logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

KARL RYTÍŘ VON GÖRNER

Záznam v českobudějovické matrice o narození a šest dnů nato i křtu Karla Antona Augusta Görnera, provedeném gymnaziálním profesorem a cisterciáckým řádovým knězem Richardem Mutzem výjimečně u Görnerových doma (město čp. 10), tj. v rodině advokáta JUDr. Antona Görnera (jeho otec August Görner byl krejčím z Blíževedel, tehdejší okr. Úštěk, matka Katharina byla roz. Wenzlová) a jeho ženy Anny Theresie, roz. Batkové, dcery pražského obchodníka Johanna Baptista (Jana Křtitele) Batky a jeho manželky Franzisky

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Titulní list lineckého listu "Tages-Post", oznamující jeho nástup do funkce šéfredaktora

Titulní list lineckého listu "Tages-Post", oznamující jeho nástup do funkce šéfredaktora

Repro Tages-Post, 1. 4. 1892, s. 1 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)

Úvodník jednoho z dubnových čísel lineckého listu v roce 1892, kde se šifra *už za Görnerova vedení redakce vyslovuje ke Kramářovu výroku, že žádné Rakousko není, toliko v říšské radě zastoupené království a země

Úvodník jednoho z dubnových čísel lineckého listu v roce 1892, kde se šifra *už za Görnerova vedení redakce vyslovuje ke Kramářovu výroku, že žádné Rakousko není, toliko v říšské radě zastoupené království a země

Repro Tages-Post, 9. 4. 1892, s. 1 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)

Budova redakce deníku Oberösterreichische Nachrichten na linecké Promenádě,
 kde list Linzer Tagespost, předchůdce OÖN, sídlil od roku 1885

Budova redakce deníku Oberösterreichische Nachrichten na linecké Promenádě,
kde list Linzer Tagespost, předchůdce OÖN, sídlil od roku 1885

Repro Wikipedia, foto Nutza:Luki

Záznam o jeho úmrtí v knize zemřelých farnosti při lineckém dómu

Repro Matricula Online

Jeho heslo v rakouském biografickém slovníku

Jeho heslo v rakouském biografickém slovníku

Repro Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950 (1959), Bd. 2, s. 17-18

Zpráva o úmrtí ve vídeňském tisku

Zpráva o úmrtí ve vídeňském tisku

Repro Neue Freie Presse, 11. 10. 1924, s. 10 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)

Také Prager Tagblatt, list, v němž kdysi působil, věnoval jeho úmrtí tento odstavec

Také Prager Tagblatt, list, v němž kdysi působil, věnoval jeho úmrtí tento odstavec

Repro Prager Tagblatt, 16. 9. 1924, s. 4 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)

Jeho medailon v krajanském měsíčníku zmiňuje i spolupráci s Edwardem Samhaberem

Jeho medailon v krajanském měsíčníku zmiňuje i spolupráci s Edwardem Samhaberem

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1969, č. 9, s. 297

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist