logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ANTON GEYER

Ve světlé věstě a vínové košili při návštěvě ve Ktiši, mimo jiné se Zdenou Mrázkovou a Petrem Hudičákem z Musea Fotoatelier SeidelVe světlé věstě a vínové košili při návštěvě ve Ktiši, mimo jiné se Zdenou Mrázkovou a Petrem Hudičákem z Musea Fotoatelier Seidel

Ve světlé věstě a vínové košili při návštěvě ve Ktiši, mimo jiné se Zdenou Mrázkovou a Petrem Hudičákem z Musea Fotoatelier Seidel

Repro Museum Fotoatelier Seidel

O něm na a jeho bratrovi webových stránkách historického spolku Bartoloměj ze Ktiše - rozdíl v psaní příjmení údajně padá na vrub chybě faráře při zápisu do matriky po Antonově narození

O něm na a jeho bratrovi webových stránkách historického spolku Bartoloměj ze Ktiše - rozdíl v psaní příjmení údajně padá na vrub chybě faráře při zápisu do matriky po Antonově narození

Repro www stránky Spolek Bartoloměj - Ktiš

S bratrem v Ktišském mlýně roku 2023

S bratrem v Ktišském mlýně roku 2023

Repro archív Antona Geyera

Repro z daru Romana Frčka

Jeho maminka Maria Geyerová (1913-2000), rodem ze Smědečku (Klein-Zmietsch), stojí na tomto snímku, pořízeném roku 1936 v Netolicích, napravo od své přítelkyně Marie Böhmové

Jeho maminka Maria Geyerová (1913-2000), rodem ze Smědečku (Klein-Zmietsch), stojí na tomto snímku, pořízeném roku 1936 v Netolicích, napravo od své přítelkyně Marie Böhmové

Repro Glaube und Heimat, 2016, č. 6, s. 11

S maminkou Marií a bratrem Josefem ve Ktiši někdy v letech 1940-41, Anton je v kočárku

S maminkou Marií a bratrem Josefem ve Ktiši někdy v letech 1940-41, Anton je v kočárku

Repro archív Antona Geyera

Jeho otec Anton Geyer starší (1907-1959), který v mládí vyrůstal v Chrobolech a zabil se v Německu jako pokrývač pádem ze střechy

Jeho otec Anton Geyer starší (1907-1959), který v mládí vyrůstal v Chrobolech a zabil se v Německu jako pokrývač pádem ze střechy

Repro archív Antona Geyera

Česká, hluboce dojemná odpověď z roku 1946 na dopis Geyerova otce, když se do Čech dotazoval v době odsunu na možnost práce a setrvání

Repro archív Antona Geyera

Smědeček na staré fotografii

Smědeček na staré fotografii

Repro Glaube und Heimat, 1950, č. 6, s. 28

Jedno z původních stavení ve Smědečku

Jedno z původních stavení ve Smědečku

Foto Ivo Kareš

Záhlaví únorového čísla měsíčníku Glaube und Heimat z roku 1951, které doprovází jeho článek o tom,
kdy se s tímto časopisem setkal poprvé

Záhlaví únorového čísla měsíčníku Glaube und Heimat z roku 1951, které doprovází jeho článek o tom,
kdy se s tímto časopisem setkal poprvé

Repro Glaube und Heimat, 2013, č. 9/10, s. 5

Ktiš na pohlednici Josefa Seidela

Ktiš na pohlednici Josefa Seidela

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Hostinec zvaný "Matschi-Wirtshaus" ve Ktiši na snímku z roku 1912

Hostinec zvaný "Matschi-Wirtshaus" ve Ktiši na snímku z roku 1912

Repro Hoam!, 2011, č. 4, s. 8

Bývalý hostinec (viz i Johann Jakesch) na snímku z roku 2011

Bývalý hostinec (viz i Johann Jakesch) na snímku z roku 2011

Foto Ivo Kareš

Tři oltáře farního kostela sv. Bartoloměje ve Ktiši: postranní mariánský, hlavnía vpravo ten boční ke cti sv. Floriana kdysi...

Tři oltáře farního kostela sv. Bartoloměje ve Ktiši: postranní mariánský, hlavní
a vpravo ten boční ke cti sv. Floriana kdysi...

Repro Glaube und Heimat, 1960, č. 24, s. 1002-3

... a v roce 2011, hlavní oltář byl právě rekonstruován (viz i Jürgen Thorwald a Johann Weiss)

... a v roce 2011, hlavní oltář byl právě rekonstruován (viz i Jürgen Thorwald a Johann Weiss)

Foto Ivo Kareš

Kaple při zaniklé osadě Graben na snímku zachycujícímvpředu uprostřed sedícího faráře Johanna Weiße

Kaple při zaniklé osadě Graben na snímku zachycujícím
vpředu uprostřed sedícího faráře Johanna Weiße

Repro Glaube und Heimat, 2009, č. 12, s. 68

Statek rodiny Weißovy v zaniklém Lomku a kamenný vodní žlab, jediné, co z Weißových stavení, zvaného "Glimschn-Haus" zůstalo

Statek rodiny Weißovy v zaniklém Lomku a kamenný vodní žlab, jediné, co z Weißových stavení, zvaného "Glimschn-Haus" zůstalo

Repro R. Fink, Zerstörte Böhmerwaldorte (2006), s. 238

Zídka jako zbytek objektu poblíž kaple u silnice Sádlno - Ondřejov pod bývalými Strouhami

Zídka jako zbytek objektu poblíž kaple u silnice Sádlno - Ondřejov pod bývalými Strouhami

Repro www stránky Zaniklé obce, foto Jan Reiter

Obnovená výklenková kaple u Ktišky, zasvěcená sv. Ondřeji

Obnovená výklenková kaple u Ktišky, zasvěcená sv. Ondřeji

Foto Jiří Cukr

Dnes zcela zaniklé Strouhy...

Dnes zcela zaniklé Strouhy...

Dnes zcela zaniklé Strouhy...

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

... a Sádlno na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

... a Sádlno na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

... a Sádlno na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Sádlno na staré pohlednici

Sádlno na staré pohlednici

Repro Ktiš 1310-2010 : 700 let od první písemné zmínky o obci (2010), s. 97

Mariánská kaple v Sádlnu na snímku z třicátých let 20. století

Mariánská kaple v Sádlnu na snímku z třicátých let 20. století

Repro Ktiš 1310-2010 : 700 let od první písemné zmínky o obci (2010), s. 109

Co zůstalo ze Sádlna (2011)

Co zůstalo ze Sádlna (2011)

Foto Ivo Kareš

Záznam v oddací matrice farní obce Ktiš o svatbě Josefa Hundsnurschera a z chalupy "u Deutschů" s Evou Neubauerovou ze zaniklého dnes Sádlna

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Zanikající Ktiška (Lichteneck), v německém místním jméně znamenající "světlý kout" (snímky z let 2010 a 2020)Zanikající Ktiška (Lichteneck), v německém místním jméně znamenající "světlý kout" (snímky z let 2010 a 2020)

Zanikající Ktiška (Lichteneck), v německém místním jméně znamenající "světlý kout" (snímky z let 2010 a 2020)

Foto Jan Jelínek a Jiří Cukr

Ktiška na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Ktiška na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Ktiška na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist