logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

MATTHÄUS FUCHS

Na tomto snímku z fotoateliéru Seidel s datem 12. února 1917 je zřejmě zachycen on jako ani ne třicetiletý

Na tomto snímku z fotoateliéru Seidel s datem 12. února 1917 je zřejmě zachycen on jako ani ne třicetiletý

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Obvodní lékař MUDr. Fuchs s rodinou a autem na snímku z Rožmberka nad Vltavou, pořízeném roku 1929

Obvodní lékař MUDr. Fuchs s rodinou a autem na snímku z Rožmberka nad Vltavou, pořízeném roku 1929

Repro databáze Mediathek Mühlviertel Südböhmen

Záznam křestní matriky farní obce Světlík o jeho narození v Pasovarech čp. 35

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Jeho dcery Gertrud (*30. prosince 1918 v Linci), provd. Niedoba, a Christa (*2. března 1925 v Českých Budějovicích) na snímcích z let 1939 a 1942Jeho dcery Gertrud (*30. prosince 1918 v Linci), provd. Niedoba, a Christa (*2. března 1925 v Českých Budějovicích) na snímcích z let 1939 a 1942

Jeho dcery Gertrud (*30. prosince 1918 v Linci), provd. Niedoba, a Christa (*2. března 1925 v Českých Budějovicích) na snímcích z let 1939 a 1942

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Se svými dcerami na snímku z roku 1970 ve východoněmeckých Drážďanech, kde dva roky nato i zemřel

Se svými dcerami na snímku z roku 1970 ve východoněmeckých Drážďanech, kde dva roky nato i zemřel

Repro databáze Mediathek Mühlviertel Südböhmen

Dceřina zpráva o jeho úmrtí na stránkách krajanského měsíčníku

Dceřina zpráva o jeho úmrtí na stránkách krajanského měsíčníku

Repro Hoam!, 1973, č. 3 s. 105

Jeho zápis o odchodu děkana Urbana Webingera v rožmberské kronice

Jeho zápis o odchodu děkana Urbana Webingera v rožmberské kronice

Repro Pamětní kniha Rožmberk nad Vltavou 1836-1945 (1949), SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Záznam v "rodovém katastru" s rodinou Fuchsovou, doplněný v Rožmberku nad Vltavou ještě roku 1940

Záznam v "rodovém katastru" s rodinou Fuchsovou, doplněný v Rožmberku nad Vltavou ještě roku 1940

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

To, co zbylo z rodných Pasovar (ruiny statku poblíž zřícenin tvrze)To, co zbylo z rodných Pasovar (ruiny statku poblíž zřícenin tvrze)

To, co zbylo z rodných Pasovar (ruiny statku poblíž zřícenin tvrze)

Foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist