logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

THOMAS GALLISTL

Repro ze sbírek Regionálního muzea v Českém Krumlově

Česky psaný záznam zlatokorunské křestní matriky vypovídá o jeho narození v Domoradicích 5. prosince roku 1850 a křtu den nato ve Zlaté Koruně - otcem novorozence byl Anton Gallistl, sedlák z Domoradic čp. 3, syn sedláka z Chabičovic (zde "Kabičowic") čp. 2 Františka Gallistla a jeho manželky Anežky Pecho, sedlákovy dcery ze Zahrádky čp. 5, "patřící k c.k. podkraji Krumlowu", chlapcova matka Maria byla dcerou sedláka z Chabičovic čp. 1 Wáclawa Šimka a jeho ženy Anežky Hölzelové, sedlákovy dcery z Chabičovic čp. 6 - kmotry byli "Anton Saukup, sedlák z Mirkovic, a Kateřina Šimek, manželka jeho"

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Takto vypadá čp. 3 v Domoradicích dnes (2015)

Takto vypadá čp. 3 v Domoradicích dnes (2015)

Foto Pavel Polák

Tady ve Zlaté Koruně nad řekou Vltavou byl pokřtěn

Tady ve Zlaté Koruně nad řekou Vltavou byl pokřtěn

Repro Výroční zpráva za rok 2008 (Národní památkový ústav), s. 36

Budova českokrumlovské školy, kde působil jako ředitel

Budova českokrumlovské školy, kde působil jako ředitel

Foto Ivo Kareš

Obálka prvého a druhého vydání jeho vlastivědy "politického okresu Krumlov"Obálka prvého a druhého vydání jeho vlastivědy "politického okresu Krumlov"

Obálka prvého a druhého vydání jeho vlastivědy "politického okresu Krumlov"

Německy psaný záznam křestní mariky farní obce Přídolí (Priethal) o narození jeho báby z otcovy strany Agnes Pecho dne 16. ledna v Zahrádce (zde "Sachratko") čp. 8 zdejšímu sedlákovi Bernardu Pecho, poddanému města Krumlova (zde "Krumau"), a jeho ženě Sophii, dceři sedláka v Mezipotočí (Nespoding) čp. 2 Andreasi Kramlingerovi a jeho manželky Sophie, roz. Mikschové (zde "Mikschin") - dívčinými kmotry byli sedlák v Chabičovicích Adalbert Czepani a jeho manželka Franziska, roz. Andraschko

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

I Thomas Gallistl, jemuž byl roku 1902 na svatbě svědkem, měl vedle otce Alberta Gallistla z Domoradic čp. 3 matku roz. Schinko ze Zahrádky

I Thomas Gallistl, jemuž byl roku 1902 na svatbě svědkem, měl vedle otce Alberta Gallistla z Domoradic čp. 3 matku roz. Schinko ze Zahrádky

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam v českokrumlovské knize zemřelých o skonu Gallistlově zachycuje kromě místa (Kirchengasse čp. 163) i příčinu úmrtí, chronický zánět ledvin a také jméno vdovino: Barbara, roz. Schinko z osady Zahrádka, farnost Přídolí, dovídáme se rovněž, že zesnulý byl pochován na českokrumlovském hřbitově Panny Marie (Sankt Maria) 2. července 1905

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Na českokrumlovském hřbitově se ve zdi kupodivu zachovala deska s jeho jménem

Na českokrumlovském hřbitově se ve zdi kupodivu zachovala deska s jeho jménem

Foto Jan Mareš

Podoba hrobu na snímku z roku 2015

Podoba hrobu na snímku z roku 2015

Foto Jan Mareš

Českokrumlovský hřbitov s novogotickým kostelem Panny Marie Bolestné i se svou židovskou částí (vlevo dole) na leteckém snímku z roku 2006

Českokrumlovský hřbitov s novogotickým kostelem Panny Marie Bolestné i se svou židovskou částí (vlevo dole) na leteckém snímku z roku 2006

Foto Jan Albrecht

Inzerát krumlovské firmy Schönbaur s detailním snímkem oltáře hřbitovní kaple Panny Marie, zbudovaného v roce 1901

Inzerát krumlovské firmy Schönbaur s detailním snímkem oltáře hřbitovní kaple Panny Marie, zbudovaného v roce 1901

Repro Krummauer Adreß-Kalender für Südböhmen für das Jahr 1915, inzertní příloha

Vnitřek renovované hřbitovní kaple Panny Marie v Českém Krumlově na snímku z roku 2000

Vnitřek renovované hřbitovní kaple Panny Marie v Českém Krumlově na snímku z roku 2000

Repro Glaube und Heimat, 2001, č. 1, zadní strana obálky

Smrt Theodora Körnera v srpnu roku 1813 na soudobé kresbě

Smrt Theodora Körnera v srpnu roku 1813 na soudobé kresbě

Repro Budweiser Zeitung, 1943, č. 65, s. 4

Lützowští myslivci u mrtvoly Theodora Körnera na pohlednici sdružení Bund der Deutschen in Böhmen

Lützowští myslivci u mrtvoly Theodora Körnera na pohlednici sdružení Bund der Deutschen in Böhmen

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 2015, č. 12, s. 16

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist