logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ALFRED GALL

Na snímku první třídy prachatického gymnázia stojí v horní řadě druhý zprava

Na snímku první třídy prachatického gymnázia stojí v horní řadě druhý zprava

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1965, č. 7, s. 235

Záznam křestní matriky farní obce Srní o narození matčině

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Ve zprávách "z blízka i z daleka" informuje českokrumlovský německý list o otcově příchodu do Krejčovic

Ve zprávách "z blízka i z daleka" informuje českokrumlovský německý list o otcově příchodu do Krejčovic

Repro Deutsche Böhmerwaldzeitung, 1907, č. 8, s. 59

Báseň napsaná 22. listopadu 1914 Gustavem Gallem z Krejčovic u sibiřského Krasnojarsku a ochuzená ruskou cenzurou o dvě sloky

Báseň napsaná 22. listopadu 1914 Gustavem Gallem z Krejčovic u sibiřského Krasnojarsku a ochuzená ruskou cenzurou o dvě sloky

Repro Südböhmische Volkszeitung, 3.1.1915, s. 6

Záznam o jeho narození v záblatské křestní matrice uvádí jako místo Krejčovice čp. 16

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Kostel Stětí sv. Jana Křtitele v Záblatí, kde byl pokřtěn, na pohlednici z r. 1905

Kostel Stětí sv. Jana Křtitele v Záblatí, kde byl pokřtěn, na pohlednici z r. 1905

Arch sčítání lidu z roku 1910 pro stavení čp. 14 v Krejčovicích i s ním

Repro Sčítání lidu 1910, Krejčovice, SOkA Prachatice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Při sčítání lidu roku 1921 ovšem rodinu nacházíme v Zátoni pod Boubínem na čp. 7

Repro Sčítání lidu 1921, Zátoň, SOkA Prachatice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Někdejší škola v Zátoni, kde učil jeho otec a kam chodil i on

Někdejší škola v Zátoni, kde učil jeho otec a kam chodil i on

Foto Ivo Kareš

Zpráva o jeho úmrtí v krajanském měsíčníku

Zpráva o jeho úmrtí v krajanském měsíčníku

Repro Glaube und Heimat, 1995, č. 12, s. 601

Znak bavorského města Schrobenhausen, ke kterému patří Hörzhausen, kde zemřel a je pochován

Znak bavorského města Schrobenhausen, ke kterému patří Hörzhausen, kde zemřel a je pochován

Repro Wikipedia

Rodné Krejčovice v roce 1945 a 1986

Rodné Krejčovice v roce 1945 a 1986

Rodné Krejčovice v roce 1945 a 1986

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1987, č. 7, s. 297

Téměř rozpadlá dnes krejčovická kaple sv. JosefaTéměř rozpadlá dnes krejčovická kaple sv. Josefa

Téměř rozpadlá dnes krejčovická kaple sv. Josefa

Foto Jan Mareš

Krejčovice na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Krejčovice na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Krejčovice na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Krejčovice a nově vzniklá ramena řeky Blanice po povodni v roce 2002

Krejčovice a nově vzniklá ramena řeky Blanice po povodni v roce 2002

Repro Šumava, 2007, č. 12, s. 22, foto Pavel Hubený

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist