logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

MATHILDE HALLA

Narodila jsem se ve vyšebrodském klášteře...

Narodila jsem se ve vyšebrodském klášteře (tj. přímo v jejím areálu, 17. dubna 1941 nacisty poprvé odňatém církvi a proměněném na depozitář nakradených cenností pro připravované "Vůdcovo" muzeum německé kultury v Linci - pozn. překl.), poněvadž tam můj otec měl jako uměleckohistorický expert posoudit (v originále "zu begutachten" - pozn. překl.) poklady, uloupené nacisty (v originále "die von den nazis geraubten Schätze" - pozn. překl.). Byli jsme spolu s těmi poklady přepraveni ke konci války Američany (v originále "von den amerikanern", tj. s malým "a" na začátku slova - pozn. překl.) nazpátek do Lince.


Glaube und Heimat, 2010, č. 1, s. 17-19

Jde o úryvek z dopisu, jejž mi Bernhard Riepl (i samostatně zastoupený na webových stranách Kohoutího kříže) poslal 6. listopadu roku 2019 a který byl ovšem určen jemu. Šlo mu samozřejmě o doklad toho, jakou vazbu má žena, v Rakousku známá jako státem oceněná aktivistka hnutí Anti Atom International (AAI), k Šumavě. Její otec, Adolf Mutter (1888-1968), byl malíř a kunsthistorik, matka Anna Mutterová, roz. Kolbitschová (1918-2011) byla rovněž malířkou. Mathilde Halla, jak se v Linci nyní žijící laureátka rakouské státní ceny Konrada Lorenze (Konrad Lorenz Staatspreis) z roku 2000 a Nuclear-Free Future Award z roku 2005 píše, byla učitelkou mentálně postižených dětí a v roce 1973 zahájila kampaň proti plánované jaderné elektrárně Zwentendorf. Roku 1986 založila po katastrofě v Černobylu hornorakouské hnutí proti nukleární energii a o dva roky později se stala viceprezidentkou zmíněného už celorakouského hnutí AAI. Po tři desetiletí nato, vedena údajně "kritickým křesťanstvím", koordinovala mítinky a bojkoty, psala články a brožury a v roce 2019 jí česko-rakouské sdružení "Společně za slunce a svobodu" udělilo cenu "Slunce a svoboda 2019". Bylo to v listopadu toho roku a zavdalo to zřejmě příčinu napsat aktivistovi téhož sdružení Bernhardu Rieplovi námi výše v překladu citovaný text. Co jen se všechno do šumavské literatury dokáže vejít i v jednadvacátém už století...

- - - - -
* Vyšší Brod

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Její matka Anna Mutterová
Matčin nekrolog

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist