logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

HERMA HALBHUBEROVÁ

Záznam o narození otcově v karlovarské křestní matrice

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Záznam kaplické oddací matriky o otcově zdejší svatbě v září roku 1912 s Julianou Michalovou, která v Kaplici zemřela roku 1918 a on se znovu oženil s Marií Walburgou Hietlerovou, narozenou 10. června roku 1900 v Pohoří na Šumavě, což vysvětluje dceřiny vazby k této končině

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro dům čp. 28 v Kaplici, kde žil její otec Franz Halbhuber ještě u rodičů své prvé ženy Juliany (*1890) i s dcerou Edithou z tohoto prvého svého manželství, než se snad (alespoň podle My Heritage) ještě roku 1921 oženil znovu s Marií Walburgou Hietlerovou (podle My Heritage *10. června roku 1900 v Pohoří na Šumavě), se kterou měl pak dceru Hermu a Gildu a také (opět podle My Heritage) syna Franze (1926-1945)

Repro Sčítání lidu 1921, Kaplice, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Na pohlednici z doby 2. světové války (podle veliké mapy na radnici) je její rodný dům čp. 201 ten třípodlažní světlý vpravo od radnice s mohutným stožárem elektrického vedení na streše

Na pohlednici z doby 2. světové války (podle veliké mapy na radnici) je její rodný dům čp. 201 ten třípodlažní světlý vpravo od radnice s mohutným stožárem elektrického vedení na streše

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Zřejmě to byla ona, kdo na Mozartovském večeru, pořádaném Hitlerjugend v únoru 1941, zahrál na klavír sonátu A dur s tureckým pochodem

Repro Budweiser Zeitung, 1941, č. 16, s. 10

Její otec Franz Halbhuber, původem z Karlových Varů, v letech 1929-1946 berní inspektor v Kaplici, zemřel v Heidelbergu dávno před ní

Její otec Franz Halbhuber, původem z Karlových Varů, v letech 1929-1946 berní inspektor v Kaplici, zemřel v Heidelbergu dávno před ní

Repro Hoam!, 1956, č. 12, s. 10

Otcovo parte (maminka zemřela v dvaadevadesáti letech roku 1992 a sestra Gilda, narozená 1. srpna 1931, v roce 2018)

Otcovo parte (maminka zemřela v dvaadevadesáti letech roku 1992 a sestra Gilda, narozená 1. srpna 1931, v roce 2018)

Repro Hoam!, 1956, č. 12, s. 32

Rybník Kapelunk...

Rybník Kapelunk...

Repro Hoam!, 1998, č. 2, s. 104

... a dnes na jeho hrázi těsně při rakouské hranici

... a dnes na jeho hrázi těsně při rakouské hranici

... a dnes na jeho hrázi těsně při rakouské hranici

Foto Jan Mareš a Jan Jelínek

O Božím těle 1936 v Pohoří na Šumavě, prvý oltář u Ignaze Hietlera, vpravo vzadu hostinec "Oberhietler"

O Božím těle 1936 v Pohoří na Šumavě, prvý oltář u Ignaze Hietlera, vpravo vzadu hostinec "Oberhietler"

Repro Glaube und Heimat, 1986, č. 5, s. 40

Pohlednice z Pohoří na Šumavě, zde s německým označením Buchers in Böhmen (!) a zpodobněním buquoyského vaziště vorů Baronův most...

Pohlednice z Pohoří na Šumavě, zde s německým označením Buchers in Böhmen (!) a zpodobněním buquoyského vaziště vorů Baronův most...

Pohled na Pohoří na Šumavě v roce 2013

Pohled na Pohoří na Šumavě v roce 2013

Foto Leona Töröková

... a to, co z kostela v Pohoří zůstalo dnes (2013)... a to, co z kostela v Pohoří zůstalo dnes (2013)

... a to, co z kostela v Pohoří zůstalo dnes (2013)

Foto Leona Töröková

Záběry ze svěcení zvonu "umíráčku" od pasovské firmy Perner pro malou věž konzervovaného zbytku kostela v Pohoří na Šumavě dne 22. května roku 2015

Záběry ze svěcení zvonu "umíráčku" od pasovské firmy Perner pro malou věž konzervovaného zbytku kostela v Pohoří na Šumavě dne 22. května roku 2015

Repro Glaube und Heimat, 2016, č. 6, s. 34

Na hřbitově v Pohoří na Šumavě vrostl jeden z poražených náhrobních křížů do stromu jako symbol trvání a zkázy

Na hřbitově v Pohoří na Šumavě vrostl jeden z poražených náhrobních křížů do stromu jako symbol trvání a zkázy

Repro Glaube und Heimat, 1992, č. 8, s. 44

Snímek hřbitova v Pohoří z roku 2013

Snímek hřbitova v Pohoří z roku 2013

Foto Leona Töröková

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist