logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

MATTHIAS GUSCHLBAUER

Na fotografii vpravo s ředitelem Linhardem, učitelkou ručních prací Anderleovou a žáky ve Smědči roku 1938 je zachycen jeho bratr AntonNa fotografii vpravo s ředitelem Linhardem, učitelkou ručních prací Anderleovou a žáky ve Smědči roku 1938 je zachycen jeho bratr Anton

Na fotografii vpravo s ředitelem Linhardem, učitelkou ručních prací Anderleovou a žáky ve Smědči roku 1938 je zachycen jeho bratr Anton

Repro Glaube und Heimat, 1994, č. 6, s. 65

Na snímku ze Seidelova fotoateliéru z února 1940, psaného podle přepisu v databázi na jméno a adresu jeho bratra: Guschlbauer Alois, Buschndorf bei Satzen (správně má být Buschendorf bei Gratzen), je v uniformě takřka jistě některý z bratrů Guschelbauerových - nebude to ale nejpíš on, jde o uniformu wehrmachtu, možná opět Anton

Na snímku ze Seidelova fotoateliéru z února 1940, psaného podle přepisu v databázi na jméno a adresu jeho bratra: Guschlbauer Alois, Buschndorf bei Satzen (správně má být Buschendorf bei Gratzen), je v uniformě takřka jistě některý z bratrů Guschelbauerových - nebude to ale nejpíš on, jde o uniformu wehrmachtu, možná opět Anton

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Vpravo je zřejmě zachycen právě bratr Alois (viz i níže)

Vpravo je zřejmě zachycen právě bratr Alois (viz i níže)

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Sčítání lidu z roku 1921 (starší nejsou dostupná v digitální podobě) uvádí v Božejově jediné Guschlbauerovy, a to na stavení čp. 2, Matthias zde mezi členy rodiny zapsán není

Repro Sčítání lidu 1921, Božejov, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Dům čp. 2 v Božejově na snímku z roku 2011

Dům čp. 2 v Božejově na snímku z roku 2011

Repro Mapy Google - Street View

Návesní kaple v Božejově

Návesní kaple v Božejově

Repro Wikipedia, foto Suisant7

I jeho rodný Božejov míval asloženou pohlednici

I jeho rodný Božejov míval asloženou pohlednici

Repro Glaube und Heimat, 1970, č. 7, s. 292

Božejov na plánku s čísly chalup a seznamem jejich majitelů

Repro Glaube und Heimat, 2021, č. 4, s. 49-50

Německy psaný záznam českobudějovické křestní matriky o narození jeho ženy Marie Anny 15. července 1911 na zdejší adrese Pětidomí (Fünfhäusergasse) čp. 482 c.k. feldvéblovi (šikovateli) 29. pěšího pluku v Českých Budějovicích Mathiasi Baierovi (narozenému ve Střeziměřicích /Tritschmersch/ čp. 10 jako syn rolníka v Božejově /Buschendorf/, okr. Nové Hrady /Gratzen/, Mathäuse Baiera a Marie, roz. Bruckmüllerové ze zaniklého Chudějova /Wieden/, bývalé osady obce Žár /Sohors/)a jeho ženě Josefě, dceři Josefa Krausse, obuvnického mistra ve městě Chyše (Chiesch), někdejší okr. Žlutice (Luditz), nyní okr. Karlovy Vary, a Marie, roz. Lippertové z Rousínova (dnes část městyse Slabce /tj. plurál: v 6. pádě "ve Slabcích"/) u Rakovníka

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Německy psaný záznam českobudějovické oddací matriky o jeho zdejší svatbě dne 18. srpna roku 1936 s Marií Baierovou (oddával je osobní děkan Antonín Zítek), z něhož se dovídáme přesné datum ženichova narození. tj. 15. února 1905 v Božejově (Buschendorf) čp. 2 a také dívčí jméno jeho matky Marie, roz. Thonabauerové z Klažar (Glasern) čp. 14; zajímavou podrobností je pro nás jistě označení nevěstina otce jako štábního praporčíka československé armády v záloze, nedovídáme se zato, že nevěsta, absolventka německého učitelského ústavu v Českých Budějovicích z roku 1930, byla ještě roku 1933 jen čekatelkou učitelského místa na německé dívčí obecné škole v Českém Krumlově, v roce svatby (už vdaná) pak učitelkou (podle §4 zákona 189/1919 Sb., tj. bylo jí přikázáno opustit předchozí místo a nastoupit na určené škole) na německé obecné škole v Boleticích (Polletitz); svatebními svědky byli česky psaný vrchní oficiál František Peuker na česky psané adrese Pětidomí, Rainerova 871, jakož i německy psaný ženichův bratr "zemědělec" (Landwirt) Alois i s německy psanou adresou "Buschendorf Nr. 2, Post Gratzen"

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Tady figuruje jako čekatel bez místa při německé obecné škole v Žumberku

Tady figuruje jako čekatel bez místa při německé obecné škole v Žumberku

Repro Standesausweis der Lehrerschaft an den deutschen Volks- und Bürgerschulen Böhmens (1928), s. 237

Zpráva o tom, že novomanželé Matthias Guschlbauer a Mizzi, roz. Beierová, věnují sdružení Deutscher Kulturverband v Českých Budějovicích 100 Kčs jako výnos svatební dražby nevěstina střevíce (Brautschuhversteigerung)

Zpráva o tom, že novomanželé Matthias Guschlbauer a Mizzi, roz. Beierová, věnují sdružení Deutscher Kulturverband v Českých Budějovicích 100 Kčs jako výnos svatební dražby nevěstina střevíce (Brautschuhversteigerung)

Repro Budweiser Zeitung, 1936, č. 66, s. 9

Podle tohoto zápisu chvalšinské školní kroniky pronesl ještě 28. května roku 1938 oslavný proslov k 54. narozeninám prezidenta Edvarda Beneše, pár měsíců před osudnou mnichovskou krizí

Podle tohoto zápisu chvalšinské školní kroniky pronesl ještě 28. května roku 1938 oslavný proslov k 54. narozeninám prezidenta Edvarda Beneše, pár měsíců před osudnou mnichovskou krizí

Repro Kronika obecné a měšťanské školy Chvalšiny 1922-1939, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Od září roku 1938 učila jeho žena podle chvalšinské školní kroniky na zdejší obecné škole, on na měšťanské jako už dříve

Od září roku 1938 učila jeho žena podle chvalšinské školní kroniky na zdejší obecné škole, on na měšťanské jako už dříve

Repro Kronika obecné a měšťanské školy Chvalšiny 1922-1939, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Podle tohoto zápisu chvalšinské školní kroniky dostavili se dne 16. září 1938 do školy českoslovenští četníci a vojáci k provedení výslechu učitelského sboru, který skončil bez nálezu kromě uvalení vazby na Guschlbauera, ze které byl ovšem po několika dnech propuštěn

Podle tohoto zápisu chvalšinské školní kroniky dostavili se dne 16. září 1938 do školy českoslovenští četníci a vojáci k provedení výslechu učitelského sboru, který skončil bez nálezu kromě uvalení vazby na Guschlbauera, ze které byl ovšem po několika dnech propuštěn

Repro Kronika obecné a měšťanské školy Chvalšiny 1922-1939, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Poté, co se 15. října 1938 konala z Chvalšin děkovná pouť do Kájova a den nato ve Chvalšinách děkovná mše za záchranu míru, 9. listopadu v "osudový den německých dějin" (viz

Poté, co se 15. října 1938 konala z Chvalšin děkovná pouť do Kájova a den nato ve Chvalšinách děkovná mše za záchranu míru, 9. listopadu v "osudový den německých dějin" (viz Wikipedia) už vzpomněl Guschlbauer zvláštním proslovem obětí nacistického hnutí

Repro Kronika obecné a měšťanské školy Chvalšiny 1922-1939, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Podle této zprávy se podílel na chvalšinském večeru ke cti Adalberta Stiftera přednáškou s promítáním světelných obrazů

Podle této zprávy se podílel na chvalšinském večeru ke cti Adalberta Stiftera přednáškou s promítáním světelných obrazů

Repro Budweiser Zeitung, 1938, č. 19, s. 10

Zpráva o otevření"stavovského úřadu" ve Chvalšinách roku 1939, jehož vedením byl pověřen

Zpráva o otevření"stavovského úřadu" ve Chvalšinách roku 1939, jehož vedením byl pověřen

Repro Budweiser Zeitung, 1939, č. 36, s. 11

Takto je podepsán v roce 1939 hned na úvodních stránkách německé stavovské matriky ve Chvalšinách

Takto je podepsán v roce 1939 hned na úvodních stránkách německé stavovské matriky ve Chvalšinách

Repro Stavovská matrika Chvalšiny, 1939, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Chvalšinská škola na staré fotografii

Chvalšinská škola na staré fotografii

Repro www stránky Obec Chvalšiny

Záznam chvalšinské školní kroniky o mateřské dovolené jeho ženy Marie, to už za války s nástupem "na aprila", nacházíme jen pár řádek pod oznámením, že její muž byl lineckým místodržícím jmenován jedním z učitelů zdejší měštanky, nově přejmenované
na "Hauptschule"

Záznam chvalšinské školní kroniky o mateřské dovolené jeho ženy Marie, to už za války s nástupem "na aprila", nacházíme jen pár řádek pod oznámením, že její muž byl lineckým místodržícím jmenován jedním z učitelů zdejší měštanky, nově přejmenované na "Hauptschule"

Repro Kronika obecné a měšťanské školy Chvalšiny 1922-1939, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Tady je poslední zpráva o něm ve chvalšinské školní kronice, totiž že 7. září roku 1939 narukoval k dispozičnímu útvaru SS v Ebelsbergu u Lince a "nachází se nyní v jedněch SS-kasárnách v Mnichově k výcviku"

Tady je poslední zpráva o něm ve chvalšinské školní kronice, totiž že 7. září roku 1939 narukoval k dispozičnímu útvaru SS v Ebelsbergu u Lince a "nachází se nyní v jedněch SS-kasárnách v Mnichově k výcviku"

Repro Kronika obecné a měšťanské školy Chvalšiny 1922-1939, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Úmrtní oznámení na stránkách lineckého nacistického deníku

Úmrtní oznámení na stránkách lineckého nacistického deníku

Repro Oberdonau-Zeitung, 24. 3. 1945, s. 1 a 4 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)

Tento hrob Marie Guschlbauerové na horském hřbitově v Heidelbergu má zřejmě uchovat i jeho památku - vedle Marie Guschlbauerové, roz. Baierové (*15. července 1911 - †29. července 1975) je tu v Heidelbergu pochován i Matthiasův a její syn Dietmar Guschlbauer (*3. května 1940 - †12. května 2009)

Tento hrob Marie Guschlbauerové na horském hřbitově v Heidelbergu má zřejmě uchovat i jeho památku - vedle Marie Guschlbauerové, roz. Baierové (*15. července 1911 - †29. července 1975) je tu v Heidelbergu pochován i Matthiasův a její syn Dietmar Guschlbauer (*3. května 1940 - †12. května 2009)

Repro www stránky Billiongraves.com

Nekrolog jeho bratra Aloise na stránkách krajanského časopisu

Repro Hoam!, 1956, č. 4, s. 10

Údolí řeky Černé na pohlednici fotografa Josefa Wolfa z Českého Krumlova

Údolí řeky Černé na pohlednici fotografa Josefa Wolfa z Českého Krumlova

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Skalní bloky nad Černou

Skalní bloky nad Černou

Foto Pavel Polák

Přehrada vodní nádrže Soběnov

Přehrada vodní nádrže Soběnov

Foto Pavel Polák

Děkanské a Velké Skaliny na snímcích z roku 2020Děkanské a Velké Skaliny na snímcích z roku 2020

Děkanské a Velké Skaliny na snímcích z roku 2020

Foto Pavel Polák a Květa Cempírková

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist