logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

AGNES GEBICKE-HOFFELNEROVÁ

Se sourozenci, sedící první zleva je pravděpodobně bratr Karl

Se sourozenci, sedící první zleva je pravděpodobně bratr Karl

Repro Glaube und Heimat, 1978, č. 1, s. 21

Starší bratr Franz se podle matriky benešovské fary narodil ještě v Kuří, odkud pocházel otec

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam o narození její starší sestry Marie v prosinci 1906, jak se zachoval v hartunkovské matrice fary Benešov nad Černou

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Hartunkovská boží muka skrytá téměř zcela v šeříkovém keři,
na snímku z roku 1997 (viz i Franz Pöschko)

Hartunkovská boží muka skrytá téměř zcela v šeříkovém keři,
na snímku z roku 1997 (viz i Franz Pöschko)

Repro Z. Paloušová, Kamenná boží muka v jižních Čechách a přilehlé Moravě (2009), s. 106, foto Zdenka Paloušová

Renovovaná kaple Svaté Rodiny v Hartunkově

Renovovaná kaple Svaté Rodiny v Hartunkově

Foto Jan Mareš

Hartunkov na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Hartunkov na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Hartunkov na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist