logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SEVERIN IGNAZ GOTTSMICH

Repro Glaube und Heimat, 1962, č. 24, s. 1031
(viz i Josef Tibitanzl)

O Božím Těle 1959

O Božím Těle 1959

Repro Glaube und Heimat, 1969, č. 7, s. 271

Záznam v "rodovém katastru" farní obce Přídolí stačil ještě zachytit nejen jeho narození jako nejmladší ratolesti druhého manželství Ignatze Gottsmicha s Katharinou, roz. Stacherlovou, nýbrž i přijetí cisterciáckého řádového jména Severin

Záznam v "rodovém katastru" farní obce Přídolí stačil ještě zachytit nejen jeho narození jako nejmladší ratolesti druhého manželství Ignatze Gottsmicha s Katharinou, roz. Stacherlovou, nýbrž i přijetí cisterciáckého řádového jména Severin

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Rodný dům čp. 21 v Přídolí

Rodný dům čp. 21 v Přídolí

Foto Ivo Kareš

Na konci školního roku 1909/1910 jako primán krumlovského gymnázia s panem učitelem Vinzenzem Skupnikem stojí ve druhé řadě druhý zprava

Na konci školního roku 1909/1910 jako primán krumlovského gymnázia s panem učitelem Vinzenzem Skupnikem stojí ve druhé řadě druhý zprava

Repro Glaube und Heimat, 1969, č. 22, s. 937

Ignaz (vpravo) a Johann Gottsmichovi v létě 1919 s odznaky katolického hnutí Edelweiss

Ignaz (vpravo) a Johann Gottsmichovi v létě 1919 s odznaky katolického hnutí Edelweiss

Repro Glaube und Heimat, 1957, č. 22, s. 917

Na setkání maturantů německého gymnázia v Krumlově o svatodušních svátcích roku 1932 stojí vzadu uprostřed

Na setkání maturantů německého gymnázia v Krumlově o svatodušních svátcích roku 1932 stojí vzadu uprostřed

Repro Glaube und Heimat, 1966, č. 20, s. 822

Dvě jeho fotografie z působení v Rychnově u Nových Hradů a v Rožmberku nad Vltavou (vždy vlevo) se žáky většinou jak patrno neobutými

Dvě jeho fotografie z působení v Rychnově u Nových Hradů a v Rožmberku nad Vltavou (vždy vlevo) se žáky většinou jak patrno neobutými

Dvě jeho fotografie z působení v Rychnově u Nových Hradů a v Rožmberku nad Vltavou (vždy vlevo) se žáky většinou jak patrno neobutými

Repro Glaube und Heimat, 1985, č. 1, s. 49 a 41

Tento snímek, zachycující ho s ministranty u kostela v Rožmitále na Šumavě, je ve fondu českokrumlovského fotoateliéru Seidel datován 3. července válečného roku 1941

Tento snímek, zachycující ho s ministranty u kostela v Rožmitále na Šumavě, je ve fondu českokrumlovského fotoateliéru Seidel datován 3. července válečného roku 1941

Repro Mysterium Šumava - Josef & František Seidel, katalog výstavy Egon Schiele Art Centrum Český Krumlov 2015, s. 92

Úvodní slovo ke kronice farní obce Přídolí, kterou vzorně vedl, s jeho podpisem z roku 1928

Repro Pamětní kniha Přídolí 1928--1931, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Stránka pamětní knihy "obce Přídolí" s výsledky voleb v roce 1929 a razítkem zdejšího "purkmistrovského úřadu"

Stránka pamětní knihy "obce Přídolí" s výsledky voleb v roce 1929 a razítkem zdejšího "purkmistrovského úřadu"

Repro Pamětní kniha Přídolí 1928-1931, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Záznam z kroniky německé školy v Dolním Dvořišti o jeho přidělení jako kaplana na zdejší faru v červenci roku 1935

Záznam z kroniky německé školy v Dolním Dvořišti o jeho přidělení jako kaplana na zdejší faru v červenci roku 1935

Repro Kronika německé obecné školy Dolní Dvořiště, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Záhlaví časopisu s titulem jeho článku a věnováním vyšebrodskému převoru Lichtblauovi

Záhlaví časopisu s titulem jeho článku a věnováním vyšebrodskému převoru Lichtblauovi

Uvnitř "vierkantu" fary v Dolním Dvořišti v květnu 1939 (stojící zcela vpravo)

Uvnitř "vierkantu" fary v Dolním Dvořišti v květnu 1939 (stojící zcela vpravo)

Repro Glaube und Heimat, 1960, č. 10, s. 401

Hlavní oltář kostela Nanebevzetí Panny Marie v Rožmitále na Šumavě, od roku 1940 Gottsmischova posledního kněžského působiště před vyhnáním - foto Josefa Steiningera z května 1966

Hlavní oltář kostela Nanebevzetí Panny Marie v Rožmitále na Šumavě, od roku 1940 Gottsmischova posledního kněžského působiště před vyhnáním - foto Josefa Steiningera z května 1966

Repro Glaube und Heimat, 1991, č. 9/10, s. 63

Tady ve štýrském klášteře Rein našel útočiště s vyšebrodskými spolubratřími: ...

Tady ve štýrském klášteře Rein našel útočiště s vyšebrodskými spolubratřími: ...

Tady ve štýrském klášteře Rein našel útočiště s vyšebrodskými spolubratřími: ...

Repro Glaube und Heimat, 1959, č. 24, s. 957 a 1979, č. 6, s. 3

... na snímku z roku 1954 stojí mezi nimi třetí zleva

... na snímku z roku 1954 stojí mezi nimi třetí zleva

Repro Glaube und Heimat, 1959, č. 24, s. 957

S kostelníkem a ministranty, Stiwoll 1963

S kostelníkem a ministranty, Stiwoll 1963

Repro archív kláštera Rein

Titulní list jeho práce, uložené v klášteře Rein

Titulní list jeho práce, uložené v klášteře Rein

Repro archív kláštera Rein

Parte

Parte

Repro Glaube und Heimat, 1969, č. 7, s. 307

Náhrobní kámen na hřbitově v Reinu

Náhrobní kámen na hřbitově v Reinu

Foto Ján Trnka

Kostel sv. Vavřince v rodném Přídolí

Kostel sv. Vavřince v rodném Přídolí

Foto Pavel Polák

Interiér kostela sv. Vavřince v Přídolí

Interiér kostela sv. Vavřince v Přídolí

Interiér kostela sv. Vavřince v Přídolí

Repro Glaube und Heimat, 1963, č. 12, s. 516

Relikviář kostela v rodném Přídolí s ostatky sv. Vavřince ze 16. století znázorňuje rošt, na němž mučedník skonal

Relikviář kostela v rodném Přídolí s ostatky sv. Vavřince ze 16. století znázorňuje rošt, na němž mučedník skonal

Repro Glaube und Heimat, 1963, č. 11, s. 450

Dnešní (2022) záběry kostela v PřídolíDnešní (2022) záběry kostela v Přídolí

Dnešní (2022) záběry kostela v Přídolí

Foto Ivo Kareš

Listina českokrumlovské městské rady s nejstarší známou pečetí města nese datum 14. června 1336 a dovoluje se v ní se souhlasem Petra I. z Rožmberka městečku Přídolí vařit a čepovat pivo

Listina českokrumlovské městské rady s nejstarší známou pečetí města nese datum 14. června 1336 a dovoluje se v ní se souhlasem Petra I. z Rožmberka městečku Přídolí vařit a čepovat pivo

Repro A. Kubíková, Českokrumlovsko v době prvních Lucemburků 1310-1380 (1996), s. 76
a Unsere Heimat : Die Stadt Krummau an der Moldau im Böhmerwald (1992), s. 57

Český a německý kněz (jde o faráře Píšu a Schauflera) u oltáře rožmitálského kostela v srpnu 1997 při setkání vyhnaných rodáků

Český a německý kněz (jde o faráře Píšu a Schauflera) u oltáře rožmitálského kostela v srpnu 1997 při setkání vyhnaných rodáků

Repro Glaube und Heimat, 1997, č. 11, s. 77

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist