logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

KONRAD GINTNER

Konrad Gintner se ženou Anastasií a dětmi (odleva) Willim, Gretl a Arthurem

Konrad Gintner se ženou Anastasií a dětmi (odleva) Willim, Gretl a Arthurem

Repro Glaube und Heimat, 2000, č. 2, s. 59

Jeho podpis v obecní kronice v Rychnově na Malší

Jeho podpis v obecní kronice v Rychnově na Malší

Repro Pamětní kniha Rychnov nad Malší, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Záznam křestní matriky farní obce Horní Dvořiště o jeho narození zdejšímu řídícímu učiteli Franzi Gintnerovi, synu českobudějovického ševce Josefa Gintnera, bytem Pražské předměstí čp. 84, a jeho ženy Anny, roz. Schestauberové Českých Budějovic čp. 68, a Julii, dceři někdejšího vyšebrodského klášterního mlynáře Mathiase Blankenauera, nyní bytem v Pohoří na Šumavě čp. 13, a jeho ženy Marie, roz. Lackingerové ze Svatoniny Lhoty (Wadetschlag) čp. 4

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Jeho svatba v Rožmberku nad Vltavou na stránkách tamní oddací matriky

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam o jeho rodině v matrice farní obce Horní Dvořiště, u synů Willibalda a Arthura i s daty jejich svateb a dívčími jmény nevěst

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Učitelský sbor školy v Rychnově nad Malší ve výkazu stavu německého učitelstva v Čechách k roku 1928, kde lze vyčíst i místa jeho učitelského vzdělání, tj. České Budějovice a Linec

Učitelský sbor školy v Rychnově nad Malší ve výkazu stavu německého učitelstva v Čechách k roku 1928, kde lze vyčíst i místa jeho učitelského vzdělání, tj. České Budějovice a Linec

Repro Standesausweis der Lehrerschaft an den deutschen Volks- und Bürgerschulen Böhmens (1928), s. 236

Seznam kronikářů v úvodu kroniky Rychnova nad Malší s jeho jménem s plánkem obce vedle (poslední kroninářkou byla Maria Watzliková)

Repro Pamětní kniha Rychnov nad Malší, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Záznam o příchodu Konrada Gintnera z Horního Dvořiště do Rychnova nad Malší v obecní kronice

Záznam o příchodu Konrada Gintnera z Horního Dvořiště do Rychnova nad Malší v obecní kronice

Repro Pamětní kniha Rychnov nad Malší, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Jeho snímek Rychnova nad Malší v obecní kronice s městským mlýnem napravo při řece

Jeho snímek Rychnova nad Malší v obecní kronice s městským mlýnem napravo při řece

Repro Pamětní kniha Rychnov nad Malší, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Jeden exemplář tohoto plánku okolí Rychnova nad Malší s výčtem pomístních jmen, který vyhotovili jeho synové Wllibald a Arthur, zaslal pan řídící učitel do Stodu Hansi Schreiberovi v naději, že dokument "pravděpodobně předá Vlastivědnému spolku pro Šumavu" ("Verein für Heimatkunde oder Volkskunde des Böhmerwaldes")

Repro Pamětní kniha Rychnov nad Malší, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Výtvarně nadaný syn Arthur kreslil panu učiteli Gintnerovi obrázky do obecní kroniky (viz i Arthur Gintner)

Repro Pamětní kniha Rychnov nad Malší, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Podle této zprávy krajanského měsíčníku o skonu jeho bratra Heinricha, byl Konrad řídícím učitelem ve Weiden a po bratrově smrti nejstarším mezi vyhnanými krajany z Horního Dvořiště

Podle této zprávy krajanského měsíčníku o skonu jeho bratra Heinricha, byl Konrad řídícím učitelem ve Weiden a po bratrově smrti nejstarším mezi vyhnanými krajany z Horního Dvořiště

Repro Hoam!, 1960, č. 4, s. 19

Blahopřání k jeho 90. narozeninám na stránkách krajanského měsíčníku

Blahopřání k jeho 90. narozeninám na stránkách krajanského měsíčníku

Repro Hoam!, 1961, č. 1, s. 15

Zpráva o jeho úmrtí na stránkách krajanského měsíčníku

Zpráva o jeho úmrtí na stránkách krajanského měsíčníku

Repro Hoam!, 1962, č. 12, s. 30

Archanděl Michael, patron kostela v Probbachu

Archanděl Michael, patron kostela v Probbachu

Repro www stránky Unser Probbach

Nekrolog na stránkách jiného krajanského periodika

Nekrolog na stránkách jiného krajanského periodika

Repro Glaube und Heimat, 1962, č. 21, s. 901

Budova školy v Rychnově nad Malší (viz i Maria Watzliková)

Budova školy v Rychnově nad Malší (viz i Maria Watzliková)

Foto Pavel Polák

Bývalá radnice v Rychnově nad Malší

Bývalá radnice v Rychnově nad Malší

Foto Pavel Polák

Městský (Merhautův) mlýn v Rychnově nad Malší na akvarelu Zdeňka Jiráně

Městský (Merhautův) mlýn v Rychnově nad Malší na akvarelu Zdeňka Jiráně

Repro Z. Jiráň, Toulky jihočeskou zemí : katalog vybraných akvarelů z let 1965-1999

Jiný pohled na rychnovský městský mlýn

Jiný pohled na rychnovský městský mlýn

Repro Glaube und Heimat, 1987, č. 2, s. 54

Tady vidíme na staré pohlednici jak městský mlýn Rychnovu dominoval

Tady vidíme na staré pohlednici jak městský mlýn Rychnovu dominoval

Repro Glaube und Heimat, 1961, č. 15, s. 648

Památník padlým v Horním Dvořišti, o který se zasloužil a který byl vysvěcen v červnu 1931 Mons.Dr. Karlem Petersilkou; po roce 1945 byl zbaven helmy a věnce a také kříž na vrcholu byl přetesán, navíc přibyla deska s nápisem "Dík osvoboditelům", což bylo věnováno Rudé armádě přesto, že Horní Dvořiště osvobodili Američané

Památník padlým v Horním Dvořišti, o který se zasloužil a který byl vysvěcen v červnu 1931 Mons.Dr. Karlem Petersilkou; po roce 1945 byl zbaven helmy a věnce a také kříž na vrcholu byl přetesán, navíc přibyla deska s nápisem "Dík osvoboditelům", což bylo věnováno Rudé armádě přesto, že Horní Dvořiště osvobodili Američané

Repro M. Leiš, Konec staré Šumavy (2020), s. 172

Svatý Kámen

Svatý Kámen

Foto Pavel Polák

Českokrumlovské sousoší se zajímavým osudem - kamenný kříž z roku 1880 stával u silníce z Dolního Dvořiště do Rychnova nad Malší, sochy sv. Jana Evangelisty a Panny Marie z let 1691-1692 stály původně patrně na Lazebnickém mostě, později pod Křížovou horou

Českokrumlovské sousoší se zajímavým osudem - kamenný kříž z roku 1880 stával u silníce z Dolního Dvořiště do Rychnova nad Malší, sochy sv. Jana Evangelisty a Panny Marie z let 1691-1692 stály původně patrně na Lazebnickém mostě, později pod Křížovou horou

Foto Pavel Polák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist