logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

MELITTA GOLDBACHOVÁ

V Londýně v roce 1997

V Londýně v roce 1997

Repro ze sbírek Muzea Královského hvozdu v Nýrsku

Maminka Elsa

Maminka Elsa

Repro www stránky Holocaust.cz

Praděd, jehož dcerou byla její babička Pauline Goldbachová, zemřel podle toho úmrtního oznámení v listu Prager Tagblatt ve Vídni roku 1896 a byl tam pochován na židovském oddělení ústředního hřbitova

Praděd, jehož dcerou byla její babička Pauline Goldbachová, zemřel podle toho úmrtního oznámení v listu Prager Tagblatt ve Vídni roku 1896 a byl tam pochován na židovském oddělení ústředního hřbitova

Repro Prager Tagblatt 23. 2. 1907, s. 27 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)

I její jméno najdeme na úmrtním oznámení dědečkově v Prager Tagblatt z února roku 1907

I její jméno najdeme na úmrtním oznámení dědečkově v Prager Tagblatt z února roku 1907

Repro Prager Tagblatt 23. 2. 1907, s. 27 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)

U babiččina parte, kde je uvedena hned na druhém místě, figurují vedle dešenické rodiny v roce 1928 už i američtí a ovšem také rakouští příbuzní

U babiččina parte, kde je uvedena hned na druhém místě, figurují vedle dešenické rodiny v roce 1928 už i američtí a ovšem také rakouští příbuzní

Repro Prager Tagblatt 16. 10. 1928, s. 19 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)

Na snímku z roku 1917 je mezi c.k. vojáky ten muž v civilu nalevo její otec MUDr. Goldbach, ten napravo dešenický kronikář Josef Mundl

Na snímku z roku 1917 je mezi c.k. vojáky ten muž v civilu nalevo její otec MUDr. Goldbach, ten napravo dešenický kronikář Josef Mundl

Repro z daru p. Evy Kratochvílové, kronikářky městyse Dešenice

V Dešenicích byl kdysi MUDr. Goldbach prvou adresou

V Dešenicích byl kdysi MUDr. Goldbach prvou adresou

Repro Adresář Republiky československé pro průmysl, živnosti, obchod a zemědělství,
sv. I, Národohospodářská část, seznam adres: Čechy (1931), s. 192

Nehoda autobusu s autem MUDr. Goldbacha

Nehoda autobusu s autem MUDr. Goldbacha

Repro ze sbírek Muzea Královského hvozdu v Nýrsku

Otcova pražská policejní přihláška svědčí i o jeho dalších "šumavských" pobytech

Otcova pražská policejní přihláška svědčí i o jeho dalších "šumavských" pobytech

Repro Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 141, obraz 848
(Národní archiv - Digitalizované fondy a sbírky)

Oznámení o otcově úmrtí v terezínském ghettu

Oznámení o otcově úmrtí v terezínském ghettu

Repro www stránky Holocaust.cz

Školní výlet dětí z Dešenic na Velký Javor ve školním roce 1928/1929

Školní výlet dětí z Dešenic na Velký Javor ve školním roce 1928/1929

Repro Glaube und Heimat, 1982, č. 8, s. 66

Pozdrav z Dešenic se "zahradními motivy" na pohlednici z r. 1899

Pozdrav z Dešenic se "zahradními motivy" na pohlednici z r. 1899

Pohlednice "meziválečná"...

Pohlednice "meziválečná"...

... a ještě jedna...

... a ještě jedna...

... a s německým nápisem "Deschenitz im Böhmerwald"

... a s německým nápisem "Deschenitz im Böhmerwald"

Pohled od Dešenic na horu Ostrý

Pohled od Dešenic na horu Ostrý

Repro Hoam!, 1957, č. 2, s. 13

Dešenický viadukt na pohlednici firmy Josef Seidel

Dešenický viadukt na pohlednici firmy Josef Seidel

Repro R. Kozák - V. Šlégr - R. Hajník, Svět šumavských železnic v proměnách času (2014), s. 31

Dešenice "judenfrei": apel Hitlerjugend 20. dubna na počest "Vůdcových" narozenin

Dešenice "judenfrei": apel Hitlerjugend 20. dubna na počest "Vůdcových" narozenin

Repro Erinnerungen an Dahoam (1988), s. 85

Památník, roku 1989 vysvěcený v bavorském Lamu, připomíná zemřelé, padlé a zmizelé domovské farnosti Dešenice, nikoli už jejich židovské spoluobčany

Památník, roku 1989 vysvěcený v bavorském Lamu, připomíná zemřelé, padlé a zmizelé domovské farnosti Dešenice, nikoli už jejich židovské spoluobčany

Repro Glaube und Heimat, 1989, č. 8, s. 66

Vila, na jejímž okně kvetly kdysi plaménky (klematisy)Vila, na jejímž okně kvetly kdysi plaménky (klematisy)

Vila, na jejímž okně kvetly kdysi plaménky (klematisy)

Repro www stránkyŠumavaNet.cz a Chovatelka.cz

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist