logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOHANNES EVANGELIST HABERT

Jako mladý učitel v Gmundenu

Jako mladý učitel v Gmundenu

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1963, č. 10, s. 300

Jako gmundenský varhaník (1894)

Jako gmundenský varhaník (1894)

Repro J. Moser, Johannes Evangelist Habert : zur Wiederkehr seines 100. Todestages (1996), obálka

Záznam o jeho narození v hornoplánské křestní matrice

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Přehled majitelů hornoplánskéhodomu čp.4, kde se narodil

Přehled majitelů hornoplánskéhodomu čp.4, kde se narodil

Repro R. Essl, Der Kreis Krummau an der Moldau (1983), s. 266-267

Současná podoba domu, sídlí v něm "Pension apartman Habert"

Současná podoba domu, sídlí v něm "Pension apartman Habert"

Foto Ivo Kareš

Záznam hornoplánské křestní matriky o narození otcově

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam o matčině narození ve dnes zaniklé Zvonkové dne 7. dubna roku 1796

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam o jeho úmrtí v gmudenské knize zemřelých

Repro Matricula Online

Nekrolog v rakouském tisku

Repro Das Vaterland, 4. 9. 1896, s. 6 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)

Životopis v ústředním krajanském listě ke 160. výročí Habertova narození "v lesním domově Adalberta Stiftera"

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 1993, č. 47, s. 8

Jeho heslo v rakouském hudebním lexikonu

Repro Oesterreichisches Musiklexikon online

Jeho skladba "Adoramus Te, Christe", tj. Velebíme Tě, Kriste", v podání smíšeného sboru ze Sankt Petěrburgu

Videozáznam vystavený na YouTube

Obálka jednoho z vydání jeho "Mše in D"

Obálka jednoho z vydání jeho "Mše in D"

Repro www stránky Stretta Music

"Hudbymilovný" klášter Sankt Florian, kde zněly jeho skladby, s varhanami, na které hrával jeho současník Anton Bruckner

"Hudbymilovný" klášter Sankt Florian, kde zněly jeho skladby, s varhanami, na které hrával jeho současník Anton Bruckner

Foto Pavel Rada

Gmunden na kolorované pohlednici z konce 19. století...

Gmunden na kolorované pohlednici z konce 19. století...

Repro Library of Congress (kolekce fotochromových tisků)

... a dnes

... a dnes

Foto Pavel Polák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist