logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ANTON GALLISTL

Záznam o jeho narození v křestní matrice farní obce Přídolí

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam oddací matriky farní obce Přídolí o svatbě jeho rodičů

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Rodné Malčice

Rodné Malčice

Repro www stránky Malčice

Stavení čp. 5 (a zároveň ev. č. 8) v Malčicích - původně šlo o rozlehlý vierkant, ze kterého zůstala zachována jen část

Stavení čp. 5 (a zároveň ev. č. 8) v Malčicích - původně šlo o rozlehlý vierkant, ze kterého zůstala zachována jen část

Repro www stránky Turistika.cz

Záznam o jeho svatbě v knize oddaných farní obce Klášter

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Někdejší německá škola ve Svérazi, kde začal svou učitelskou dráhu

Někdejší německá škola ve Svérazi, kde začal svou učitelskou dráhu

Foto Ivo Kareš

Z větší části zaniklá Skalka (Kebharec) u Nové Bystřice, jeho jiné učitelské působiště

Z větší části zaniklá Skalka (Kebharec) u Nové Bystřice, jeho jiné učitelské působiště

Repro www stránky Zaniklé obce

Pohled na hráz přírodní památky Gebhárecký rybník, chráněné pro výskyt rašelinných společenstev - název odkazuje na původní místní jméno Gebhards

Pohled na hráz přírodní památky Gebhárecký rybník, chráněné pro výskyt rašelinných společenstev - název odkazuje na původní místní jméno Gebhards

Repro www stránky Wikipedia, foto Chmee2

Jeho zápis s podpisem ve školní kronice Dolního Markschlagu...

Repro Kronika obecné školy Dolní Hraničná 1892-1944, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

... a zápis o jeho nemoci a skonu

Repro Kronika obecné školy Dolní Hraničná 1892-1944, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Záznam o úmrtí v rychnůvecké knize zemřelých

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Hřbitov v zaniklém Rychnůvku na snímcích z roku 2024Hřbitov v zaniklém Rychnůvku na snímcích z roku 2024

Hřbitov v zaniklém Rychnůvku na snímcích z roku 2024

Foto Ivo Kareš

Dolní Hraničná dnes (2017)

Dolní Hraničná dnes (2017)

Foto Ivo Kareš

Osada Slupečná na starém snímku

Osada Slupečná na starém snímku

Repro H. Dostalová, Zaniklé obce a osady v katastru Lipna nad Vltavou a Loučovic

Výklenková boží muka ve středu Slupečné

Výklenková boží muka ve středu Slupečné

Repro Wikipedia, foto Jiří Matějíček

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist