logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOSEF GANGL

Repro www stránky literární výstavy Místa setkávání

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírek Böhmerwaldmuseum, Wien)

Na jiném snímku z mladších let

Na jiném snímku z mladších let

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírek Böhmerwaldmuseum, Wien)

Repro projekt Po stopách společné historie

Jeho svatba

Jeho svatba

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírek Böhmerwaldmuseum, Wien)

Na kresbě Gustava Schustera, kterou její autor doprovodil svůj článek o něm v příloze "Der Wanderstecken" krajanského měsíčníku "Hoam!"

Na kresbě Gustava Schustera, kterou její autor doprovodil svůj článek o něm v příloze "Der Wanderstecken" krajanského měsíčníku "Hoam!"

Repro Der Wanderstecken : Jugendbeilage des "Hoam!", 1953, č. 8, s. 3

Se sestřičkou Marií

Se sestřičkou Marií

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank
(ze sbírek Böhmerwaldmuseum, Wien)

S rodiči a sestrou na společné fotografii - všichni ostatní sourozenci zemřeli ještě před dovršením desátého roku života

S rodiči a sestrou na společné fotografii - všichni ostatní sourozenci zemřeli ještě před dovršením desátého roku života

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank
(ze sbírek Böhmerwaldmuseum, Wien)

Ve veselé společnosti letních hostů stojí Gangl "ve dveřích", sedící druhá zleva je jeho sestra Maria,
provd. Mardetschlägerová, zemřelá ve Vídni ještě devět let před svým bratrem

Ve veselé společnosti letních hostů stojí Gangl "ve dveřích", sedící druhá zleva je jeho sestra Maria,
provd. Mardetschlägerová, zemřelá ve Vídni ještě devět let před svým bratrem

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírek Böhmerwaldmuseum, Wien)

Tablo z rodinného alba

Tablo z rodinného alba

Repro Glaube und Heimat, 1998, č. 9, s. 26

Jeho otec v mladých letech...

Jeho otec v mladých letech...

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank
(ze sbírek Böhmerwaldmuseum, Wien)

... a matka jako mladá žena

... a matka jako mladá žena

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank
(ze sbírek Böhmerwaldmuseum, Wien)

Záznam z matriky farní obce Německý Benešov svědčí i o původu otcově z Valtéřova (chlapcova babička z otcovy strany byla z Hodonic), matčině pak z Velkých Skalin (chlapcova babička z matčiny strany byla zase z Děkanských Skalin)

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Maminka Josefa Gangla ve stáří...

Maminka Josefa Gangla ve stáří...

Repro Waldheimat, 1932, č. 7, s. 109

... a její rodný dům

... a její rodný dům

Repro Glaube und Heimat, 1968, č. 15, s. 623

Rodný dům v Benešově nad Černou

Rodný dům v Benešově nad Černou

Repro Mein Böhmerwald, 1933, s. 120

Zpráva českobudějovického německého listu o odhalení pamětní desky na jeho rodném domě připojuje na závěr i několik Ganglových zřejmě veršů

Zpráva českobudějovického německého listu o odhalení pamětní desky na jeho rodném domě připojuje na závěr i několik Ganglových zřejmě veršů

Repro Budweiser Zeitung, 1926, č. 63, s. 8

Záznam o jeho úmrtí v knize zemřelých vídeňské farnosti Baumgarten

Repro Matricula Online

Ganglův hrob ve Vídni (viz i Armin Carolo)

Ganglův hrob ve Vídni (viz i Armin Carolo)

Repro Glaube und Heimat, 1965, č. 15, s. 641

Repro Státní okresní archiv České Budějovice

Pamětní deska na vídeňském domě, ve kterém zemřel, dílo sochaře Franze Sautnera

Pamětní deska na vídeňském domě, ve kterém zemřel, dílo sochaře Franze Sautnera

Repro Waldheimat, 1931, č. 9, s. 144

Odhalení pamětní desky Josefu Ganglovi ve Vídni

Odhalení pamětní desky Josefu Ganglovi ve Vídni

Repro Waldheimat, 1931, č. 12, s. 177

V prosinci 1932 se podle tohoto záznamu obecní zastupitelstvo Německého Benešova rozhodlo pojmenovat jednu z místních ulic "Josef Ganglgasse"

V prosinci 1932 se podle tohoto záznamu obecní zastupitelstvo Německého Benešova rozhodlo pojmenovat jednu z místních ulic "Josef Ganglgasse"

Repro Kronika obce Benešov nad Černou 1923-1935, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Pamětní deska na Mandelsteinu...

Pamětní deska na Mandelsteinu...

Foto Pavel Polák

... a na "Kapli Šumavanů" u Schöneben

... a na "Kapli Šumavanů" u Schöneben

Foto Pavel Polák

Jeho vdova podle této zprávy v krajanském měsíčníku zemřela v Gevelsbergu u Düsseldorfu (spolková země Severní Porýní-Vestfálsko) až v říjnu roku 1954, tedy plných 38 let po svém manželovi

Jeho vdova podle této zprávy v krajanském měsíčníku zemřela v Gevelsbergu u Düsseldorfu (spolková země Severní Porýní-Vestfálsko) až v říjnu roku 1954, tedy plných 38 let po svém manželovi

Repro Hoam!, 1954, č. 11, s. 8

Obálka (1894) a věnování jeho knihy k 10. jubileu německého Böhmerwaldbundu

Obálka (1894) a věnování jeho knihy k 10. jubileu německého Böhmerwaldbundu

Obálka a titulní list Ganglovy knihy s věnováním Josefu Taschekovi z roku 1915 i s Taschekovým razítkem

Obálka a titulní list Ganglovy knihy s věnováním Josefu Taschekovi z roku 1915 i s Taschekovým razítkem

Jeho povídka o "štěstí v žebráckém ranci" na stránkách budějovického kalendáře nakladatelství "Moldavia" na rok 1929, jehož ilustrace se signaturou "Student" mají nenahraditelnou patinu "potravy pro lid"

Jeho povídka o "štěstí v žebráckém ranci" na stránkách budějovického kalendáře nakladatelství "Moldavia" na rok 1929, jehož ilustrace se signaturou "Student" mají nenahraditelnou patinu "potravy pro lid"

Repro Handwerker-Kalender für das Jahr 1929, obálka a s. 34-38

Jeho medailon na stránkách oficiálního orgánu krajanského sdružení

Jeho medailon na stránkách oficiálního orgánu krajanského sdružení

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 1993, č. 34, s. 8

Martin C. Putna věnoval Josefu Ganglovi jeden z pořadů svého cyklu Jihočeský literární místopis, vysílaného českobudějovickým rozhlasem - zahrnuty jsou i textové ukázky z webových stran Kohoutího kříže (klikněte pro přehrání)

Martin C. Putna věnoval Josefu Ganglovi jeden z pořadů svého cyklu Jihočeský literární místopis, vysílaného českobudějovickým rozhlasem - zahrnuty jsou i textové ukázky z webových stran Kohoutího kříže (klikněte pro přehrání)

Repro www stránky Českého rozhlasu

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist