logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FRANZ FUCHS

Repro H.-J. Häupler - F. Wudy, Dorf und Markt Eisenstein sowie Bayerisch Eisenstein (2005), s. 6

Záznam o jeho narození v železnorudské křestní matrice

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

V lednu roku 1919 se podle tohoto záznamu železnorudské oddací matriky oženil s Marií Saglovou

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Dům čp. 138 v dnešní ulici Adolfa Kašpara v Železné Rudě, kde měl své knihkupectví

Dům čp. 138 v dnešní ulici Adolfa Kašpara v Železné Rudě, kde měl své knihkupectví

Foto Petr Kuchař

Jeho jméno na seznamu "v cizině zemřelých" ze stránek krajanského měsíčníku

Jeho jméno na seznamu "v cizině zemřelých" ze stránek krajanského měsíčníku

Repro Hoam!, 1957, č. 8, s. 29

Nekrolog na stránkách krajanského časopisu

Nekrolog na stránkách krajanského časopisu

Repro Glaube und Heimat, 1957, č. 14, s. 600

Pět ukázek z jeho rodácké kartotéky

Pět ukázek z jeho rodácké kartotéky

Repro H.-J. Häupler - F. Wudy, Dorf und Markt Eisenstein sowie Bayerisch Eisenstein (2005), s. 6

Památník vyhnanců na hřbitově v Bavorské Železné Rudě

Památník vyhnanců na hřbitově v Bavorské Železné Rudě

Foto Ivo Kareš

Kaple sv. Antonína a sv. Barbory u pohřebiště "barabů", stavebních dělníků, kteří zemřeli při stavbě tunelu u Špičáku (1874-1877)

Kaple sv. Antonína a sv. Barbory u pohřebiště "barabů", stavebních dělníků, kteří zemřeli při stavbě tunelu u Špičáku (1874-1877)

Foto Pavel Rada

Kaple sv. Antonína Paduánského u Jiříkova dvora (Girglhof)

Kaple sv. Antonína Paduánského u Jiříkova dvora (Girglhof)

Foto Josef Pecka

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist