logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOSEF AMBROŽ GABRIEL

Německy psaný záznam křestní matriky farní obce Petrovice svědčí o jeho narození v Loučové čp. 1 dne 5. prosince roku 1820 majiteli statku Josephu Gabrielovi a jeho ženě Anně Marii, dceři sklářského mistra z Vogelsangu (dnes Podlesí) čp. 1 Josepha Eisnera von Eisenstein a jeho ženy Josephy, roz. Adlerové (zde "Adlerin"), dcery sklářského mistra v Rožmitále pod Třemšínem (Rosenthal) Tobiase Raphaela Adlera - kmotry chlapce, pokřtěného v Petrovicích jménem Joseph Ambrozius Gabriel, se stali "Jozef Hranička, Podruh z Laučowj, Žebrák" a "Veronika Elich, Sausedka zu Sussice" - "Kniez, který křtil" je uveden jako "Wzl Chlistowsky, Pfarrer" tj. Wenzl Chlístovský, farář, "Jméno báby" (a zároveň kmotry) je tu psáno "Veronika Elichin von Schüttenhofen"

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Repro V. Horpeniak, Šumava očima Vladimíra Horpeniaka II. : šumavský místopis (2014), s. 40

Náhrobek sebevrahův na bechyňském hřbitově u sv. Michala

Náhrobek sebevrahův na bechyňském hřbitově u sv. Michala

Repro Bechyňský městský zpravodaj, květen 2010, s. 2

Záznam bechyňské úmrtní matriky o jeho "samraždě oběšením" a pohřbu devětapadesátiletého muže, trpícího "trudomyslností", na hřbitově u sv. Michaela

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Rodná Loučová na leteckých snímcích z let 1949 a 2008Rodná Loučová na leteckých snímcích z let 1949 a 2008

Rodná Loučová na leteckých snímcích z let 1949 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Jeho babička z matčiny strany byla podle tohoto rozrodu, provázejícího stať Moniky Schubertové "Das Glasmachergeschlecht Adler - erste Nachweise und ihre Verbreitung in Böhmen" dcerou Tobiase Raphaela Adlera, majitele tzv. Tobiášovy huti u Kvildy "na Stolových horách" (také Antoniahütte, Hütte Tafelberg či Tobiashütte)

Jeho babička z matčiny strany byla podle tohoto rozrodu, provázejícího stať Moniky Schubertové "Das Glasmachergeschlecht Adler - erste Nachweise und ihre Verbreitung in Böhmen" dcerou Tobiase Raphaela Adlera, majitele tzv. Tobiášovy huti u Kvildy "na Stolových horách" (také Antoniahütte, Hütte Tafelberg či Tobiashütte)

Repro M. Schubertová, Das Glasmachergeschlecht Adler - erste Nachweise und ihre Verbreitung in Böhmen (2013), s. 5

Záznam kvildské úmrtní matriky o skonu Tobiase Adlera na "bolesti od kamene"

Záznam kvildské úmrtní matriky o skonu Tobiase Adlera na "bolesti od kamene"

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Tato pamětní deska se vrátila 23. května 2009 z Muzea Šumavy na své původní místo - v domě Na Vršku sídlí sušická městská knihovna

Tato pamětní deska se vrátila 23. května 2009 z Muzea Šumavy na své původní místo - v domě Na Vršku sídlí sušická městská knihovna

Repro Okrašlovací spolek města Sušice

"Žid Mates", který podle Gabriela zemřel ve 104 letech dne 6. února roku 1856, měl poskytnout Josefu Kajetánu Tylovi inspiraci k postavě Žida Ezechiela ve hře Tvrdohlavá žena

"Žid Mates", který podle Gabriela zemřel ve 104 letech dne 6. února roku 1856, měl poskytnout Josefu Kajetánu Tylovi inspiraci k postavě Žida Ezechiela ve hře Tvrdohlavá žena

Repro M. Chmelenský, Židovské komunity na Sušicku (2013), s. 97

Portrét "Žida Matese" z roku 1851 namaloval údajně malíř Eduard Dřevíkovský (1818-1879) na Gabrielův popud, zachycuje v pozadí kostel sv. Petra a Pavla v Petrovicích a podle popisu Gabrielova i zámek v Kněžicích

Portrét "Žida Matese" z roku 1851 namaloval údajně malíř Eduard Dřevíkovský (1818-1879) na Gabrielův popud, zachycuje v pozadí kostel sv. Petra a Pavla v Petrovicích a podle popisu Gabrielova i zámek v Kněžicích

Repro M. Chmelenský, Židovské komunity na Sušicku (2013), s. 96 (Západočeské muzeum v Plzni)

Obálka, frontispis, titulní list a věnování (1868) jeho knihy o Sušici

Obálka, frontispis, titulní list a věnování (1868) jeho knihy o Sušici

Kostel v Petrovicích a hrad Velhartice na dvou ilustracích jeho knihyKostel v Petrovicích a hrad Velhartice na dvou ilustracích jeho knihy

Kostel v Petrovicích a hrad Velhartice na dvou ilustracích jeho knihy

Repro J. A. Gabriel, Královské město Sušice a jeho okolí, aneb, Popis všech v okresu Sušickém ležících měst, městeček, vesnic, samot, kostelů, hradů a tvrzí, všech zemských panství a statků (1868), obr. příl.

Farní kostel v Petrovicích v roce 2020Farní kostel v Petrovicích v roce 2020

Farní kostel v Petrovicích v roce 2020

Foto Pavel Polák

Cenná mapa z téže jeho knihy o Sušici

Repro J. A. Gabriel, Královské město Sušice a jeho okolí, aneb, Popis všech v okresu Sušickém ležících měst, městeček, vesnic, samot, kostelů, hradů a tvrzí, všech zemských panství a statků (1868), obr. příl.

Sušice dnes (2014)

Sušice dnes (2014)

Sušice dnes (2014)

Foto Pavel Polák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist