logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FERDINAND FOSCHUM

Jeho podobenka v úvodu kroniky nově zřízené školy ve Svatém Tomáši (viz níže), jejímž byl prvým řídícím učitelem

Jeho podobenka v úvodu kroniky nově zřízené školy ve Svatém Tomáši (viz níže), jejímž byl prvým řídícím učitelem

Repro Kronika německé obecné školy Svatý Tomáš, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Jeho podpis s razítkem školy v Přední Výtoni

Jeho podpis s razítkem školy v Přední Výtoni

Repro O. Sonnberger - E. Miesbauer, Heuraffl im Böhmerwald (1996), s. 203

První přijímání roku 1912 v německém Rychnově u Frymburka, jehož se s dětmi zúčastnil

První přijímání roku 1912 v německém Rychnově u Frymburka, jehož se s dětmi zúčastnil

Repro Glaube und Heimat, 1983, č. 12, s. 42

Záznam křestní matriky farní obce Záblatí o narození dvojčat Ferdinanda a Theresie Foschumových šikovateli 11. pěšího pluku korunního prinze Alberta Saského v Písku Gotthardu Foschumovi a jeho ženě Marii, dceři ševce Jakoba Wawry v Záblatí čp. 12

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Pohled z Horního Záblatí na Záblatí, rodný dům už v původní podobě nestojí

Pohled z Horního Záblatí na Záblatí, rodný dům už v původní podobě nestojí

Foto Ivo Kareš

Záznam křestní matriky z Dobré Vody u Nových Hradů o narození jeho ženy Barbary, legitimizované jako dcera zdejšího krejčího Aloise Herzoga teprve více než o dva roky později sňatkem rodičů v únoru 1878

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam oddací matriky farní obce Malšín o jeho tamní svatbě dne 10. května roku 1898

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Zápis o jeho nástupu do školy v Kyselově provází stručný životopis, z něhož vyplývá, že Foschum předtím působil jako domácí učitel v rodině nadlesního Franze Kroha v Poněšicích u Hluboké nad Vltavou

Zápis o jeho nástupu do školy v Kyselově provází stručný životopis, z něhož vyplývá, že Foschum předtím působil jako domácí učitel v rodině nadlesního Franze Kroha v Poněšicích u Hluboké nad Vltavou

Repro Kronika německé obecné školy Kyselov, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Ozdobný titulní list kroniky kyselovské školy, na níž působil v letech 1893-1904, je jeho dílem, jak prozrazuje signatura na paloučku při školní budově, obletované ptactvem

Ozdobný titulní list kroniky kyselovské školy, na níž působil v letech 1893-1904, je jeho dílem, jak prozrazuje signatura na paloučku při školní budově, obletované ptactvem

Repro Kronika německé obecné školy Kyselov, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Škola v Kyselově na snímku z roku 1965

Škola v Kyselově na snímku z roku 1965

Repro F. Irsigler, Rund um den Turmberg : Chronik Pfarrgemeinde Malsching, s. 425

Chátrající budova školy v roce 2012 (viz i Johannes Barth)Chátrající budova školy v roce 2012 (viz i Johannes Barth)

Chátrající budova školy v roce 2012 (viz i Johannes Barth)

Foto Ivo Kareš

Letecké snímky Kyselova u Bolech z roku 1952 a 2008 i s označením polohy někdejší místní školy

Letecké snímky Kyselova u Bolech z roku 1952 a 2008 i s označením polohy někdejší místní školy

Letecké snímky Kyselova u Bolech z roku 1952 a 2008 i s označením polohy někdejší místní školy

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Pamětní list v úvodu kroniky nově zřízené školy ve Svatém Tomáši s podpisy Schwarzenbergů a Trauttmansdorfů, zdobený kresleným písmem Foschumovým

Pamětní list v úvodu kroniky nově zřízené školy ve Svatém Tomáši s podpisy Schwarzenbergů a Trauttmansdorfů, zdobený kresleným písmem Foschumovým

Repro Kronika německé obecné školy Svatý Tomáš, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Velmi podrobný zápis v kronice školy ve Svatém Tomáši o jeho ustanovení zdejším prozatímním řídícím učitelem a o pověření jeho ženy Barbary výukou ručních prací

Repro Kronika německé obecné školy Svatý Tomáš, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Jeho dcera Pauline, provd. Fleissnerová, v soupise německého učitelstva v Čechách figuruje tu v roce 1928 jako učitelka ručních prací v Blatné a v Přední Výtoni

Jeho dcera Pauline, provd. Fleissnerová, v soupise německého učitelstva v Čechách figuruje tu v roce 1928 jako učitelka ručních prací v Blatné a v Přední Výtoni

Repro Standesausweis der Lehrerschaft an den deutschen Volks- und Bürgerschulen Böhmens (1928), s. 232 a 235

Pohled ze třídy školy v Přední Výtoni, kde působil on i jeho dcera, na šumavské hřebeny
 (viz i Jakob Heinrich Micko a Marianne Köhlerová)

Pohled ze třídy školy v Přední Výtoni, kde působil on i jeho dcera, na šumavské hřebeny
(viz i Jakob Heinrich Micko a Marianne Köhlerová)

Foto Ivo Kareš

Záznam školní kroniky v někdejším Rychnůvku (tehdy ovšem Německém Rychnově u Frymburka) popisuje učitelskou kariéru jeho syna Adolfa, který odtud později odešel do Žumberka, působil jako řídící učitel v Kapličkách a padl ve 2. světové válce

Záznam školní kroniky v někdejším Rychnůvku (tehdy ovšem Německém Rychnově u Frymburka) popisuje učitelskou kariéru jeho syna Adolfa, který odtud později odešel do Žumberka, působil jako řídící učitel v Kapličkách a padl ve 2. světové válce

Repro Kronika německé obecné školy Rychnůvek, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Záznam v kronice zaniklé Dolní Vltavice o budově tamní školy, kterou řídil až do roku 1945 jeho syn Othmar

Záznam v kronice zaniklé Dolní Vltavice o budově tamní školy, kterou řídil až do roku 1945 jeho syn Othmar

Repro Historie farnosti Dolní Vltavice, s. 68

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist