logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

HELENE HAGER-STANGLOVÁ

Stojí vpravo s Rudolfem hrabětem Buquoyem a jeho chotí na Mandelsteinu v roce 1986

Stojí vpravo s Rudolfem hrabětem Buquoyem a jeho chotí na Mandelsteinu v roce 1986

Repro Glaube und Heimat, 1986, č. 11, s. 41

S Beatrix a Franzem Eibensteinovými při "Heimatkreistreffen" roku 1987 v Ellwangen je ona ta prvá vpravo

S Beatrix a Franzem Eibensteinovými při "Heimatkreistreffen" roku 1987 v Ellwangen je ona ta prvá vpravo

Repro Glaube und Heimat, 1987, č. 8, s. 40

Tady referuje v krajanském měsíčníku o smrti své sestry Marie, zesnulé na svatodušní neděli roku 2007 v 88 letech věku a pochované poslední den měsíce května do rodinného hrobu v rakouském Schremsu (česky se obci říkalo Skřemelice)

Tady referuje v krajanském měsíčníku o smrti své sestry Marie, zesnulé na svatodušní neděli roku 2007 v 88 letech věku a pochované poslední den měsíce května do rodinného hrobu v rakouském Schremsu (česky se obci říkalo Skřemelice)

Repro Glaube und Heimat, 2007, č. 8, s. 35

O Stanglových píše Alois Sassmann ve své knize Kořeny, že žili ve Štiptoni nejméně pět set let až do odsunu

O Stanglových píše Alois Sassmann ve své knize Kořeny, že žili ve Štiptoni nejméně pět set let až do odsunu

Repro A. Sassmann, Kořeny 2 (2008), s. 83

Obsáhlý nekrolog na stránkách krajanského časopisu napsala její neteř Maria Wagnerová a doplnil Alois Harasko

Repro Glaube und Heimat, 2017, č. 10, s. 30-31

Kurz krejčových ve Štiptoni v lednu roku 1928

Kurz krejčových ve Štiptoni v lednu roku 1928

Repro A. Sassmann, Kořeny 2 (2008), s. 83

Kaple v její rodné Štiptoni

Kaple v její rodné Štiptoni

Repro Kapličky : rehabilitace drobných sakrálních staveb v jihočeském pohraničí, projekt podpořený z Programu rozvoje venkova. Novohradské hory a podhůří (2011), s. 30, foto Milan Koželuh

Hrob posledního německého starosty Nových Hradů Fritze Schmoze, pověšeného z oken radnice 9. května 1945, je na zdejším hřbitově zachován a udržován

Hrob posledního německého starosty Nových Hradů Fritze Schmoze, pověšeného z oken radnice 9. května 1945, je na zdejším hřbitově zachován a udržován

Repro Glaube und Heimat, 1989, č. 11, s. 51

Tento snímek závěrečné třídy měšťanky v Nových Hradech provázel v "Glaube und Heimat" její text a zachycuje tedy i odborného učitele Franze Schatzla, zastřeleného na schodech školy, z níž byl sňat hákový kříž, úderným komandem esesmanů

Tento snímek závěrečné třídy měšťanky v Nových Hradech provázel v "Glaube und Heimat" její text a zachycuje tedy i odborného učitele Franze Schatzla, zastřeleného na schodech školy, z níž byl sňat hákový kříž, úderným komandem esesmanů

Repro Glaube und Heimat, 1992, č. 6, s. 50

Svědectví české školní kroniky o událostech z konce války má pěčeť naprosté autenticity

Svědectví české školní kroniky o událostech z konce války má pěčeť naprosté autenticity

Repro Kronika školy Nové Hrady, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Příběh, o kterém píše, podrobněji zachycený ve vyprávění přímé pamětnice (viz i Franz Schatzl)

Repro V. Hokr, Příběhy novohradských domů (2007), s. 21

Kaple na Mandelsteinu

Kaple na Mandelsteinu

Foto Pavel Polák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist