logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ERWIN FRANZ

Repro www stránky Südwest Presse Ulm

Repro www stránky Augsburger Allgemeine

Roku 1997 v Neu-Ulm při udělení spolkového záslužného kříže s bavorským ministrem spravedlnosti Alfredem Sauterem

Roku 1997 v Neu-Ulm při udělení spolkového záslužného kříže s bavorským ministrem spravedlnosti Alfredem Sauterem

Repro z daru Erwina Franze

Se starostou městyse Pöttmes Franzem Schindelem

Se starostou městyse Pöttmes Franzem Schindelem

Repro www stránky Augsburger Allgemeine

Starosta Schindele a Erwin Franz vysazují 17. dubna roku 2011 na vrchu u Pöttmes
 jeřáb z Jablonce, jak o tom referuje regionální list "Aichacher Zeitung"

Starosta Schindele a Erwin Franz vysazují 17. dubna roku 2011 na vrchu u Pöttmes
jeřáb z Jablonce, jak o tom referuje regionální list "Aichacher Zeitung"

Repro Ogfolderhaid : ein Böhmerwalddorf : entsteht und vergeht : die bewegte Geschichte auf dem Gebiet der früheren Pfarrgemeinde Ogfolderhaid (2011), s. 217

Připomínka už osmdesátin jeho ženy Theresie má v závorce uvedeno její rodné stavení, nikoli jeho

Připomínka už osmdesátin jeho ženy Theresie má v závorce uvedeno její rodné stavení, nikoli jeho

Repro Hoam!, 2015, č. 8, s. 57

Záznam oddací matriky farní obce Ondřejov o zdejší svatbě jeho prarodičů dne 6. května roku 1913

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Babička Maria na archu sčítání lidu z roku 1921 pro stavení čp. 20 v Blumenau (Květná): jako rodiště všech je tu razítkem uveden Starý Špičák, kam Květná ve správním ohledu náležela

Repro Sčítání lidu 1921, Květná, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Květná: patrový dům vlevo je škola, úplně vpravo je dům čp. 20 "Dovin" majitele Paula Franze

Květná: patrový dům vlevo je škola, úplně vpravo je dům čp. 20 "Dovin" majitele Paula Franze

Repro archív Jiřího Novotného, fotografie poskytla Erna Rueßová, sestra Erwina Franze

Vpravo nahoře je zachyceno stavení "Dovin" v Květné

Vpravo nahoře je zachyceno stavení "Dovin" v Květné

Repro archív Kohoutího kříže a www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Dědeček Erwina Franze před domem čp. 20 "Dovin" (vyslov "Dofin") v Květné (Blumenau)

Dědeček Erwina Franze před domem čp. 20 "Dovin" (vyslov "Dofin") v Květné (Blumenau)

Repro archív Jiřího Novotného, fotografie poskytla Erna Rueßová, sestra Erwina Franze

Maria Franzová (1888-1968), roz. Gruberová z Květné čp. 3, Erwinova babička

Maria Franzová (1888-1968), roz. Gruberová z Květné čp. 3, Erwinova babička

Repro Ogfolderhaid : ein Böhmerwalddorf : entsteht und vergeht : die bewegte Geschichte auf dem Gebiet der früheren Pfarrgemeinde Ogfolderhaid (2011), s. 124

Na tomto archu sčítání lidu z roku 1921 pro stavení ve Starém Špičáku čp. 13, zvaném "Hounsfeichtl", je jako sirotek po padlém Johannu Jannim uvedena i Erwinova matka Aloisie (*22. prosince roku 1913) spolu se sestrami Marií (*1909) a Matildou (*1911) a ovdovělou matkou Paulinou (*11. dubna 1885)

Repro Sčítání lidu 1921, Květná, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Ruiny stavení zvaného "Oldn Hounsfeichtl" ve Starém Špičáku

Ruiny stavení zvaného "Oldn Hounsfeichtl" ve Starém Špičáku

Repro Ogfolderhaid : ein Böhmerwalddorf : entsteht und vergeht : die bewegte Geschichte auf dem Gebiet der früheren Pfarrgemeinde Ogfolderhaid (2011), s. 195

Snímky z roku 2020 zachycují dům "Oldn Hounsfeichtl" (či také "Hounsfeichtl Lini") v pokračujícím rozpadu - na obou snímcích je to ten vpravo, vlevo je dům čp. 14 "Hirthannes"Snímky z roku 2020 zachycují dům "Oldn Hounsfeichtl" (či také "Hounsfeichtl Lini") v pokračujícím rozpadu - na obou snímcích je to ten vpravo, vlevo je dům čp. 14 "Hirthannes"

Snímky z roku 2020 zachycují dům "Oldn Hounsfeichtl" (či také "Hounsfeichtl Lini") v pokračujícím rozpadu - na obou snímcích je to ten vpravo, vlevo je dům čp. 14 "Hirthannes"

Foto Rudolf Herbst

Záznam jablonecké oddací matriky o svatbě jeho děda Johanna Janniho, který se narodil 19. prosince 1884 v Račíně čp. 21

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Dědův "památeční" obrázek - padl v Karpatech 16. února roku 1915 jako voják 91. pěšího pluku

Dědův "památeční" obrázek - padl v Karpatech 16. února roku 1915 jako voják 91. pěšího pluku

Repro Ogfolderhaid : ein Böhmerwalddorf : entsteht und vergeht : die bewegte Geschichte auf dem Gebiet der früheren Pfarrgemeinde Ogfolderhaid (2011), s. 93

Erwinovi rodiče Johann a Aloisie Franzovi jsou na tomto snímku tou dvojicí vpravo

Erwinovi rodiče Johann a Aloisie Franzovi jsou na tomto snímku tou dvojicí vpravo

Repro archív Jiřího Novotného, fotografie poskytla Erna Rueßová, sestra Erwina Franze

Ve skupině kolařů je Erwinův otec Johann Franz zachycen druhý druhý zprava (v pozadí škola v Květné čp. 30)

Ve skupině kolařů je Erwinův otec Johann Franz zachycen druhý druhý zprava (v pozadí škola v Květné čp. 30)

Repro archív Jiřího Novotného, fotografie poskytla Erna Rueßová, sestra Erwina Franze

Na tomto snímku je otec ten nejvyšší ze všech

Na tomto snímku je otec ten nejvyšší ze všech

Repro archív Jiřího Novotného, fotografie poskytla Erna Rueßová, sestra Erwina Franze

Ve zprávě Rosy Horakové o setkání Jabloneckých ("Hoider-Treffen") v roce 2004 je zmínka i o nejstarší jeho účastnici, kterou byla tehdy devadesátiletá Erwinova matka Aloisie Franzová ("po chalupě" Oldn Hounsfeichtl Loisi)

Ve zprávě Rosy Horakové o setkání Jabloneckých ("Hoider-Treffen") v roce 2004 je zmínka i o nejstarší jeho účastnici, kterou byla tehdy devadesátiletá Erwinova matka Aloisie Franzová ("po chalupě" Oldn Hounsfeichtl Loisi)

Repro Hoam!, 2004, č. 9, s. 67-68

Jablonecký hřbitov, jak kdysi vyhlížel

Jablonecký hřbitov, jak kdysi vyhlížel

Repro Ogfolderhaid : ein Böhmerwalddorf : entsteht und vergeht : die bewegte Geschichte auf dem Gebiet der früheren Pfarrgemeinde Ogfolderhaid (2011), s. 144

Snímek hřbitova z roku 1966

Snímek hřbitova z roku 1966

Repro archív Jiřího Novotného

Dělostřelci při likvidaci Jablonce roku 1969 počátkem "normalizace", snímek byl podle vodoznaku původně umístěn na webu Zaniklé obce, i přes rozostřené obličeje vojáků byl ale stažen

Dělostřelci při likvidaci Jablonce roku 1969 počátkem "normalizace", snímek byl podle vodoznaku původně umístěn na webu Zaniklé obce, i přes rozostřené obličeje vojáků byl ale stažen

Repro archív Jiřího Novotného

Procházka místy někdejšího hřbitova v Jablonci s důstojníkem tehdy ještě československé armády v dubnu roku 1992Procházka místy někdejšího hřbitova v Jablonci s důstojníkem tehdy ještě československé armády v dubnu roku 1992

Procházka místy někdejšího hřbitova v Jablonci s důstojníkem tehdy ještě československé armády v dubnu roku 1992

Repro Ogfolderhaid : ein Böhmerwalddorf : entsteht und vergeht : die bewegte Geschichte auf dem Gebiet der früheren Pfarrgemeinde Ogfolderhaid (2011), s. 197

Hřbitov je stále v prostoru tankové střelnice a veřejnosti nepřístupný, v roce 2021 bylo upraveno drobné pietní místoHřbitov je stále v prostoru tankové střelnice a veřejnosti nepřístupný, v roce 2021 bylo upraveno drobné pietní místo

Hřbitov je stále v prostoru tankové střelnice a veřejnosti nepřístupný, v roce 2021 bylo upraveno drobné pietní místo

Foto Ivo Kareš

Vazba (2011) rodáckého sborníku, za jehož koncepci a podobu převzal odpovědnost se svým synem Erwinem Franzem mladším

Vazba (2011) rodáckého sborníku, za jehož koncepci a podobu převzal odpovědnost se svým synem Erwinem Franzem mladším

Plánek farnosti Ogfolderhaid z rodáckého sborníku

Plánek farnosti Ogfolderhaid z rodáckého sborníku

Repro Ogfolderhaid : ein Böhmerwalddorf : entsteht und vergeht : die bewegte Geschichte auf dem Gebiet der früheren Pfarrgemeinde Ogfolderhaid (2011), s. 21

Jablonec, jak kdysi vyhlížel, podle digitální obrazové rekonstrukce

Repro www stránky Digitální atlas zaniklých krajin, tvorba 3D modelu a videa David Maceška

Popis závěrečné likvidace obce Jablonec podle svědectví pamětníka

Popis závěrečné likvidace obce Jablonec podle svědectví pamětníka

Repro www stránky Zaniklé obce

Kaple na úpatí Kmetu (Altenberg je jen německá podoba téhož jména) nad Jelením pramenem (Hirschenbrunn) a s nástěnnými malbami uvnitř na stránkách knihy o jihočeských poutních místech, doprovázejících zprávu o ní cennou větou, že jablonecký kostel sloužil před demolicí jako vojenská pozorovatelna (viz i Rosa Horaková)

Kaple na úpatí Kmetu (Altenberg je jen německá podoba téhož jména) nad Jelením pramenem (Hirschenbrunn) a s nástěnnými malbami uvnitř na stránkách knihy o jihočeských poutních místech, doprovázejících zprávu o ní cennou větou, že jablonecký kostel sloužil před demolicí jako vojenská pozorovatelna (viz i Rosa Horaková)

Repro J. Černý, Poutní místa českobudějovické diecéze : milostné obrazy, sochy a místa zvláštní zbožnosti (2013), s. 102

Opravená kaple s nástěnnými malbami v jejím výklenkuOpravená kaple s nástěnnými malbami v jejím výklenku

Opravená kaple s nástěnnými malbami v jejím výklenku

Foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist