logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

PLACIDUS HALL

Na portrétní olejomalbě z majetku kláštera Kremsmünster

Na portrétní olejomalbě z majetku kláštera Kremsmünster

Repro Vierteljahresschrift / Adalbert Stifter Institut des Landes Oberösterreich, 1983, č 1/2, s. 13
a A. Grossschopf, Adalbert Stifter : Leben Werk Landschaft (1967), s. 36

Záznam o jeho narození v kaplické křestní matrice

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Vysvědčení o jeho zkoušce z logiky u profesora K. H. Seibta na pražské univerzitě s datem 14. března roku 1793

Vysvědčení o jeho zkoušce z logiky u profesora K. H. Seibta na pražské univerzitě s datem 14. března roku 1793

Repro Vierteljahresschrift / Adalbert Stifter Institut des Landes Oberösterreich, 1983, č 1/2, s. 16

Jeho filosofické absolutorium s výsledky semestrálních zkoušek obou prvých ročníků kurzu filosofie na pražské univerzitě s datem 7. listopadu roku 1800

Repro Vierteljahresschrift / Adalbert Stifter Institut des Landes Oberösterreich, 1983, č 1/2, s. 17

Cestovní pas, vystavený mu 22. srpna 1815 policejním ředitelstvím v Linci na cestu do švýcarského benediktinského kláštera Maria Einsiedeln přes německý Ulm

Repro Vierteljahresschrift / Adalbert Stifter Institut des Landes Oberösterreich, 1983, č 1/2, s. 33

Jím podepsané vysvědčení Adalberta Stiftera po ukončení "gramatikálních" tříd na gymnáziu v Kremsmünsteru

Repro A. Grossschopf, Adalbert Stifter : Leben Werk Landschaft (1967), s. 50

Titulní list oslavné básně k jubileu jeho řádových slibů s datem 7. října roku 1851

Titulní list oslavné básně k jubileu jeho řádových slibů s datem 7. října roku 1851

Repro Vierteljahresschrift / Adalbert Stifte Institut des Landes Oberösterreich, 1983, č 1/2, s. 39

Záznam o jeho úmrtí v knize zemřelých farní obce Pfarrkirchen bei Bad Hall

Repro Matricula Online

Strana oběžníku, posílaného od kláštera ke klášteru, se zprávou o jeho skonu v Pfarrkirchen 2. května 1853

Repro Vierteljahresschrift / Adalbert Stifter Institut des Landes Oberösterreich, 1983, č 1/2, s. 41

Náhrobní deska na jižní venkovní straně presbyteria v Pfarrkirchen bei Bad Hall nad jeho později zrušeným hrobem

Náhrobní deska na jižní venkovní straně presbyteria v Pfarrkirchen bei Bad Hall nad jeho později zrušeným hrobem

Repro Vierteljahresschrift / Adalbert Stifter Institut des Landes Oberösterreich, 1983, č 1/2, s. 43

Klášter KremsmünsterKlášter Kremsmünster

Klášter Kremsmünster

Foto Jiří Cukr

Postava zeměměřiče z rakouského televizního zpracování (1982) Stifterovy novely "Kalkstein", tj. "Vápenec" (zde na snímku s Josefem Meinradem, představitelem titulní role kazatele), jako by autora literární předlohy
spojovala s Kafkovým "Zámkem" a tatáž dvojice postav ze Stifterovy novely v italském filmu "La valle di pietra" (1992), kde zeměměřiče hrál Charles Dance a kněze polský herec
židovského původu Aleksander BardiniPostava zeměměřiče z rakouského televizního zpracování (1982) Stifterovy novely "Kalkstein", tj. "Vápenec" (zde na snímku s Josefem Meinradem, představitelem titulní role kazatele), jako by autora literární předlohy
spojovala s Kafkovým "Zámkem" a tatáž dvojice postav ze Stifterovy novely v italském filmu "La valle di pietra" (1992), kde zeměměřiče hrál Charles Dance a kněze polský herec
židovského původu Aleksander Bardini

Postava zeměměřiče z rakouského televizního zpracování (1982) Stifterovy novely "Kalkstein", tj. "Vápenec" (zde na snímku s Josefem Meinradem, představitelem titulní role kazatele), jako by autora literární předlohy spojovala s Kafkovým "Zámkem" a tatáž dvojice postav ze Stifterovy novely v italském filmu "La valle di pietra" (1992), kde zeměměřiče hrál Charles Dance a kněze polský herec židovského původu Aleksander Bardini

Repro www stránky Adalbert Stifter Verein

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist