logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ARTHUR GINTNER

Záznam o jeho narození v hornodvořišťské matrice s přípisem o svatbě v Omlenici

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Jeho zkušební protokol z právnické fakulty pražské německé univerzity

Repro Archiv Univerzity Karlovy, fond Právnická fakulta Německé univerzity v Praze, část fondu Knihy zkušebních protokolů státních zkušebních komisí při PF NU v Praze, inventární číslo 51, Judicielní státní zkušební komise při Německé univerzitě v Praze, s. 665 (projekt "Studenti pražských univerzit 1882-1945")

Zápis v pamětní knize farní obce Horní Dvořiště z října roku 1938 o jeho návratu k rodičům a k soudcovské funkci ve Vyšším Brodě

Zápis v pamětní knize farní obce Horní Dvořiště z října roku 1938 o jeho návratu k rodičům a k soudcovské funkci ve Vyšším Brodě

Redakční úvod k přetištění jeho stati "Boj o Kaplici" zdůrazňuje, že národní socialismus, po jehož zločinech následovalo vyhnání Němců, měl svého předchůdce ve zřízení Československé republiky bez souhlasu mnoha jejích obyvatel

Redakční úvod k přetištění jeho stati "Boj o Kaplici" zdůrazňuje, že národní socialismus, po jehož zločinech následovalo vyhnání Němců, měl svého předchůdce ve zřízení Československé republiky bez souhlasu mnoha jejích obyvatel

Repro Sudetenland, 1975, č. 2, s. 115

Obálka (1975) knihy, vydané ve Weidenu vlastním nákladem

Obálka (1975) knihy, vydané ve Weidenu vlastním nákladem

Několik Arthurových kreseb ve školní kronice z Rychnova nad Malší, kterou vedl jeho otec (viz i Konrad Gintner)

Několik Arthurových kreseb ve školní kronice z Rychnova nad Malší, kterou vedl jeho otec (viz i Konrad Gintner)

Repro Pamětní kniha Rychnov nad Malší, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Zpráva o početních stavech "Volkswehru" v okrese Kaplice k 1. prosinci roku 1918

Zpráva o početních stavech "Volkswehru" v okrese Kaplice k 1. prosinci roku 1918

Repro Budweiser Zeitung, 1919, č. 5, s. 4

K uklidnění situace na Kaplicku směřoval zřejmě i tento výnos tamního okresního hejtmanství, zakazující v zimě 1919 na neurčito pořádání tanečních zábav, svateb, pohřbů a hostin veřejných i soukromých pro nemístné plýtvání potravinami

K uklidnění situace na Kaplicku směřoval zřejmě i tento výnos tamního okresního hejtmanství, zakazující v zimě 1919 na neurčito pořádání tanečních zábav, svateb, pohřbů a hostin veřejných i soukromých pro nemístné plýtvání potravinami

Repro Budweiser Zeitung, 1919, č. 16, s. 6

Železniční stanice v Omlenici, jedno z míst, kde boje v roce 1918 probíhaly

Železniční stanice v Omlenici, jedno z míst, kde boje v roce 1918 probíhaly

Foto Květa Cempírková

Příjez TGM do Horního Dvořiště 20. prosince roku 1918 na prvorepublikovém "státotvorném" školním obraze

Příjez TGM do Horního Dvořiště 20. prosince roku 1918 na prvorepublikovém "státotvorném" školním obraze

Repro www stránky HistoryLab.cz, ze sbírek Pedagogického muzea Jana Amose Komenského v Praze

Jeho žena Agnes, rodem z Omlenice, oslavila v roce 2015 ve Weidenu své 105. narozeniny

Jeho žena Agnes, rodem z Omlenice, oslavila v roce 2015 ve Weidenu své 105. narozeniny

Repro www stránky Oberpfalznetz.de

Kostel Panny Marie Bolestné a sv. Jana Nepomuckého v Omleničce, místo jejich svatby v roce 1931

Kostel Panny Marie Bolestné a sv. Jana Nepomuckého v Omleničce, místo jejich svatby v roce 1931

Foto Pavel Polák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist