logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOHANN GOTTHARD (vl.jm. JOHANN CHROMÝ)

Se žáky obecné školy v Jeníně roku 1935

Se žáky obecné školy v Jeníně roku 1935

Repro Glaube und Heimat, 1992, č. 2, s. 61

Záznam omlenické křestní matriky o jeho narozenní Johannu Chromymu a jeho ženě Marii, roz. Gotthardové, provázený přípisem o změně příjmení a také o úmrtí Gotthardově

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Budova někdejší školy v Zátoni, jedno z jeho učitelských působišť

Budova někdejší školy v Zátoni, jedno z jeho učitelských působišť

Foto Ivo Kareš

Roku 1928 ho seznam německého učitelstva v Čechách vede ještě pod původním jeho příjmením
jako řídícího v Jeníně

Roku 1928 ho seznam německého učitelstva v Čechách vede ještě pod původním jeho příjmením
jako řídícího v Jeníně

Repro Standesausweis der Lehrerschaft an den deutschen Volks- und Bürgerschulen Böhmens (1928), s, 234

Kresba při jeho článku, zachycující obecnou školu v Jeníně

Kresba při jeho článku, zachycující obecnou školu v Jeníně

Repro Waldheimat, 1927, č. 12, s. 195

Dva snímky někdejší školy v Jeníně z roku 2012Dva snímky někdejší školy v Jeníně z roku 2012

Dva snímky někdejší školy v Jeníně z roku 2012

Foto Jan Mareš

Stránka kroniky obce Jenín s úředním razítkem a podpisem kronikářovým

Stránka kroniky obce Jenín s úředním razítkem a podpisem kronikářovým

Repro Kronika obce Jenín 1919-1945, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Podpis prezidenta Beneše v jenínské obecní kronice, kterou Johann Chromy vedl

Podpis prezidenta Beneše v jenínské obecní kronice, kterou Johann Chromy vedl

Repro Kronika obce Jenín 1919-1945, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Svůj příspěvek k historii Bujanova a jeho německé školy podepsal ještě pod jménem Johann Chromy

Repro Budweiser Zeitung, 1935, č. 54, s. 8

Od srpna roku 1939 se už podepisoval jen takto

Od srpna roku 1939 se už podepisoval jen takto

Repro Kronika obecné (německé) školy 1935-1944, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Zpráva o jeho úmrtí na stránkách budějovického německého listu

Zpráva o jeho úmrtí na stránkách budějovického německého listu

Repro Budweiser Zeitung, 1942, č. 91, s. 11

Jeho hrob nad Omleničkou při okraji lesaJeho hrob nad Omleničkou při okraji lesa

Jeho hrob nad Omleničkou při okraji lesa

Foto Jan Mareš

Omlenička se zámkem dosud stojícím a hřbitov nad osadou, kde je pan učitel pochován

Omlenička se zámkem dosud stojícím a hřbitov nad osadou, kde je pan učitel pochován

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Záběr ze hřbitova

Záběr ze hřbitova

Foto Jan Mareš

Nekrolog jeho syna, pochovaného ve Schlossbergu u Rosenheimu

Nekrolog jeho syna, pochovaného ve Schlossbergu u Rosenheimu

Repro Glaube und Heimat, 1982, č. 3, s. 49

Památný javor klen nad Jenínem při zaniklé osadě Babí na snímcích z roku 2012Památný javor klen nad Jenínem při zaniklé osadě Babí na snímcích z roku 2012

Památný javor klen nad Jenínem při zaniklé osadě Babí na snímcích z roku 2012

Foto Jan Mareš

Současný stav (2012) někdejší omlenické německé školySoučasný stav (2012) někdejší omlenické německé školy

Současný stav (2012) někdejší omlenické německé školy

Foto Jan Mareš

Hospoda "Omlenička" rovněž v roce 2012

Hospoda "Omlenička" rovněž v roce 2012

Foto Jan Mareš

Omlenická náves s pomníkem "na paměť osídlení obce Omlenice 28. 10. 1945"(!) a s texty: "Náš drahý národ nikdy neskoná, on všechny bědy slavně překoná" a "Půda zas vrátila se do rukou Tvých, lide český"

Omlenická náves s pomníkem "na paměť osídlení obce Omlenice 28. 10. 1945"(!) a s texty: "Náš drahý národ nikdy neskoná, on všechny bědy slavně překoná" a "Půda zas vrátila se do rukou Tvých, lide český"

Foto Jan Mareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist