logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOSEF HAAS

Repro Glaube und Heimat, 1993, č. 12, s. 37

Repro Hoam!, 1993, s. 1008

Se spolužáky ze stodůlecké dvojtřídky roku 1924 v prvé řadě třetí zprava, kus nad ním vidíme s kolárkem faráře Pia Gocknera, působícího tehdy v blízké Dobré Vodě u Hartmanic

Se spolužáky ze stodůlecké dvojtřídky roku 1924 v prvé řadě třetí zprava, kus nad ním vidíme s kolárkem faráře Pia Gocknera, působícího tehdy v blízké Dobré Vodě u Hartmanic

Repro M. Franková, Land und Leut im mittleren Böhmerwald in alten Fotos (1985), s. 218

Kaple a hostinec v jeho rodných Stodůlkách na staré pohlednici

Kaple a hostinec v jeho rodných Stodůlkách na staré pohlednici

Repro Vítaný host na Šumavě a v Českém lese, léto 2007, s. 26

Kolorovaná pohlednice zachytila vesnickou ulici ve Stodůlkách

Kolorovaná pohlednice zachytila vesnickou ulici ve Stodůlkách

Repro Glaube und Heimat, 2012, č. 5, zadní strana obálky

Podle Marie Frankové byl rodovým původem z Velkého Babylonu, dnes zaniklé osady na severním svahu hory Křemelná (viz i Ingomar Heidler)

Podle Marie Frankové byl rodovým původem z Velkého Babylonu, dnes zaniklé osady na severním svahu hory Křemelná (viz i Ingomar Heidler)

Foto Jan Mareš

Velký Babylon, než zanikl...

Velký Babylon, než zanikl...

Repro Im Lande der künischen Freibauern (1992), s. 670

... a v kresbě Josefa Haase

... a v kresbě Josefa Haase

Repro Im Lande der künischen Freibauern (1992), s. 671

Jeho kresba zachycuje tak řečený "grandl", šumavskou nádržku na vodu

Jeho kresba zachycuje tak řečený "grandl", šumavskou nádržku na vodu

Repro archiv Kohoutího kříže

Tady se rozepsal o podobence své matky

Tady se rozepsal o podobence své matky

Repro Hoam!, 1970, č. 5, s. 135

Hráči karet v "božím koutě"...

Hráči karet v "božím koutě"...

Repro Böhmerwäldler Jahrbuch 2023, s. 102, archív Ingomara Heidlera

... a modlitba za zesnulé o Dušičkách na selské usedlosti na jeho kresbách

... a modlitba za zesnulé o Dušičkách na selské usedlosti na jeho kresbách

Repro Böhmerwäldler Jahrbuch 2023, s. 145

Jeho snímky ze zimního svážení dřeva v šumavských lesích daroval redakci krajanského šumavského kalendáře Ingomar Heidler

Jeho snímky ze zimního svážení dřeva v šumavských lesích daroval redakci krajanského šumavského kalendáře Ingomar Heidler

Jeho snímky ze zimního svážení dřeva v šumavských lesích daroval redakci krajanského šumavského kalendáře Ingomar Heidler

Repro Böhmerwäldler Jahrbuch 2009, s. 177 a 178

Obálka (1996) jeho knihy vydané F. E. Penzem v Alxingu

Obálka (1996) jeho knihy vydané F. E. Penzem v Alxingu

Kníže Břetislav u úmrtního lože sv. Vintíře na nástěnné malbě z Balthashofu ve Stodůlkách na znímku Zephyrina Zettla z doby kolem roku 1900 (viz i Marie Franková a Zephyrin Zettl)

Kníže Břetislav u úmrtního lože sv. Vintíře na nástěnné malbě z Balthashofu ve Stodůlkách na znímku Zephyrina Zettla z doby kolem roku 1900 (viz i Marie Franková a Zephyrin Zettl)

Repro Jahrbuch für sudetendeutsche Museen und Archive 1992, s. 369

Weitfällerské slati (s původní popiskou V sentimentální kraj Rokyt)

Weitfällerské slati (s původní popiskou V sentimentální kraj Rokyt)

Repro Sušice, letovisko a horské klimatické místo šumavské, [1937], [s. 35]

Weitfällerská (Rokytská/Rokytecká) slať na snímcích z roku 2015

Weitfällerská (Rokytská/Rokytecká) slať na snímcích z roku 2015

Foto Ivo Kareš a Jan Jelínek

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist