logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

KARL GAIER

Podle záznamu v křestní matrice farní obce Kunžvart narodil se v Dolním Cazově majiteli tamní usedlosti čp. 2 Karlu Gaierovi (jeho otec Franz Gaier hospodařil tam na usedlosti čp. 1, matka Theresia, roz. Marko, pocházela z Psího Koryta /Hundsnursch/) a jeho ženě Marii, dceři Josefa Schano, majitele usedlosti ve dnes zaniklé osadě Silnice (Landstrassen) čp. 15, jehož manželka a její matka, roz. Marko, pocházela z téže usedlosti čp. 15

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, č. 10, s. 502,
viz i Josef Sewera

Sedí tu prvý zleva na lavici před Paulikových hostincem v Horní Vltavici, třetí zleva je zachycen na snímku z roku 1939 Dr. Rudolf Kubitschek, vedle pak jeho maminka Aloisia

Sedí tu prvý zleva na lavici před Paulikových hostincem v Horní Vltavici, třetí zleva je zachycen na snímku z roku 1939 Dr. Rudolf Kubitschek, vedle pak jeho maminka Aloisia

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1962, č. 2, s. 41

Obálka krajanského měsíčníku s fotografií k jeho článku o kapli v Dolním Cazově

Obálka krajanského měsíčníku s fotografií k jeho článku o kapli v Dolním Cazově

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1961, č. 5

Listina o udělení hodnosti poručíka c.k. zeměbrany
z roku 1917

Listina o udělení hodnosti poručíka c.k. zeměbrany
z roku 1917

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2005, č. 8, obálka

Horní Vltavice, kde učil před vyhnáním, na pohlednici Josefa Wolfa

Horní Vltavice, kde učil před vyhnáním, na pohlednici Josefa Wolfa

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Závěr jeho zpápisu v hornovltavické obecní kronice z roku 1941

Závěr jeho zpápisu v hornovltavické obecní kronice z roku 1941

Repro Gedenkbuch der Ortsgemeinde Obermoldau (1930-1941), SOkA Prachatice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Parte

Parte

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1963, č. 4, s. 126

Hrob v Řezně

Hrob v Řezně

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1963, č. 10, s. 502

Kaple v Dolním Cazově na staré fotografii

Kaple v Dolním Cazově na staré fotografii

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1961, č. 5, obálka

Kříž na místě kaple na snímku z roku 2019Kříž na místě kaple na snímku z roku 2019

Kříž na místě kaple na snímku z roku 2019

Foto Leona Töröková

Hora Luzný od jeho rodného Dolního Cazova na staré malované pohlednici

Hora Luzný od jeho rodného Dolního Cazova na staré malované pohlednici

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Demoliční četa, likvidující v rámci budování pohraničního pásma obec na Českožlebsku, nejspíše Dolní nebo Horní Cazov

Demoliční četa, likvidující v rámci budování pohraničního pásma obec na Českožlebsku, nejspíše Dolní nebo Horní Cazov

Repro L. Němec, Krásná Hora : Schönberg im Böhmerwald : historie zapomenuté tkalcovské vsi (2015), s. 35 (archív Romana Kozáka)

Informační tabule na místě zaniklého Dolního Cazova

Informační tabule na místě zaniklého Dolního Cazova

Foto Leona Töröková

Tady stávala rodná ves

Tady stávala rodná ves

Foto Leona Töröková

Lípa malolistá v Dolním Cazově

Lípa malolistá v Dolním Cazově

Repro Šumava, jaro 2017, s. 30, foto Jitka Maršálková

Ovocný sad připomínající jeho zaniklé rodiště

Ovocný sad připomínající jeho zaniklé rodiště

Repro Šumava, jaro 2017, s. 31, foto Stanislav Schneedorf

Zaniklá osada Silnice na staré pohlednici s velkou budovou nalevo, která sloužila jako celnice i hotel

Zaniklá osada Silnice na staré pohlednici s velkou budovou nalevo, která sloužila jako celnice i hotel

Repro M. Leiš, Konec staré Šumavy (2020), s. 86

Takto vyhlížel dnešní hraniční přechod Strážný u někdejší osady Silnice, odkud pocházela Gaierova matka, ještě v roce 1965

Takto vyhlížel dnešní hraniční přechod Strážný u někdejší osady Silnice, odkud pocházela Gaierova matka, ještě v roce 1965

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2011, č. 7, obálka

Pamětní kámen u repliky stožecké kaple v bavorském Philippsreutu připomíná patronát obce nad vyhnanci z někdejší Silnice

Pamětní kámen u repliky stožecké kaple v bavorském Philippsreutu připomíná patronát obce nad vyhnanci z někdejší Silnice

Foto Pavel Polák

V Schönbrunn am Lusen, kde zemřel, se dnes tzv. "Hinterglaseum", tj. muzeum podmalby na skle, pyšní i tímto exponátem z díla proslulého malíře Vasilije Kandinského (1866-1944), který se přátelil s místními lidovými umělci

V Schönbrunn am Lusen, kde zemřel, se dnes tzv. "Hinterglaseum", tj. muzeum podmalby na skle, pyšní i tímto exponátem z díla proslulého malíře Vasilije Kandinského (1866-1944), který se přátelil s místními lidovými umělci

Repro Der Böhmerwald, 2021, č. 9, s. 13

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist