logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ANTON GALLISTL

Záznam o jeho narození v křestní matrice farní obce Přídolí

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam oddací matriky farní obce Přídolí o svatbě jeho rodičů

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Rodné Malčice

Rodné Malčice

Repro www stránky Malčice

Stavení čp. 5 (a zároveň ev. č. 8) v Malčicích - původně šlo o rozlehlý vierkant, ze kterého zůstala zachována jen část

Stavení čp. 5 (a zároveň ev. č. 8) v Malčicích - původně šlo o rozlehlý vierkant, ze kterého zůstala zachována jen část

Repro www stránky Turistika.cz

Záznam o jeho svatbě v knize oddaných farní obce Klášter

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Někdejší německá škola ve Svérazi, kde začal svou učitelskou dráhu

Někdejší německá škola ve Svérazi, kde začal svou učitelskou dráhu

Foto Ivo Kareš

Z větší části zaniklá Skalka (Kebharec) u Nové Bystřice, jeho jiné učitelské působiště

Z větší části zaniklá Skalka (Kebharec) u Nové Bystřice, jeho jiné učitelské působiště

Repro www stránky Zaniklé obce

Pohled na hráz přírodní památky Gebhárecký rybník, chráněné pro výskyt rašelinných společenstev - název odkazuje na původní místní jméno Gebhards

Pohled na hráz přírodní památky Gebhárecký rybník, chráněné pro výskyt rašelinných společenstev - název odkazuje na původní místní jméno Gebhards

Repro www stránky Wikipedia, foto Chmee2

Jeho zápis s podpisem ve školní kronice Dolního Markschlagu...

Repro Kronika obecné školy Dolní Hraničná 1892-1944, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

... a zápis o jeho nemoci a skonu

Repro Kronika obecné školy Dolní Hraničná 1892-1944, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Záznam o úmrtí v rychnůvecké knize zemřelých

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Dolní Hraničná dnes (2017)

Dolní Hraničná dnes (2017)

Foto Ivo Kareš

Osada Slupečná na starém snímku

Osada Slupečná na starém snímku

Repro H. Dostalová, Zaniklé obce a osady v katastru Lipna nad Vltavou a Loučovic

Výklenková boží muka ve středu Slupečné

Výklenková boží muka ve středu Slupečné

Repro Wikipedia, foto Jiří Matějíček

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist