logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

OTTO FLEISSNER

Záznam s jeho jménem v seznamu německého učitelstva v Čechách z roku 1928

Záznam s jeho jménem v seznamu německého učitelstva v Čechách z roku 1928

Repro Standesausweis der Lehrerschaft an den deutschen Volks- und Bürgerschulen Böhmens (1928), s. 236

Někdejší škola ve Svatém Tomáši

Někdejší škola ve Svatém Tomáši

Repro F. a F. Bertlwieserovi, Verlorene Böhmerwald-Heimat : Heimatbuch der Pfarre Deutsch-Reichenau bei Friedberg Gemeinde Reiterschlag von der Blüte bis zur Zerstörung (1995), s. 181

Žáci nově zřízené školy ve Svatém Tomáši tu na snímku z roku 1905 "brání" Vítkův Kámen

Žáci nově zřízené školy ve Svatém Tomáši tu na snímku z roku 1905 "brání" Vítkův Kámen

Repro F. a F. Bertlwieserovi, Verlorene Böhmerwald-Heimat : Heimatbuch der Pfarre Deutsch-Reichenau bei Friedberg Gemeinde Reiterschlag von der Blüte bis zur Zerstörung (1995), s. 188

Plánek, jehož autorem je Otto Ortner, zachycuje s orientací světových stran osadu Svatý Tomáš
i se jmény majitelů jednotlivých stavení (škola měla čp. 25)

Repro archív paní Květy Cempírkové

Záznam českobudějovické křestní matriky o matčině narození v Mladém v tamní selské rodině Thomase Seimela a jeho ženy Anny, roz. Tibitanzlové

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Desky svatotomášské školní kroniky z let 1932-1938

Desky svatotomášské školní kroniky z let 1932-1938

Repro Kronika německé obecné školy Svatý Tomáš, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Jeho zápis o smrti matčině (a přípis o smrti bratrově) ve svatotomášské školní kronice

Jeho zápis o smrti matčině (a přípis o smrti bratrově) ve svatotomášské školní kronice

Repro Kronika německé obecné školy Svatý Tomáš, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Jeho zápis k prvému výročí úmrtí TGM 14. září 1938, tj. dva týdny před osudnou mnichovskou "dohodou"

Jeho zápis k prvému výročí úmrtí TGM 14. září 1938, tj. dva týdny před osudnou mnichovskou "dohodou"

Repro Kronika německé obecné školy Svatý Tomáš, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Zpráva o úmrtí matčině a jejím pohřbu v Mladém

Zpráva o úmrtí matčině a jejím pohřbu v Mladém

Repro Budweiser Zeitung, 1933, č. 82, s. 4

Záznam o škole v šumavském Zhůří pod Javornou, kde byl jeho otec pomocným učitelem, ve statistickém popise školních okresů Čech z roku 1884

Záznam o škole v šumavském Zhůří pod Javornou, kde byl jeho otec pomocným učitelem, ve statistickém popise školních okresů Čech z roku 1884

Repro J. Zeidler, Statistický popis školních okresů Čech : sestavený na základě úředních dat (1884), s. 82

O škole v Žežulce, kde učil jeho otec a také Heinz Podlipsky (viz i Zephyrin Beywl)

O škole v Žežulce, kde učil jeho otec a také Heinz Podlipsky (viz i Zephyrin Beywl)

Repro P. Kopp, Kochánov : místa a lidé (2012), s. 91

Poděkování bratrovo jménem pozůstalých za soustrast k úmrtí matčinu

Poděkování bratrovo jménem pozůstalých za soustrast k úmrtí matčinu

Repro Budweiser Zeitung, 1933, č. 82, s. 12

Nekrolog bratrův na stránkách budějovického německého listu

Nekrolog bratrův na stránkách budějovického německého listu

Repro Budweiser Zeitung, 1940, č. 55, s. 9

Bratrovo parte jménem nakladatelství Moldavia

Bratrovo parte jménem nakladatelství Moldavia

Repro Budweiser Zeitung, 1940, č. 55, s. 12

Poděkování vdovy po bratrovi za projevy soustrasti

Poděkování vdovy po bratrovi za projevy soustrasti

Repro Budweiser Zeitung, 1940, č. 56, s. 16

Nekrolog na stránkách krajanského časopisu...

Nekrolog na stránkách krajanského časopisu...

Repro Glaube und Heimat, 1959, č. 12, s. 495-496

... a trochu obsáhlejší nekrolog na stránkách jiného krajanského periodika

... a trochu obsáhlejší nekrolog na stránkách jiného krajanského periodika

Repro Hoam!, 1959, č. 8, s. 22

Už srpnem roku 1557 je datován německy psaný dopis Viléma z Rožmberka o vyhledání místa pro sklářskou huť ve "svatotomášském lese" ("an sanndt Thomans Waldt")

Už srpnem roku 1557 je datován německy psaný dopis Viléma z Rožmberka o vyhledání místa pro sklářskou huť ve "svatotomášském lese" ("an sanndt Thomans Waldt")

Repro F. Mareš, České sklo : příspěvky k dějinám jeho až do konce XVIII. století se zvláštním ohledem na jižní Čechy (1893), s. 164

Svatý Tomáš s Vítkovým Kamenem na leteckém snímku

Svatý Tomáš s Vítkovým Kamenem na leteckém snímku

Repro J. Jetschgo, Im Zeichen der Rose : Reise in eine europäische Provinz zwischen Donau und Moldau (2013),
zadní předsádka, foto Aleš Motejl

Svatý Tomáš dnes (2023)Svatý Tomáš dnes (2023)

Svatý Tomáš dnes (2023)

Foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist