logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

MARIA THERESIA FRANKOVÁ

Repro Hoam!, 2006, č. 6, s. 19,
viz i Karl Suchy

V doprovodu manželově přejímá Spolkový kříž za zásluhy od bavorského ministra kultury Hanse Zehetmaira (stojící vedle ní vpravo)

V doprovodu manželově přejímá Spolkový kříž za zásluhy od bavorského ministra kultury Hanse Zehetmaira (stojící vedle ní vpravo)

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 1995, č. 1, s. 9

Se členy spolku "Kašperští" (Die Karlsburger), sedí v první řadě zcela vpravo

Se členy spolku "Kašperští" (Die Karlsburger), sedí v první řadě zcela vpravo

Repro Hoam!, 2001, č. 7, s. 75

V lednovém čísle krajanského měsíčníku z roku 1953 se objevil její článek o minulosti rodného Opolence ještě pod divčím jménem Illnerová - autorce bylo tehdy 22 let

Repro Hoam!, 1953, č. 1, s. 22-23

V roce 1953 složila podle této zprávy krajanského měsíčníku ve švábském
Weißenhornu svou prvou zkoušku učitelské způsobilosti

V roce 1953 složila podle této zprávy krajanského měsíčníku ve švábském
Weißenhornu svou prvou zkoušku učitelské způsobilosti

Repro Hoam!, 1953, č. 5, s. 12

Obsáhlý záznam křestní matriky farní obce Dlouhá Ves z 22. ledna roku 1901 o zdejším narození Franze Wallische, jejího otce, adoptovaného v roce 1928 manželi Josefem a Marií Illnerovými z Opolence čp. 4, následkem čehož bude užívat příjmení Illner

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Otcův "přepravní lístek pro odsunované"

Otcův "přepravní lístek pro odsunované"

Repro V Horpeniak, Šumava očima Vladimíra Horpeniaka I. : rok v lidových zvycích, lidové umění, práce a doprava, umění, osobnosti, muzea, války, katastrofy a jiná nepřízeň (2014), s. 283

Zpráva o jejím otci a jeho selské usedlosti v Legau po válce se zmínkou o dceři učitelce a synu zahradníku ve Švýcarsku

Zpráva o jejím otci a jeho selské usedlosti v Legau po válce se zmínkou o dceři učitelce a synu zahradníku ve Švýcarsku

Repro Hoam!, 1954, č. 12, s. 14

Zpráva o úmrtí jejího otce v únoru roku 1955 na stránkách krajanského měsíčníku

Zpráva o úmrtí jejího otce v únoru roku 1955 na stránkách krajanského měsíčníku

Repro Hoam!, 1955, č. 3, s. 14

Maminčino parte z roku 1983

Maminčino parte z roku 1983

Repro Hoam!, 1983, č. 4, s. 208

Článek oficiálního orgánu krajanského sdružení k udělení záslužného kříže
Spolkové republiky Německo v roce 1995 (viz výše)

Článek oficiálního orgánu krajanského sdružení k udělení záslužného kříže
Spolkové republiky Německo v roce 1995 (viz výše)

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 1995, č. 1, s. 9

Parte

Parte

Repro archív Kohoutího kříže

Plánek Opolence s rodným domem čp. 4

Plánek Opolence s rodným domem čp. 4

Repro Im Lande der künischen Freibauern (1992), s. 360

Model rodného statku zvaného "Veilhof"

Model rodného statku zvaného "Veilhof"

Model rodného statku zvaného "Veilhof"

Repro Böhmerwäldler Jahrbuch 1999, s. 65

Informační tabule v Opolenci se zmínkou o ní

Informační tabule v Opolenci se zmínkou o ní

Informační tabule v Opolenci se zmínkou o ní

Foto Klaus Mohr

Kaple v rodném Opolenci zevně a uvnitř

Kaple v rodném Opolenci zevně a uvnitř

Kaple v rodném Opolenci zevně a uvnitř

Foto Klaus Mohr

Obálka (1985) knihy v nakladatelství Morsak, Grafenau

Obálka (1985) knihy v nakladatelství Morsak, Grafenau

Obálka (1991) její knihy s grafikou Waltera Grössla o vyhnání z "Královácka", vydané také v nakladatelství Morsak

Obálka (1991) její knihy s grafikou Waltera Grössla o vyhnání z "Královácka", vydané také v nakladatelství Morsak

Šumavský motiv s hradem Kašperkem na obálce jiné z jejích knih vydané v nakladatelství Morsak (1993)

Šumavský motiv s hradem Kašperkem na obálce jiné z jejích knih vydané v nakladatelství Morsak (1993)

Arciděkanský kostel sv. Markéty v Kašperských HoráchArciděkanský kostel sv. Markéty v Kašperských Horách

Arciděkanský kostel sv. Markéty v Kašperských Horách

Foto Leona Töröková

Poutní kostel Panny Marie Sněžné u Kašperských Hor o pouti a jeho oltář, jak kdysi vyhlížel

Poutní kostel Panny Marie Sněžné u Kašperských Hor o pouti a jeho oltář, jak kdysi vyhlížel

Repro Glaube und Heimat, 1989, č. 9/10, s. 12

"Maria Schnee" s "Grantl-Kapelle" dnes

"Maria Schnee" s "Grantl-Kapelle" dnes

Repro Glaube und Heimat, 2004, č. 3, obálka

Krucifix ze Dvorce zv. Balthashof ve Stodůlkách (Stadln), uchovávaný dnes v Muzeu Šumavy v Kašperských Horách, na jejím snímku (viz i Josef Haas a Zephyrin Zettl)

Krucifix ze Dvorce zv. Balthashof ve Stodůlkách (Stadln), uchovávaný dnes v Muzeu Šumavy v Kašperských Horách, na jejím snímku (viz i Josef Haas a Zephyrin Zettl)

Repro Jahrbuch für sudetendeutsche Museen und Archive 1992, s. 373

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist