv Stifterovy povídky Popsaná jedlička

Repro O. Hanke - B. Hanke, Die Spur der Bilder - Fotografen im Böhmerwald : bekannt - vergessent - unbekannt (2013)

Z povídky Popsaná jedlička v českém překladu Anny Siebenscheinové

Repro A. Stifter, Povídky Adalberta Stiftera. Díl I., Hvozd (1968), s. 152-153

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist