logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ANTON IGNAZ GOSKHO VON SACHSENTHAL

Záznam kolínské křestní matriky o jeho narození otci Františkovi, psanému ještě příjmením Kostko
(s přípisem "de Sachsenthal"), a matce Alžbětě

Záznam kolínské křestní matriky o jeho narození otci Františkovi, psanému ještě příjmením Kostko
(s přípisem "de Sachsenthal"), a matce Alžbětě

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Záznam v Directoriu budějovické diecéze na rok 1823 uvádí místo (Bohemus Neocolinensis) a datum jeho narození a navíc i den, kdy byl vysvěcen na kněze

Záznam v Directoriu budějovické diecéze na rok 1823 uvádí místo (Bohemus Neocolinensis) a datum jeho narození a navíc i den, kdy byl vysvěcen na kněze

Repro Directorium Officii Divini Voluntate et Decreto Reverendissimi ac Illustrissimi Domini Domini Ernesti Constantini dei et Apost. Sedis Gratia Episcopi Bohemo-Budvicensis P.T. editum et a Clero Dioecesano observandum pro Anno Christi MDCCCXXIII

Zápis českokrumlovské matriky o jeho úmrtí na zdejší prelatuře uvádí jeho jméno provázené tituly "infulovaný prelát, arciděkan, konzistorní rada, jubilující kněz a exjezuita", přičemž "infulovaný" znamená "mající právo nosit mitru a berlu" - příčinou smrti pětasedmdesátníkovy byla tuberkulóza (Lungenschwindsucht), česky zvaná také "souchotě", místem pak, kam byl mrtvý pochován, se stal hřbitov sv. Martina

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Desky úmrtní matriky arciděkanství sv. Víta v Českém Krumlově, 10. svazek z let 1818-1830,
v němž je zaznamenán i jeho skon

Desky úmrtní matriky arciděkanství sv. Víta v Českém Krumlově, 10. svazek z let 1818-1830,
v němž je zaznamenán i jeho skon

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Tady se v českokrumlovské úmrtní matrice podepsal jako zdejší prelát

Tady se v českokrumlovské úmrtní matrice podepsal jako zdejší prelát

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Titulní list (1816) jeho německého spisku

Titulní list (1816) jeho německého spisku

O jeho rodu ve Velkém erbovníku

O jeho rodu ve Velkém erbovníku

Repro M. Mysliveček, Velký erbovník : encyklopedie rodů a erbů v zemích Koruny české. Svazek 1 (2005), s. 213

Anotace jeho dvou česky vydaných titulů v Tobolkově Knihopise

Anotace jeho dvou česky vydaných titulů v Tobolkově Knihopise

Repro Z. V. Tobolka, Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století. Díl II, Tisky z let 1501-1800. Část III, Písmena D-J, čís. 1809-3641 (1946), s. 273

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist