logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

THOMAS GEIST

Repro Glaube und Heimat, 1959, č. 7, s. 254
a SOA v Třeboni - digitální archív

Na snímku z fotoateliéru Seidel, datovaném 23. listopadu 1939

Na snímku z fotoateliéru Seidel, datovaném 23. listopadu 1939

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Narodil se v Malém Ratmírově čp. 12 chalupníkovi Adalbertu Geistovi (jeho otec Anton Geist sedlačil se svou ženou Marií v Jarošově čp. 51) a jeho ženě Marii, roz. Schütznerové, dceři Paula Schütznera, chalupníka z Malého Ratmírova čp. 12, a jeho ženy Kathariny, roz. Madlové, také odtud

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

S boletickými dětmi v roce 1932

S boletickými dětmi v roce 1932

Repro Hoam!, 2000, č. 12, s. 68

Svěcení zvonů v květnu 1924 v Boleticích za jeho účasti

Svěcení zvonů v květnu 1924 v Boleticích za jeho účasti

Svěcení zvonů v květnu 1924 v Boleticích za jeho účasti

Repro Glaube und Heimat, 1968,, č. 15, s. 651 a 1985, č. 5, s. 73

Boží Tělo v Boleticích někdy mezi válkami

Boží Tělo v Boleticích někdy mezi válkami

Repro Hoam!, 2002,, č. 5, s. 17

První přijímání v Boleticích 1937

První přijímání v Boleticích 1937

Repro Glaube und Heimat, 1995, č. 12, s. 88

Na vzácném snímku z neteřiny svatby v Boleticích v roce 1942 (sedící čtvrtý zleva)

Na vzácném snímku z neteřiny svatby v Boleticích v roce 1942 (sedící čtvrtý zleva)

Repro Hoam!, 2004, č. 12, s. 66

Za farářem Strakou kráčí v Kájově v jednom z pohřebních průvodů - oba jsou tu pochováni v jednom hrobě (viz níže)

Za farářem Strakou kráčí v Kájově v jednom z pohřebních průvodů - oba jsou tu pochováni v jednom hrobě (viz níže)

Repro Glaube und Heimat, 1951, č. 5, s. 23

Pohřeb v Kájově

Pohřeb v Kájově

Repro Glaube und Heimat, 1959, č. 3, s. 113

Hrob děkana Geista při poutním kostele v Kájově, ještě celý v květech

Hrob děkana Geista při poutním kostele v Kájově, ještě celý v květech

Repro Glaube und Heimat, 1965, s. 163

Dnešní podoba náhrobního kamene

Dnešní podoba náhrobního kamene

Foto Ivo Kareš

Parte

Parte

Repro Glaube und Heimat, 1958,, č. 24, s. 1071

Zpráva o Geistově úmrtí v krajanském měsíčníku Hoam! neodpovídá titulku "In der Fremde sind gestorben": zemřel doma

Zpráva o Geistově úmrtí v krajanském měsíčníku Hoam! neodpovídá titulku "In der Fremde sind gestorben": zemřel doma

Repro Hoam!, 1959, č. 1, s. 30

Boletice na třech pohlednicích Josefa Seidela (viz i Engelbert Schwarzbauer)

Boletice na třech pohlednicích Josefa Seidela (viz i Engelbert Schwarzbauer)

Boletice na starším pohledu...

Boletice na starším pohledu...

Repro F. Mareš - J. Sedláček, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Krumlovském,
Svazek první, Okolí Krumlova (1918), s. 2

... a jiný výřez z téhož snímku

... a jiný výřez z téhož snímku

Repro archív Jana Palkoviče a Ivo Janouška

Boletice na pohlednici vídeňského fotografa Franze Mörtla s označením příslušnosti k župě Ober Donau

Boletice na pohlednici vídeňského fotografa Franze Mörtla s označením příslušnosti k župě Ober Donau

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank

Detail farní korouhve vyhnanců z Boletic

Detail farní korouhve vyhnanců z Boletic

Repro Glaube und Heimat, 1983, č. 11, s. 72

Bokorys kostela sv. Mikuláše v Boleticích od severu

Bokorys kostela sv. Mikuláše v Boleticích od severu

Repro F. Mareš - J. Sedláček, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Krumlovském,
Svazek první, Okolí Krumlova (1918), s. 6

Interiér boletického kostela na historických snímcích Josefa SeidelaInteriér boletického kostela na historických snímcích Josefa Seidela

Interiér boletického kostela na historických snímcích Josefa Seidela

Repro Informační systém cestovního ruchu Český Krumlov

Kříž z poloviny 15. století z boletického kostela

Kříž z poloviny 15. století z boletického kostela

Repro F. Mareš - J. Sedláček, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Krumlovském, Svazek první, Okolí Krumlova (1918), s. 12

Socha na kříži, dnes ve sbírkách Alšovy jihočeské galerie, dokládá, že byla předmětem paraliturgických "her", měla v ramenou otáčivé čepy, které umožňovaly každoroční její snímání z kříže a ukládání do Božího hrobu, kříž sám pak připomíná tzv. větvový kříž (Astkreuz), naznačující původ ze stromu, někdy jen nahrubo a narychlo přitesaného

Socha na kříži, dnes ve sbírkách Alšovy jihočeské galerie, dokládá, že byla předmětem paraliturgických "her", měla v ramenou otáčivé čepy, které umožňovaly každoroční její snímání z kříže a ukládání do Božího hrobu, kříž sám pak připomíná tzv. větvový kříž (Astkreuz), naznačující původ ze stromu, někdy jen nahrubo a narychlo přitesaného

Repro R. Lavička, Gotické umění : průvodce sbírkou středověkého umění Alšovy jihočeské galerie (2009), s. 34

Svatá Kateřina z Boletic, dnes v Alšově jihočeské galerii

Svatá Kateřina z Boletic, dnes v Alšově jihočeské galerii

Repro P. Rothe - D. Raisch, Kunst im Böhmerwald (1993), s. 144

Táž dřevěná plastika, jak vyhlížela počátkem 20. století

Táž dřevěná plastika, jak vyhlížela počátkem 20. století

Repro 55 : sborník příspěvků vzniklých u příležitosti Odborného sympozia uspořádaného k 55. výročí Alšovy jihočeské galerie (2010), s. 59

Kalich z 15. století patřil k inventáři kostela v Boleticích

Kalich z 15. století patřil k inventáři kostela v Boleticích

Repro F. Mareš - J. Sedláček, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Krumlovském,
Svazek první, Okolí Krumlova (1918), obr. příl.

Gotické konsoly ze sakristie boletického kostela a medvěd z římsy tamtéž

Gotické konsoly ze sakristie boletického kostela a medvěd z římsy tamtéž

Repro F. Mareš - J. Sedláček, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Krumlovském,
Svazek první, Okolí Krumlova (1918), s. 10

Opuštěný boletický kostel na počátku 21. století a o 20 let později

Opuštěný boletický kostel na počátku 21. století a o 20 let později

Opuštěný boletický kostel na počátku 21. století a o 20 let později

Repro J. Siegelbauer, Jižní Čechy (2005), s. 75, foto Jiří Siegelbauer a foto Ivo Kareš

Foto Pavel Polák a Ivo Kareš

Dnešní stav interiéru kostela

Dnešní stav interiéru kostela

Foto Pavel Polák

Detaily dvou nástěnných maleb z první čtvrtiny 14. století (Ukládání do hrobu a Zmrtvýchstání) z kostela sv. Mikuláše v BoleticíchDetaily dvou nástěnných maleb z první čtvrtiny 14. století (Ukládání do hrobu a Zmrtvýchstání) z kostela sv. Mikuláše v Boleticích

Detaily dvou nástěnných maleb z první čtvrtiny 14. století (Ukládání do hrobu a Zmrtvýchstání) z kostela sv. Mikuláše v Boleticích

Foto Pavel Polák

Záběr ze hřbitova v roce 2009

Záběr ze hřbitova v roce 2009

Foto Ivo Kareš

Vyčištěný hřbitov v roce 2017...

Vyčištěný hřbitov v roce 2017...

Foto Pavel Polák

... a po pietní upravě na snímku z roku 2022

... a po pietní upravě na snímku z roku 2022

Foto Ivo Kareš

Ruiny školy v Boleticích, kde Thomas Geist učil, na snímku v krajanském časopise z roku 2012

Ruiny školy v Boleticích, kde Thomas Geist učil, na snímku v krajanském časopise z roku 2012

Repro Hoam!, 2012, č. 9, s. 64

Boletická škola na snímcích z roku 2017Boletická škola na snímcích z roku 2017

Boletická škola na snímcích z roku 2017

Repro Foto Pavel Polák

Ratmírovský rybník na obraze malíře a ilustrátora Adolfa Zábranského z konce padesátých let 20. století

Ratmírovský rybník na obraze malíře a ilustrátora Adolfa Zábranského z konce padesátých let 20. století

Repro J. M. Boháč, Adolf Zábranský (1985), obr. příl. č. 24

Obálka (2014) publikace, zachycující i vyhnání obyvatel jeho rodného Malého Ratmírova, kterou vydala Rada Domovského okresu Nová Bystřice

Obálka (2014) publikace, zachycující i vyhnání obyvatel jeho rodného Malého Ratmírova, kterou vydala Rada Domovského okresu Nová Bystřice

Fresky nad vchodem poutního kostela v Kájově

Fresky nad vchodem poutního kostela v Kájově

Foto Pavel Polák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist