logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FRANZ KARL GALL

Záznam v křestní matrice farní obce Rychnov nad Malší o jeho narození Josephu a Marii Gallovým a křtu ve farním kostele sv. Ondřeje - už otec byl v "Českém Rychnově" školním "rektorem"

Záznam v křestní matrice farní obce Rychnov nad Malší o jeho narození Josephu a Marii Gallovým a křtu ve farním kostele sv. Ondřeje - už otec byl v "Českém Rychnově" školním "rektorem"

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam oddací matriky farní obce Rychnov nad Malší o jeho svatbě s Agnes Papelitzkou

Záznam oddací matriky farní obce Rychnov nad Malší o jeho svatbě s Agnes Papelitzkou

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam rychnovské úmrtní matriky o skonu jeho otce Josepha, zdejšího "školmistra", ve věku 76 let "alterswegen", tj. kvůli stáří

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam úmrtní matriky farní obce Rychnov nad Malší o skonu jeho ženy Agnes na tzv. blaťáckou (polní) horečku (Schlammfieber, dnešní terminologií leptospiróza), zde označenou jako "žaludeční" polní horečka (Gastrische Schlammfieber)

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

V roce 1834 si jeho dcera Anna bere podle tohoto matričního záznamu provizora farní školy v Rychnově nad Malší Josepha Böhma, syna sedláka z Českého Krumlova čp. 16 Josepha Böhma a jeho ženy Ewy, roz. Janyové

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Desky jeho Diaria s jeho krasopisně napsaným jménem

Desky jeho Diaria s jeho krasopisně napsaným jménem

Repro Kronika německé obecné školy Rychnov nad Malší,
SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Ještě jeden vlastnoruční podpis ve školní kronice

Ještě jeden vlastnoruční podpis ve školní kronice

Repro Kronika německé obecné školy Rychnov nad Malší,
SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Zápis Gallova zetě Böhma o tchánově vystoupení ze školní služby v roce 1838

Zápis Gallova zetě Böhma o tchánově vystoupení ze školní služby v roce 1838

Repro Kronika německé obecné školy Rychnov nad Malší,
SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Zápis o návštěvě biskupa Jirsíka na rychnovské faře a škole rovněž pořídil zřejmě už Gallův zeť Joseph Böhm

Zápis o návštěvě biskupa Jirsíka na rychnovské faře a škole rovněž pořídil zřejmě už Gallův zeť Joseph Böhm

Repro Kronika německé obecné školy Rychnov nad Malší,
SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Údaje v katalogu škol budějovické diecéze uvádí kromě jeho data narození i data jeho nástupce a zetě, neodpovídá ale na logickou otázku, jestli bylo reálné, aby obdržel učitelský dekret skutečně roku 1776, tedy v pouhých patnácti letech

Repro Katalog über die sämmlichen Volkschulen und des dabei angestellten Lehrpersonals in der budweiser Diözese für das Jahr 1835

Příběh rychnovské školy poněkud překvapivě nacházíme ve vídeňských novinách z roku 1907

Příběh rychnovské školy poněkud překvapivě nacházíme ve vídeňských novinách z roku 1907

Repro Neuigkeits Welt Blatt, 3. 10. 1907, s. 7 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)

Na staré pohlednici Rychnova nad Malší je ve výřezu i místní škola

Na staré pohlednici Rychnova nad Malší je ve výřezu i místní škola

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist