logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOSEF RUDOLF HAHNEL

Pan učitel Hahnel na snímku ze Seidelova fotoateliéru z 6. června 1918

Pan učitel Hahnel na snímku ze Seidelova fotoateliéru z 6. června 1918

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Záznam o jeho narození v křestní matrice farní obce Nové Sedlo s přípisem o svatbě

Repro Archivní vademecum SOA Litoměřice

Záznam dolnovltavické křestní matriky o narození jeho ženy

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Titulní list jeho kroniky

Titulní list jeho kroniky

Repro Pamětní kniha Černá v Pošumaví 1924-1931 (1938), SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Jeho životopis v úvodu kroniky

Repro Pamětní kniha Černá v Pošumaví 1924-1931 (1938), SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Stará pohlednice z Černé v Pošumaví zachycuje vlevo od kostela školu, vpravo pak dům čp. 28...

Stará pohlednice z Černé v Pošumaví zachycuje vlevo od kostela školu, vpravo pak dům čp. 28...

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

...kde podle archu sčítání lidu z roku 1921 pro dům čp. 28 v Černé v Pošumaví tehdy ještě neženatý bydlil

Repro Sčítání lidu 1921, Černá v Pošumaví, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Dům čp. 28 na snímku z roku 2019

Dům čp. 28 na snímku z roku 2019

Foto Pavel Polák

Záznam o jeho svatbě ve vimperské knize oddaných

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Učitelský sbor v Černé v Pošumaví s jeho jménem a také na konci se jménem jeho manželky Marie Hahnelové

Učitelský sbor v Černé v Pošumaví s jeho jménem a také na konci se jménem jeho manželky Marie Hahnelové

Repro Standesausweis der Lehrerschaft an den deutschen Volks- und Bürgerschulen Böhmens (1928), s. 79

Škola v Černé v Pošumaví

Škola v Černé v Pošumaví

Foto Pavel Polák

Podle této zprávy zemřel v prosinci 1956 jeho syn Werner Hahnel, rovněž učitel

Podle této zprávy zemřel v prosinci 1956 jeho syn Werner Hahnel, rovněž učitel

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1957, č. 2, s. 26

Parte synovo

Parte synovo

Repro Hoam!, 1957, č. 2, s. 32

V roce 1957 připravoval setkání absolventů českobudějovického učitelského ústavu z roku 1907

V roce 1957 připravoval setkání absolventů českobudějovického učitelského ústavu z roku 1907

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1957, č. 5, s. 3

Záznam o jeho úmrtí a zpráva ve farním věstníku

Záznam o jeho úmrtí a zpráva ve farním věstníku

Repro archív farnosti Vilshofen

Nekrolog na stránkách krajanského časopisu

Nekrolog na stránkách krajanského časopisu

Repro Glaube und Heimat, 1971, č. 7, s. 295

Obálka (2017, Verlagsbuchhandlung Sabat, Kulmbach) dějin politické strany "Bund der Landwirte",
 k níž Hahnel jako jednatel její místní skupiny v Černé v Pošumaví náležel

Obálka (2017, Verlagsbuchhandlung Sabat, Kulmbach) dějin politické strany "Bund der Landwirte",
k níž Hahnel jako jednatel její místní skupiny v Černé v Pošumaví náležel

Repro LendesEcho, 2019, č. 4, s. 16

Kronikář obce Černé v Pošumaví František Záhora ho takto vzpomenul na stránkách Českokrumlovského deníku

Repro www stránky obce Černá v Pošumaví

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist