logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOSEF AMBROŽ GABRIEL

Repro V. Horpeniak, Šumava očima Vladimíra Horpeniaka II. : šumavský místopis (2014), s. 40

Reprofoto z náhrobku Leona Töröková

Německy psaný záznam křestní matriky farní obce Petrovice svědčí o jeho narození v Loučové čp. 1 dne 5. prosince roku 1820 majiteli statku Josephu Gabrielovi a jeho ženě Anně Marii, dceři sklářského mistra z Vogelsangu (dnes Podlesí) čp. 1 Josepha Eisnera von Eisenstein a jeho ženy Josephy, roz. Adlerové (zde "Adlerin"), dcery sklářského mistra v Rožmitále pod Třemšínem (Rosenthal) Tobiase Raphaela Adlera - kmotry chlapce, pokřtěného v Petrovicích jménem Joseph Ambrozius Gabriel, se stali "Jozef Hranička, Podruh z Laučowj, Žebrák" a "Veronika Elich, Sausedka zu Sussice" - "Kniez, který křtil" je uveden jako "Wzl Chlistowsky, Pfarrer" tj. Wenzl Chlístovský, farář, "Jméno báby" (a zároveň kmotry) je tu psáno "Veronika Elichin von Schüttenhofen"

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Záznam bechyňské úmrtní matriky o jeho "samraždě oběšením" a pohřbu devětapadesátiletého muže, trpícího "trudomyslností", na hřbitově u sv. Michaela

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Hrob sebevrahův na bechyňském hřbitově u sv. Michala měl také pohnuté osudy: tento původní hrob byl v roce 1930 zrušen (snímek je pravděpodobně z let dvacátých), ...Hrob sebevrahův na bechyňském hřbitově u sv. Michala měl také pohnuté osudy: tento původní hrob byl v roce 1930 zrušen (snímek je pravděpodobně z let dvacátých), ...

Hrob sebevrahův na bechyňském hřbitově u sv. Michala měl také pohnuté osudy: tento původní hrob byl v roce 1930 zrušen (snímek je pravděpodobně z let dvacátých), ...

Repro Městské muzeum Bechyně

... ostatky přeneseny a zřízen nový náhrobek (viz snímek), který existoval do roku 1960, ...

... ostatky přeneseny a zřízen nový náhrobek (viz snímek), který existoval do roku 1960, ...

Repro Bechyňský městský zpravodaj, květen 2010, s. 2

... k dvoustému výroční narození byl zásluhou Spolku rodáků a přátel Bechyně (jmenovitě Jiřího Bílka, Jana Lhotáka a Josefa Zunta) s podporou měst Bechyně a Sušice náhrobek obnoven a 5. prosince 2020 slavnostně odhalen

... k dvoustému výroční narození byl zásluhou Spolku rodáků a přátel Bechyně (jmenovitě Jiřího Bílka, Jana Lhotáka a Josefa Zunta) s podporou měst Bechyně a Sušice náhrobek obnoven a 5. prosince 2020 slavnostně odhalen

Foto Leona Töröková

Rodná Loučová na leteckých snímcích z let 1949 a 2008Rodná Loučová na leteckých snímcích z let 1949 a 2008

Rodná Loučová na leteckých snímcích z let 1949 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Jeho babička z matčiny strany byla podle tohoto rozrodu, provázejícího stať Moniky Schubertové "Das Glasmachergeschlecht Adler - erste Nachweise und ihre Verbreitung in Böhmen" dcerou Tobiase Raphaela Adlera, majitele tzv. Tobiášovy huti u Kvildy "na Stolových horách" (také Antoniahütte, Hütte Tafelberg či Tobiashütte)

Jeho babička z matčiny strany byla podle tohoto rozrodu, provázejícího stať Moniky Schubertové "Das Glasmachergeschlecht Adler - erste Nachweise und ihre Verbreitung in Böhmen" dcerou Tobiase Raphaela Adlera, majitele tzv. Tobiášovy huti u Kvildy "na Stolových horách" (také Antoniahütte, Hütte Tafelberg či Tobiashütte)

Repro M. Schubertová, Das Glasmachergeschlecht Adler - erste Nachweise und ihre Verbreitung in Böhmen (2013), s. 5

Záznam kvildské úmrtní matriky o skonu Tobiase Adlera na "bolesti od kamene"

Záznam kvildské úmrtní matriky o skonu Tobiase Adlera na "bolesti od kamene"

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Tato pamětní deska se vrátila 23. května 2009 z Muzea Šumavy na své původní místo - v domě Na Vršku sídlí sušická městská knihovna

Tato pamětní deska se vrátila 23. května 2009 z Muzea Šumavy na své původní místo - v domě Na Vršku sídlí sušická městská knihovna

Repro Okrašlovací spolek města Sušice

"Žid Mates", který podle Gabriela zemřel ve 104 letech dne 6. února roku 1856, měl poskytnout Josefu Kajetánu Tylovi inspiraci k postavě Žida Ezechiela ve hře Tvrdohlavá žena

"Žid Mates", který podle Gabriela zemřel ve 104 letech dne 6. února roku 1856, měl poskytnout Josefu Kajetánu Tylovi inspiraci k postavě Žida Ezechiela ve hře Tvrdohlavá žena

Repro M. Chmelenský, Židovské komunity na Sušicku (2013), s. 97

Portrét "Žida Matese" z roku 1851 namaloval údajně malíř Eduard Dřevíkovský (1818-1879) na Gabrielův popud, zachycuje v pozadí kostel sv. Petra a Pavla v Petrovicích a podle popisu Gabrielova i zámek v Kněžicích

Portrét "Žida Matese" z roku 1851 namaloval údajně malíř Eduard Dřevíkovský (1818-1879) na Gabrielův popud, zachycuje v pozadí kostel sv. Petra a Pavla v Petrovicích a podle popisu Gabrielova i zámek v Kněžicích

Repro M. Chmelenský, Židovské komunity na Sušicku (2013), s. 96 (Západočeské muzeum v Plzni)

Obálka, frontispis, titulní list a věnování (1868) jeho knihy o Sušici

Obálka, frontispis, titulní list a věnování (1868) jeho knihy o Sušici

Kostel v Petrovicích a hrad Velhartice na dvou ilustracích jeho knihyKostel v Petrovicích a hrad Velhartice na dvou ilustracích jeho knihy

Kostel v Petrovicích a hrad Velhartice na dvou ilustracích jeho knihy

Repro J. A. Gabriel, Královské město Sušice a jeho okolí, aneb, Popis všech v okresu Sušickém ležících měst, městeček, vesnic, samot, kostelů, hradů a tvrzí, všech zemských panství a statků (1868), obr. příl.

Cenná mapa z téže jeho knihy o Sušici

Repro J. A. Gabriel, Královské město Sušice a jeho okolí, aneb, Popis všech v okresu Sušickém ležících měst, městeček, vesnic, samot, kostelů, hradů a tvrzí, všech zemských panství a statků (1868), obr. příl.

Farní kostel v Petrovicích v roce 2020Farní kostel v Petrovicích v roce 2020

Farní kostel v Petrovicích v roce 2020

Foto Pavel Polák

Hrad Velhartice (2021)Hrad Velhartice (2021)

Hrad Velhartice (2021)

Foto Pavel Rada

Tzv. Huertovo křídlo velhartického hradu

Tzv. Huertovo křídlo velhartického hradu

Repro www stránky Památkový katalog

Hrad ve Velharticích na obraze Oldřicha Hamery z roku 2017

Hrad ve Velharticích na obraze Oldřicha Hamery z roku 2017

Repro Vítaný host na Šumavě a v Českém lese, podzim 03/2021, s. 33

Sušice dnes (2014)Sušice dnes (2014)

Sušice dnes (2014)

Foto Pavel Polák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist