logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOSEF FREUDENTHALER

S kolegy a žáky na snímcích, vlepených do malšínské školní kroniky vě školním roce 1937/38

S kolegy a žáky na snímcích, vlepených do malšínské školní kroniky vě školním roce 1937/38

S kolegy a žáky na snímcích, vlepených do malšínské školní kroniky vě školním roce 1937/38

Repro Kronika německé obecné školy Malšín 1922-1942, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Záznam křestní matriky farní obce Německý Benešov o narození matčině

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Arch sčítání lidu z roku 1921 dům čp. 226 v Benešově na Černou s matkou a sourozenci

Repro Sčítání lidu 1921, Želnava, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Fotografie...

Fotografie...

... a leták, vlepené na podzim roku 1938 do školní kroniky

Repro Kronika německé obecné školy Malšín 1922-1942, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Vojenský hřbitov Rossoška u VolgograduVojenský hřbitov Rossoška u Volgogradu

Vojenský hřbitov Rossoška u Volgogradu

Repro www stránky Kriegsgräberstätten)

Někdejší škola v Malšíně

Někdejší škola v Malšíně

Foto Ivo Kareš

Zpráva o manželčině úmrtí v krajanském měsíčníku

Zpráva o manželčině úmrtí v krajanském měsíčníku

Repro Glaube und Heimat, 2009, č. 8, s. 51

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist