logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

KARL FUCHS

S rodiči Marií a Danielem tu stojí Karl Fuchs před rodným domem čp. 17 (Deller) v Perlovicích

S rodiči Marií a Danielem tu stojí Karl Fuchs před rodným domem čp. 17 (Deller) v Perlovicích

Repro H. Pechmann - J. Schumertl, Heimat - einst in Pfefferschlag und Perletschlag (2001). s. 208

Jeho svatba roku 1935 v Záblatí

Jeho svatba roku 1935 v Záblatí

Repro H. Pechmann - J. Schumertl, Heimat - einst in Pfefferschlag und Perletschlag (2001). s. 209

Na mlékařském kurzu stojí druhý zprava

Na mlékařském kurzu stojí druhý zprava

Repro H. Pechmann - J. Schumertl, Heimat - einst in Pfefferschlag und Perletschlag (2001). s. 217

U kuželny v Perlovicích

U kuželny v Perlovicích

Repro H. Pechmann - J. Schumertl, Heimat - einst in Pfefferschlag und Perletschlag (2001). s. 217

Se čtyřmi dětmi na dovolené z fronty

Se čtyřmi dětmi na dovolené z fronty

Repro H. Pechmann - J. Schumertl, Heimat - einst in Pfefferschlag und Perletschlag (2001). s. 209

Oznámení o svatbě jeho dcery v krajanském časopise

Oznámení o svatbě jeho dcery v krajanském časopise

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1960, č. 8, s. 259

Záznam o narození jeho otce v prachatické křestní matrice pro osadu Perlovice

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam o narození jeho matky v záblatské křestní matrice

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Dosti obsažný záznam o jeho narození a "legitimizaci" v prachatické křestní matrice pro osadu Perlovice

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro perlovické stavení čp. 17, kde žil jeho majitel Franz Lang (*29. ledna 1853 v Perlovicích), jeho žena Ottilie (*14. října 1848 v Řepešíně), jejich neteř Marie Jakschiová, provd. Fuchsová se svým manželem Danielem a synem Karlem, jakož i služebné síly Marie a Julie Schlemarovy s "dítětem z příbuzenstva" Walterem Schlemarem

Repro Sčítání lidu 1921, Perlovice, SOkA Prachatice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Takto vypadal "Heidehaus"

Takto vypadal "Heidehaus"

Repro H. Pechmann - J. Schumertl, Heimat - einst in Pfefferschlag und Perletschlag (2001). s. 214

Hrob rodiny Fuchsovy na hřbitově v Libínském Sedle

Hrob rodiny Fuchsovy na hřbitově v Libínském Sedle

Foto Ivo Kareš

Dva záběry z dnešních Perlovic (2018), rodný dům čp. 17 už nestojíDva záběry z dnešních Perlovic (2018), rodný dům čp. 17 už nestojí

Dva záběry z dnešních Perlovic (2018), rodný dům čp. 17 už nestojí

Foto Ivo Kareš

Nekrolog v krajanském časopise

Nekrolog v krajanském časopise

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1989, č. 2, s. 83

Bádensko-württemberský Deggingen, kde po odsunu žil a kde je i pochován

Bádensko-württemberský Deggingen, kde po odsunu žil a kde je i pochován

Repro Wikipedia, foto Kreuzschnabel

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist