logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ADALBERT GYROWETZ (VOJTĚCH MATYÁŠ JIROVEC)

Repro A. Einstein, Lebensläufe deutscher Musiker von ihnen selbst erzählt. Band 3/4, Adalbert Gyrowetz (1763-1850), frontispis

Repro J. Krulišová, Andante : životní příběh skladatele Vojtěcha Jírovce (1983), frontispis

Latinský záznam v českobudějovické matrice o jeho křtu (příjmení otcovo je tu psáno "Gerowetz"!)
v katedrále sv. Mikuláše dne 20. února 1763

Latinský záznam v českobudějovické matrice o jeho křtu (příjmení otcovo je tu psáno "Gerowetz"!)
v katedrále sv. Mikuláše dne 20. února 1763

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Česky psaný záznam o křtu dědově ve vodňanské matrice

Česky psaný záznam o křtu dědově ve vodňanské matrice

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Latinsky psaný záznam o křtu otcově ve vodňanské matrice

Latinsky psaný záznam o křtu otcově ve vodňanské matrice

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Dvojí psaní jeho příjmení je dobře patrné na latinsky psaném záznamu českobudějovické oddací matriky o zdejší svatbě jeho rodičů v listopadu roku 1744 (in margine i v indexu jen Gyrowetz)

Dvojí psaní jeho příjmení je dobře patrné na latinsky psaném záznamu českobudějovické oddací matriky o zdejší svatbě jeho rodičů v listopadu roku 1744 (in margine i v indexu jen Gyrowetz)

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

O tom, jak podivně se vyvíjelo psaní jeho příjmení, svědčí zápis o úmrtí nejmladší sestry Jany v lednu roku 1774, v záznamu českobudějovické úmrtní matriky zřetelně zapsané jako "Gürawitzin Joanna filia D. Adalberti Gürawitz"

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Majitelem domu čp. 305/3/ v Kanovnické ulici byl od roku 1765 jeho otec

Majitelem domu čp. 305/3/ v Kanovnické ulici byl od roku 1765 jeho otec

Repro J. Kubák, Topografie města Českých Budějovic 1540-1800 (1973), s. 287

V tomto domě, který byl ve své novější ovšem už podobě roku 1993 zbořen a zůstala po něm ošklivá,
teprve v roce 2008 zastavěná proluka, vyrůstal malý Vojtěch Matyáš od svých dvou let

V tomto domě, který byl ve své novější ovšem už podobě roku 1993 zbořen a zůstala po něm ošklivá,
teprve v roce 2008 zastavěná proluka, vyrůstal malý Vojtěch Matyáš od svých dvou let

Repro M. Binder, České Budějovice zmizelé, aneb, 100 porovnání zmizelých objektů se současným stavem (2007), s. 20

Začátkem roku 2009 byla tu dokončena stavba "Domu knihy"

Začátkem roku 2009 byla tu dokončena stavba "Domu knihy"

Foto Jan Mareš

Záznam o jeho úmrtí v knize zemřelých vídeňské farnosti při Skotském kostele (Unsere Liebe Frau zu den Schotten, Schottenkirche)

Repro Matricula Online

Vídeňský Skotský kostel, kde proběhl pohřební obřad, na výřezu ze staré pohlednice

Vídeňský Skotský kostel, kde proběhl pohřební obřad, na výřezu ze staré pohlednice

Repro SOkA České Budějovice

Hrob ve Vídni-Währingu na kresně v časopise Waldheimat...

Hrob ve Vídni-Währingu na kresně v časopise Waldheimat...

Repro Waldheimat, 1931, č. 11, s. 161

... a současné fotografii

... a současné fotografii

Repro Wikipedia, foto Suessmayr

Jeho medailon na stránkách oficiálního orgánu krajanského sdružení

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 1993, č. 8, s. 8

Josef Knap ve své historii divadelního rodu Zöllnerů, vydané nakladatelstvím Orbis roku 1958, zmiňuje i uvedení Jírovcovy opery "Zazděná okna" v klasickém repertoáru divadla ve dnes východoslovenských Košicích za ředitelování Josefa Holzmanna, působícího tu od roku 1807 s přestávkami do roku 1813

Josef Knap ve své historii divadelního rodu Zöllnerů, vydané nakladatelstvím Orbis roku 1958, zmiňuje i uvedení Jírovcovy opery "Zazděná okna" v klasickém repertoáru divadla ve dnes východoslovenských Košicích za ředitelování Josefa Holzmanna, působícího tu od roku 1807 s přestávkami do roku 1813

Repro J. Knap, Zöllnerové : dějiny divadelního rodu (1958), s. 16-17

Snad nejvýraznější film české "nové vlny" - Intimní osvětlení Ivana Passera a jeho svérázný hold Jírovcovi

Videozáznam vystavený na YouTube

O novodobé premiéře jeho mše v českobudějovické katedrále dne 8. listopadu 2015 (klikněte na náhled)

O novodobé premiéře jeho mše v českobudějovické katedrále dne 8. listopadu 2015 (klikněte na náhled)

Repro www stránky Českobudějovický deník

"Plotová výstava" u českobudějovické hvězdárny v roce 2020 připomněla i planetku, která je po něm pojmenována

"Plotová výstava" u českobudějovické hvězdárny v roce 2020 připomněla i planetku, která je po něm pojmenována

"Plotová výstava" u českobudějovické hvězdárny v roce 2020 připomněla i planetku, která je po něm pojmenována

Foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist