logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

LEONHARD FRANZ

Repro www stránky
Universität Innsbruck

Jeho text o Adalbertu Stifterovi "ze švédského pohledu"

Repro Vierteljahresschrift / Adalbert Stifter Institut des Landes Oberösterreich, 1966, č. 1/2, s. 59-62

Tady je zachycen před archeologickým nalezištěm pod skalním převisem u Dobrkovic (Dobrkovická jeskyně) na snímku v knize (1936), jejíž obálka je vlevoTady je zachycen před archeologickým nalezištěm pod skalním převisem u Dobrkovic (Dobrkovická jeskyně) na snímku v knize (1936), jejíž obálka je vlevo

Tady je zachycen před archeologickým nalezištěm pod skalním převisem u Dobrkovic (Dobrkovická jeskyně) na snímku v knize (1936), jejíž obálka je vlevo

Repro L. Franz, Die Älteste Kultur der Tschechoslowakei (1936), frontispis

Bronzové meče ze Svatého Tomáše

Bronzové meče ze Svatého Tomáše

Repro L. Franz, Böhmerwald-Forschungen 1932 (1933), s. 59

Výstřižek v boletické školní kronice s kresbou místního kostela uprostřed,
kuželovitý vrch Raciberk za ním, ves Boletice vlevo při okraji

Výstřižek v boletické školní kronice s kresbou místního kostela uprostřed,
kuželovitý vrch Raciberk za ním, ves Boletice vlevo při okraji

Repro Kronika německé obecné školy Boletice, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Vrch Raciberk s raně středověkým hradištěm na vrcholu, v popředí návrší Olymp
s vyčnívající věží kostela sv. Mikuláše v Boleticích

Vrch Raciberk s raně středověkým hradištěm na vrcholu, v popředí návrší Olymp
s vyčnívající věží kostela sv. Mikuláše v Boleticích

Repro J. Havlice ... [et al.], 750 let Kájova (2013), s. 40, foto Jiří Havlice

Polohopisná mapka a terénní profil hradiště Raciberk

Polohopisná mapka a terénní profil hradiště Raciberk

Repro F. Mareš - J. Sedláček, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Krumlovském, Svazek první, Okolí Krumlova (1918), s. 14

Nálezy z Raciberku - zlomky keramiky z halštatského období

Nálezy z Raciberku - zlomky keramiky z halštatského období

Foto Ivo Kareš, ze sbírek Regionálního muzea v Českém Krumlově

Digitální model hradiště Raciberk u Boletic (viz i Karl Brdlik a a Johann Kitzberger)

Digitální model hradiště Raciberk u Boletic (viz i Karl Brdlik a a Johann Kitzberger)

Repro J. Havlice ... [et al.], 750 let Kájova (2013), s. 38, vizualizace Jan John

Opevnění hradiště Raciberk u Boletic

Opevnění hradiště Raciberk u Boletic

Foto Jiří Cukr

Zátka do láhve (Franz určení provází otazníkem) z Raciberku

Zátka do láhve (Franz určení provází otazníkem) z Raciberku

Repro K. Brdlik - L. Franz, Neue Grabungen im Böhmerwalde (1931), s. 23

Třísovské skleněné perly na snímcích 1, 2 a 4 v barevné příloze jeho knihy

Třísovské skleněné perly na snímcích 1, 2 a 4 v barevné příloze jeho knihy

Repro L. Franz, Eine keltische Niederlassung in Südböhmen (1942). obr. příl.

Kvaš Ferdinanda Runka z roku 1803 má název Pohled na Kunžvart

Kvaš Ferdinanda Runka z roku 1803 má název Pohled na Kunžvart

Repro M. Havlová, Krajinář Ferdinand Runk (1764-1834) (2014), s. 46 (SHZ Český Krumlov)

Zřícenina hradu Kunžvart na kresbě Pauliny Schwarzenberg, která byla Runkovou žačkou a kreslila zjevně podle jeho obrazu

Zřícenina hradu Kunžvart na kresbě Pauliny Schwarzenberg, která byla Runkovou žačkou a kreslila zjevně podle jeho obrazu

Repro H. Harwalik - F. Pimmer, Winterberg im Böhmerwald (1995), s. 396

Plán hradiště na Hradišťském vrchu (Radischenberg), kde prováděl výzkum a podal o tom zprávy
v letech 1933 a 1940-41

Plán hradiště na Hradišťském vrchu (Radischenberg), kde prováděl výzkum a podal o tom zprávy
v letech 1933 a 1940-41

Repro Památky jižních Čech. 1 (2008), s. 45 a 47

Dobrkovická jeskyně

Dobrkovická jeskyně

Dobrkovická jeskyně

Foto Pavel Polák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist